The University Of Veterinary Medicine And Pharmacy In Kosice

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach jest uczelnią jeden wydział zapewnienie wyższego wykształcenia w akredytowanych programów studiów na wszystkich trzech poziomach szkolnictwa wyższego. Jest to jedyna tego typu instytucja edukacyjnej weterynaryjne magisterskich i podyplomowych w Republice Słowackiej. Uczelnia posiada około 2000 studentów na wszystkich trzech poziomach studiów, z czego ponad 250 to studenci zagraniczni. Obecnie uczelnia jest udział studentów i absolwentów z Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Malty, Grecji, Norwegii, Szwecji, Izraela, Cypru, Islandii, Finlandii, Kanadzie, Niemczech, Hongkongu i innych krajów z całego świata.

UVMP ma ponad 25 letnią tradycję oferowania kursów edukacyjnych średnich angielski wyższe w ogólne Medycyny Weterynaryjnej programu nauczania. Programy studiów są przez 11 wydziałów, 5 klinik i szkół wyższych specjalnych placówkach pozaszkolnych, które zapewniają wysoki poziom przygotowania praktycznego i stały kontakt ze zwierzętami, po dokonaniu oceny przez Komitet Edukacji EAEVE (Zakłady Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Weterynaryjnej), Uniwersytetu Weterynaria i Apteka w Koszycach otrzymał potwierdzenie, że badanie oddział Ogólne Weterynaria zgodny z wymaganiami dyrektyw UE dotyczących edukacji absolwentów weterynaryjnych i praktyków.

Jeśli jesteś zainteresowany dowiedzieć się więcej o UVLF wypełnić formularz zapytania po prawej stronie. Możesz również skontaktować się ze szkołą poprzez email zas@uvlf.sk.

Lokalizacje

Koszyce

The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice

Address
The University of veterinary medicine and pharmacy in Košice
Komenského 73

041 81 Koszyce, Kraj koszycki, Słowacja
Telefon
+421 915984004, +421 917841426

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Programy

Ta szkoła oferuje również: