Najlepsze uniwersytety, uczelnie i szkoły biznesu w

Uniwersytety i szkoły biznesu w . Znajdź wszystkie informacje o najlepszych uniwersytetów w rankingu w tutaj i skontaktuj się bezpośrednio!...

Uniwersytety i szkoły biznesu w . Znajdź wszystkie informacje o najlepszych uniwersytetów w rankingu w tutaj i skontaktuj się bezpośrednio!

Uczelnie

Kierunki studiów

Filtry

Dzi?ki 70- ESLSCA Business School do?wiadczeniu ESLSCA Business School Paris oferuje zrównowa?on? pedagogik? mi?dzy do?wiadczeniem praktycznym a progresywn? metodologi?. Od 1949 r. Szko?a rozwin??a sw ... Czytaj więcej

Dzi?ki 70- ESLSCA Business School do?wiadczeniu ESLSCA Business School Paris oferuje zrównowa?on? pedagogik? mi?dzy do?wiadczeniem praktycznym a progresywn? metodologi?. Od 1949 r. Szko?a rozwin??a swoj? dzia?alno??, aby sta? si? centrum doskona?o?ci akademickiej, szczególnie w dziedzinie finansów, marketingu, zarz?dzania i danych. ESLSCA Business School Paris oferuje wiele szkole?, takich jak programy licencjackie, specjalistyczne MBA lub szkolenia dla profesjonalistów. Szko?a niedawno przeprowadzi?a si? do nowego paryskiego kampusu o powierzchni 8000 m2. Ta nowoczesna, jasna i po??czona przestrze?, zaprojektowana w sercu parku Pont de Flandre w 19. dzielnicy Pary?a, do której mo?na dojecha? poci?giem RER, metrem i tramwajem, zosta?a zaprojektowana dla naszych studentów i ich rozwoju. Z 15 000 absolwentów obecnych we Francji i ESLSCA Business School , ESLSCA Business School Paris korzysta z jednej z najwa?niejszych sieci wiod?cych szkó? biznesu i zarz?dzania. W du?ej mierze otwarte na arenie mi?dzynarodowej programy ESLSCA Business School Paris przyczyniaj? si? do szkolenia liderów jutra. Pokaż mniej

Sports Management School est une école internationale spécialisée en Management du Sport. Son positionnement de « Pure player » exclusivement centré sur le Sport Business lui confère une réelle expéri ... Czytaj więcej

Sports Management School est une école internationale spécialisée en Management du Sport. Son positionnement de « Pure player » exclusivement centré sur le Sport Business lui confère une réelle expérience dans tous les domaines connexes à cet univers, notamment le commerce et la distribution, le marketing, la communication et l’organisation d’événements sportifs… Pokaż mniej

EDC Paris Business School znajduje si? w pierwszej dziesi?tce najlepszych szkó? biznesu we Francji i na pierwszym miejscu pod wzgl?dem przedsi?biorczo?ci, z 3-krotnie wy?szym wska?nikiem tworzenia prz ... Czytaj więcej

EDC Paris Business School znajduje si? w pierwszej dziesi?tce najlepszych szkó? biznesu we Francji i na pierwszym miejscu pod wzgl?dem przedsi?biorczo?ci, z 3-krotnie wy?szym wska?nikiem tworzenia przedsi?biorstw ni? w innych szko?ach wy?szych, a 80% m?odych absolwentów kontynuuje prac? w zakresie rozwoju biznesu, przedsi?biorczo?ci lub innowacja. Pokaż mniej

Located in the heart of Paris, The American University of Paris is perfectly situated to help you embark upon your academic journey of discovery. We provide a learning experience that places your pers ... Czytaj więcej

Located in the heart of Paris, The American University of Paris is perfectly situated to help you embark upon your academic journey of discovery. We provide a learning experience that places your personal, intellectual, and professional development at its core. You can choose from over 25 undergraduate majors and four core fields of graduate study, all taught in English. AUP students are those that choose to live and learn internationally. They bring to the classroom their diverse cultural backgrounds, languages and perspectives, and the sense of adventure to become part of a global learning community outside of their own nationality and experience. In this multi-cultural context, AUP provides you with a strong academic foundation that supports critical thinking and practical application, and enables you to become a translator of culture with the capacity to analyze, adapt, and thrive in any environment. Pokaż mniej

Headquartered in Paris, and with partner institutions in New York, Shanghai, New Delhi, São Paulo and Cape Town, ISM gives students the global perspective they need to thrive as business leaders. Read ... Czytaj więcej

Headquartered in Paris, and with partner institutions in New York, Shanghai, New Delhi, São Paulo and Cape Town, ISM gives students the global perspective they need to thrive as business leaders. Read more about our flexible, accredited IMBA, DBA and PhD degrees at www.ism.edu Pokaż mniej
Paryż , Szanghaj , San Paulo , Nowy Jork , Kapsztad , New Delhi + 5 Więcej Mniej

Chiny i Manchester ciesz? si? silnymi powi?zaniami od kilku dziesi?cioleci, a Alliance MBS by?a pierwsz? szko?? biznesu w Wielkiej Brytanii, która otworzy?a w Szanghaju dedykowane centrum wykonawcze. ... Czytaj więcej

Chiny i Manchester ciesz? si? silnymi powi?zaniami od kilku dziesi?cioleci, a Alliance MBS by?a pierwsz? szko?? biznesu w Wielkiej Brytanii, która otworzy?a w Szanghaju dedykowane centrum wykonawcze. Centrum przyci?ga najbardziej utalentowanych biznesmenów z Chin do studiowania rosn?cego portfolio programów wykonawczych. Pokaż mniej
Szanghaj , Paryż , Mediolan + 2 Więcej Mniej

Ecole intuit.lab, Mumbai to francuski instytut edukacyjny zajmuj?cy si? projektowaniem graficznym i komunikacj? wizualn?. Zosta? za?o?ony w 2011 roku przez Patricka Felicesa, Clémenta Derocka i Freder ... Czytaj więcej

Ecole intuit.lab, Mumbai to francuski instytut edukacyjny zajmuj?cy si? projektowaniem graficznym i komunikacj? wizualn?. Zosta? za?o?ony w 2011 roku przez Patricka Felicesa, Clémenta Derocka i Fredericka Lalande. Wizj? tych weteranów bran?y jest budowanie kultury, a nie tylko szko?y. Kultura, w której kreatywne umys?y zyskuj? swobod? wprowadzania innowacji, tworzenia i stania si? cz??ci? rewolucji projektowej. Pokaż mniej
Paryż , Aix-en-Provence , Mumbai + 2 Więcej Mniej

IFCAM jest uniwersytetem Crédit Agricole Group, centrum inwestycji i rozwoju kapita?u ludzkiego, s?u??cym ambicjom projektu CA Group. Utworzony w 1976 r. Z inicjatywy banków regionalnych Crédit Agrico ... Czytaj więcej

IFCAM jest uniwersytetem Crédit Agricole Group, centrum inwestycji i rozwoju kapita?u ludzkiego, s?u??cym ambicjom projektu CA Group. Utworzony w 1976 r. Z inicjatywy banków regionalnych Crédit Agricole zakres IFCAM rozszerzy? si? w 2001 r. Wraz z utworzeniem Crédit Agricole SA i integracj? spó?ek zale?nych. Pokaż mniej
Montrouge , Paryż + 1 Więcej Mniej

IPSA to kolegium in?ynieryjne oferuj?ce 5-letni program studiów magisterskich specjalizuj?cych si? w systemach lotniczych i kosmicznych. Studenci zdobywaj? szerok? wiedz? z ró?nych dziedzin naukowych ... Czytaj więcej

IPSA to kolegium in?ynieryjne oferuj?ce 5-letni program studiów magisterskich specjalizuj?cych si? w systemach lotniczych i kosmicznych. Studenci zdobywaj? szerok? wiedz? z ró?nych dziedzin naukowych i praktyczne podej?cie do in?ynierii. Pokaż mniej

By founding the École Lenôtre in 1971, Gaston Lenôtre responded to the training needs of both French and foreign professionals.

By founding the École Lenôtre in 1971, Gaston Lenôtre responded to the training needs of both French and foreign professionals. Pokaż mniej
Plaisir , Paryż + 1 Więcej Mniej

With eight hundred years of excellence to build on, the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a descendant of the Faculty of Law and Economics of the Sorbonne, is one of the most famous and largest un ... Czytaj więcej

With eight hundred years of excellence to build on, the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a descendant of the Faculty of Law and Economics of the Sorbonne, is one of the most famous and largest universities in France. Pokaż mniej
Paryż , Szanghaj + 1 Więcej Mniej

Idealnie usytuowany w sercu dzielnicy biznesowej La Défense, Pôle Universitaire Léonard De Vinci zrzesza ponad 6500 studentów w swoich czterech szko?ach, które zapewniaj? stopnie uznawane przez pracod ... Czytaj więcej

Idealnie usytuowany w sercu dzielnicy biznesowej La Défense, Pôle Universitaire Léonard De Vinci zrzesza ponad 6500 studentów w swoich czterech szko?ach, które zapewniaj? stopnie uznawane przez pracodawców: Graduate School of Engineering (ESILV), The Management School (EMLV) oraz The Institute of Internet Pokaż mniej

First French Business School specialised in the sport business from an Undergraduate Bachelor to a Postgraduate Master of Business in Sport; AMOS trains managers, sales agents and highly skilled entre ... Czytaj więcej

First French Business School specialised in the sport business from an Undergraduate Bachelor to a Postgraduate Master of Business in Sport; AMOS trains managers, sales agents and highly skilled entrepreneurs in all the areas of sport business. AMOS aims at being the reference and the interlocutor of the sporting movement and the sport business. AMOS integrates an international dimension through its seminars abroad, its English conferences, its bilingual class, its school of integrated languages and through the integration into the European program of exchanges ERASMUS. Pokaż mniej
Londyn , Paryż , Lille , bordeaux , Lyon + 4 Więcej Mniej

Get an excellent theoretical education as well as the opportunity to work with European top research facilities and leading business partners. The education includes an internship in which students, t ... Czytaj więcej

Get an excellent theoretical education as well as the opportunity to work with European top research facilities and leading business partners. The education includes an internship in which students, teachers, and our business partners develop a project for your Master's thesis. Pokaż mniej
Budapeszt , Espoo , Paryż , Berlin , Londyn , Trydent , Eindhoven , Madryt , Sztokholm , Rennes , Turku , Tallinn , Bolonia , Miły , Mediolan + 14 Więcej Mniej

Od za?o?enia w 1999 r. École Ducasse sta?a si? znanym na ca?ym ?wiecie wyk?adowc? nauczania sztuki kulinarnej i cukierniczej, nap?dzanym wizj? i energi? kultowego szefa kuchni Alaina Ducasse. Teraz, b ... Czytaj więcej

Od za?o?enia w 1999 r. École Ducasse sta?a si? znanym na ca?ym ?wiecie wyk?adowc? nauczania sztuki kulinarnej i cukierniczej, nap?dzanym wizj? i energi? kultowego szefa kuchni Alaina Ducasse. Teraz, b?d?c cz??ci? Sommet Education, wiod?cej na ?wiecie grupy edukacyjnej z zakresu zarz?dzania hotelarstwem, z przyjemno?ci? przedstawiamy nasz? francusk? savoir-faire i wiedz? na temat sztuki kulinarnej i cukierniczej szerszej publiczno?ci. Oferujemy pe?en zakres programów edukacyjnych, od intensywnych szkole? z zakresu przedsi?biorczo?ci po licencjat. Nasze programy s? prowadzone przez pasjonatów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy wiedz?, ?e skuteczne szkolenie wymaga spersonalizowanych dzia?a? nast?pczych. Pokaż mniej

UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, food industry, food and health, geology and the envir ... Czytaj więcej

UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, food industry, food and health, geology and the environment. Student intake is selective. Academic programmes are research-informed to support the curriculum of the great range of scientific disciplines taught at the school. Pokaż mniej
Beauvais , Mont-Saint-Aignan , Paryż , Rennes + 3 Więcej Mniej

The program admits: French high school graduates and students who want to follow an international curriculum, International

The program admits: French high school graduates and students who want to follow an international curriculum, International Pokaż mniej

Urodzona w 1984 r. EPITA (francuska Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées: School of Computer Science & Advanced Techniques) stale zyskuje reputację doskonałości wśród międzynar ... Czytaj więcej

Urodzona w 1984 r. EPITA (francuska Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées: School of Computer Science & Advanced Techniques) stale zyskuje reputację doskonałości wśród międzynarodowych firm, które często rekrutują naszych studentów przed końcem studiów . W EPITA technologie komputerowe i informatyczne są uważane za podstawowe przedmioty i zawsze znajdują się w kontekście przyszłej roli kierowniczej studentów w perspektywie ich odpowiedzialności. Badania naukowe uzupełniają to szkolenie, aby poszerzyć i uzupełnić kulturę naukową niezbędną dla przyszłego inżyniera. Pokaż mniej

Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in countless countries. Schiller’s global heritage, inter ... Czytaj więcej

Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in countless countries. Schiller’s global heritage, international programs, cosmopolitan locations and experienced faculty continue to attract students from around the world. Pokaż mniej
Paryż , Heidelberg , Madryt , Largo , Tampa + 4 Więcej Mniej

Created in 1872 and based in Lyon, France, with multiple international campuses, emlyon business school is a top European business school devoted to lifelong learning for entrepreneurial and internati ... Czytaj więcej

Created in 1872 and based in Lyon, France, with multiple international campuses, emlyon business school is a top European business school devoted to lifelong learning for entrepreneurial and international management. Pokaż mniej
Lyon , Szanghaj , Paryż , Lancashire , Monachium + 4 Więcej Mniej

Za?o?ona w 1819 roku, ESCP Business School jest najstarsz? szko?? biznesu na ?wiecie. Jego misj? jest rozwój nowej generacji ponadnarodowych liderów biznesu, przygotowuj?cych ich do wykorzystania mo?l ... Czytaj więcej

Za?o?ona w 1819 roku, ESCP Business School jest najstarsz? szko?? biznesu na ?wiecie. Jego misj? jest rozwój nowej generacji ponadnarodowych liderów biznesu, przygotowuj?cych ich do wykorzystania mo?liwo?ci, jakie daje ró?norodno?? kulturowa. Pokaż mniej
Paryż , Madryt , Londyn , Berlin , Turyn , Warszawa , Pekin , Wenecja + 7 Więcej Mniej

Founded in 1905, ESME Sudria is a private, nonprofit school under the supervision of the Ministry of Education and Research. The school has a long tradition in training engineers with a broad, well-de ... Czytaj więcej

Founded in 1905, ESME Sudria is a private, nonprofit school under the supervision of the Ministry of Education and Research. The school has a long tradition in training engineers with a broad, well-developed foundation which allows them to move into any facets of the engineering job market without difficulty. Pokaż mniej
Paryż , Lille + 1 Więcej Mniej

ESRA is a French Film School, created in 1972, it is the only private school entitled by the French government to issue and deliver a State degree (French bachelor).

ESRA is a French Film School, created in 1972, it is the only private school entitled by the French government to issue and deliver a State degree (French bachelor). Pokaż mniej
Paryż , Miły , Rennes , Bruksela + 3 Więcej Mniej

Paris College of Art is a dynamic forum for exchanging ideas, methods and professional experience. Our students and faculty combine curiosity, experimentation and enthusiasm in the pursuit of learning ... Czytaj więcej

Paris College of Art is a dynamic forum for exchanging ideas, methods and professional experience. Our students and faculty combine curiosity, experimentation and enthusiasm in the pursuit of learning. Pokaż mniej
Paryż , Boston , Dobrze + 2 Więcej Mniej

Horizons University delivers high-level degrees From Bachelors to Doctorates.Horizons University is

Horizons University delivers high-level degrees From Bachelors to Doctorates.Horizons University is Pokaż mniej

El equipo docente de Vatel está compuesto por profesionales en activo de la industria hotelera y turística, sólo así podemos garantizar que nuestros alumnos desarrollan sus conocimientos y capacidades ... Czytaj więcej

El equipo docente de Vatel está compuesto por profesionales en activo de la industria hotelera y turística, sólo así podemos garantizar que nuestros alumnos desarrollan sus conocimientos y capacidades conforme a las necesidades que hoy tiene el sector. Las tres piezas clave de nuestro modelo educativo : especialización, la adaptación al mercado, y el desarrollo de conocimientos y capacidades en un entorno global. Pokaż mniej
Andora , Paryż , Madryt + 2 Więcej Mniej

For over 70 years, the Ecole Camondo has been training and educating designers who shape and imagine interior and exterior environments; who explore the uses and functions that one expects from privat ... Czytaj więcej

For over 70 years, the Ecole Camondo has been training and educating designers who shape and imagine interior and exterior environments; who explore the uses and functions that one expects from private and collective spaces. Our school stands out in the higher education landscape both at home and abroad, thanks to the high quality of its cross-curricular courses in interior architecture and object design. Pokaż mniej
Toulon , Paryż + 1 Więcej Mniej

Companies move with a crisis world where the development issue is completely linked to confrontation’s notion.

Companies move with a crisis world where the development issue is completely linked to confrontation’s notion. Pokaż mniej

Created by and for entrepreneurs, EDHEC has embodied the fundamental values of business for over a century.

Created by and for entrepreneurs, EDHEC has embodied the fundamental values of business for over a century. Pokaż mniej
Miły , Paryż , Roubaix + 2 Więcej Mniej

Letni Uniwersytet oferuje kilka cykli, w języku francuskim i angielskim, prowadzonych przez naukowców z klastra Sorbonne Université.

Letni Uniwersytet oferuje kilka cykli, w języku francuskim i angielskim, prowadzonych przez naukowców z klastra Sorbonne Université. Pokaż mniej

Founded by Cartier in 1990, The Institut Supérieur de Marketing du Luxe provides the only training in the world desired and supported by professionals from the sector.

Founded by Cartier in 1990, The Institut Supérieur de Marketing du Luxe provides the only training in the world desired and supported by professionals from the sector. Pokaż mniej

Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime educational adventures that transcend expectation ... Czytaj więcej

Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime educational adventures that transcend expectations. Our goal is to rock the world of some 6,000 study abroad students every year. Pokaż mniej
Chicago , Amsterdam , Arles , Okland , Barcelona , Pekin , Berlin , Buenos Aires , Kapsztad , Christchurch , Dublin , Fryburg , Granada , Londyn , Madryt , Mediolan , Nagoja , Nantes , Nowy Jork , Miły , Paryż , Oxford , Quito , Rabat , Rzym , Salamanka , Santiago , Szanghaj , Siena , Sydnej , Tokio , Puerto Ayora , Wiedeń , Hongkong , Puerto Baquerizo Moreno , Cambridge + 35 Więcej Mniej

EIML Paris Ecole Internationale de Marketing du Luxe is the unique school of its own in France that offers a five-year higher education program from Bachelor to Master’s levels. Created in collaborati ... Czytaj więcej

EIML Paris Ecole Internationale de Marketing du Luxe is the unique school of its own in France that offers a five-year higher education program from Bachelor to Master’s levels. Created in collaboration with the major economic players in the luxury sector, the program provided at EIML Paris trains managers to be and is particularly suited to those seeking a career with high responsibilities in various sectors. Pokaż mniej

Over the last 25 years, the Chambers of Commerce of Caen and Le Havre have combined their efforts to set up a joint structure in Higher Education for the benefit of their respective towns and regions. ... Czytaj więcej

Over the last 25 years, the Chambers of Commerce of Caen and Le Havre have combined their efforts to set up a joint structure in Higher Education for the benefit of their respective towns and regions. Today, this effort has given birth to the Ecole de Management de Normandie, a unified and strengthened business school ready to meet both the national and international needs of firms. Pokaż mniej
Caen , Le Havre , Paryż , Deauville , Rouen + 4 Więcej Mniej

Bycie najmłodszym Grande Ecole we Francji jest atutem Y SCHOOLS , który od momentu powstania w 1992 roku jako Groupe ESC Troyes, dążył do rozwoju poprzez śmiałe innowacje i, w miarę możliwości, trudne ... Czytaj więcej

Bycie najmłodszym Grande Ecole we Francji jest atutem Y SCHOOLS , który od momentu powstania w 1992 roku jako Groupe ESC Troyes, dążył do rozwoju poprzez śmiałe innowacje i, w miarę możliwości, trudne eksperymenty Pokaż mniej
Troyes , Paryż , Metz , Troyes + 3 Więcej Mniej

The Paris Fashion School for Design and Business. In the words of Suzy Menkes, IFA Paris is where to “Learn the French way of seeing fashion as art.” (HERALD TRIBUNE, JUNE 2004)

The Paris Fashion School for Design and Business. In the words of Suzy Menkes, IFA Paris is where to “Learn the French way of seeing fashion as art.” (HERALD TRIBUNE, JUNE 2004) Pokaż mniej
Paryż , Szanghaj , Stambuł + 2 Więcej Mniej

Established in 1963, ISC Paris - Business School is committed to providing business students with the high quality management skills necessary to operate and perform in a global environment.

Established in 1963, ISC Paris - Business School is committed to providing business students with the high quality management skills necessary to operate and perform in a global environment. Pokaż mniej

Since its founding in 1967, ISG has been developing a unique learning model based upon its strong identity and core values: Entrepreneurship Spirit, Creativity, Open-mindedness, Responsibility and Per ... Czytaj więcej

Since its founding in 1967, ISG has been developing a unique learning model based upon its strong identity and core values: Entrepreneurship Spirit, Creativity, Open-mindedness, Responsibility and Personal Development. ISG has a long record of educational innovation, using Anglo-Saxon methods of higher education and molding them to fit international needs. 22,000 graduates, including 3,000 students from the International programs, hold positions of authority in some of the largest multinational firms in over 60 countries. More than 60% of the graduates from the International Program have positions of international stature and 13% have created their own companies. The school is a member of the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración), the European Foundation for Management Development (EFMD), the Conference des Grandes Ecoles (CGE) and the Union des Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI). Pokaż mniej

Institut de Langues et de Commerce International (ILCI) jest prywatn? instytucj? szkolnictwa wy?szego. Institut de Langues et de Commerce International to za?o?ona w 2004 r. Mi?dzynarodowa Szko?a Bizn ... Czytaj więcej

Institut de Langues et de Commerce International (ILCI) jest prywatn? instytucj? szkolnictwa wy?szego. Institut de Langues et de Commerce International to za?o?ona w 2004 r. Mi?dzynarodowa Szko?a Biznesu i Instytut J?zykowy oferuj?cy szeroki zakres specjalistycznych programów z zakresu ogólnego zarz?dzania, mi?dzynarodowego biznesu, marketingu, komunikacji i j?zyków za 3 lub 5 lat. ILCI to szko?a biznesu, która przyjmuje zró?nicowane profile w mi?dzynarodowym ?rodowisku skoncentrowanym na biznesie, innowacjach i komunikacji. Naszym celem jest równie?, aby nasi uczniowie doskonalili swoje umiej?tno?ci j?zykowe w j?zyku francuskim, angielskim lub chi?skim, aby sta? si? liderami biznesu, którzy podejmuj? inicjatywy i mog? pracowa? w zespo?ach wielokulturowych. Pokaż mniej
Paryż , Paryż + 1 Więcej Mniej

The Paris School of Architecture is an independent institute of architectural education with an international focus based in central Paris. All courses are taught in English and the school prepares it ... Czytaj więcej

The Paris School of Architecture is an independent institute of architectural education with an international focus based in central Paris. All courses are taught in English and the school prepares its graduates to operate across Europe and the rest of the world. www.parisarch.fr Pokaż mniej

European Bartender School to wiod?ca na ?wiecie szko?a barma?ska. Szczycimy si? szkoleniem pocz?tkuj?cych barmanów zgodnie ze ?wiatowym standardem. Przez 20 lat przeszkolili?my 70 000 absolwentów.

European Bartender School to wiod?ca na ?wiecie szko?a barma?ska. Szczycimy si? szkoleniem pocz?tkuj?cych barmanów zgodnie ze ?wiatowym standardem. Przez 20 lat przeszkolili?my 70 000 absolwentów. Pokaż mniej
Barcelona , Londyn , Phuket , Paryż , Nowy Jork , Amsterdam , Kapsztad , Sztokholm , Rzym , Kos , Sydnej + 10 Więcej Mniej

KEDGE Business School is a French business school with 4 campuses in France (Paris, Bordeaux, Marseilles, and Toulon), 1 in China (Shanghai ), 1 in Dakar, Senegal, and 3 partner campuses (Avignon, Bas ... Czytaj więcej

KEDGE Business School is a French business school with 4 campuses in France (Paris, Bordeaux, Marseilles, and Toulon), 1 in China (Shanghai ), 1 in Dakar, Senegal, and 3 partner campuses (Avignon, Bastia, and Bayonne). Pokaż mniej
bordeaux , Marsylia , Paryż , Toulon , Szanghaj , Dakar + 5 Więcej Mniej

Data ScienceTech Institute jest pierwsz? prywatn? szko?? podyplomow? w dziedzinie czystej nauki o danych

Data ScienceTech Institute jest pierwsz? prywatn? szko?? podyplomow? w dziedzinie czystej nauki o danych Pokaż mniej
Biot , Paryż + 1 Więcej Mniej

LéCOLE – The Event Thinking School, a school that excels in the events industry. The strength of this school lies in its structure and governance: The two main sector associations, UNIMEV and LÉVÉNEME ... Czytaj więcej

LéCOLE – The Event Thinking School, a school that excels in the events industry. The strength of this school lies in its structure and governance: The two main sector associations, UNIMEV and LÉVÉNEMENT will be the largest shareholders alongside the founders of l’Institut de l’Événement. There are also many events players involved in the school's resources and governance. Pokaż mniej

ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity building and talent development solutions for indivi ... Czytaj więcej

ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity building and talent development solutions for individuals and organisations, through our highly customised courses and training sessions, in a wide array of disciplines. Pokaż mniej
Singapur , Dubai , Almaty , Kuala Lumpur , Mumbai , Malediwy Online , Accra , Kair , Kapsztad , Nairobi , Amsterdam , Ateny , Bratysława , Budapeszt , Genewa , Stambuł , Londyn , Lizbona , Manchester , Paryż , Praga , Wiedeń , Abu Dabi , Amman , Doha , Rijad , Houston , Toronto + 27 Więcej Mniej

Ironhack to mi?dzynarodowa szko?a z kursami z zakresu tworzenia stron internetowych, projektowania UX / UI i analizy danych w Madrycie, Barcelonie, Miami, Pary?u, Meksyku, Berlinie, Amsterdamie, Lizbo ... Czytaj więcej

Ironhack to mi?dzynarodowa szko?a z kursami z zakresu tworzenia stron internetowych, projektowania UX / UI i analizy danych w Madrycie, Barcelonie, Miami, Pary?u, Meksyku, Berlinie, Amsterdamie, Lizbonie i Sao Paulo. Ironhack jest przekszta?cenie przestrzeni edukacyjnej poprzez zorientowanie jej na klienta i zorientowanie na wyniki. Studenci ko?cz? bootcampy nowym sposobem my?lenia i rozwi?zywania problemów, co skutkuje nowymi miejscami pracy, awansami w ich bie??cych zawodach lub firmami, które zbudowali. Pokaż mniej
Madryt , Barcelona , Amsterdam , Berlin , Lizbona , Meksyk , Miami , Paryż , San Paulo , Madryt + 9 Więcej Mniej

IFM Paris is a non-profit state-recognised school supported by the French Ministry of Industry which offers courses in fashion design, fashion management and couture savoir-faire.

IFM Paris is a non-profit state-recognised school supported by the French Ministry of Industry which offers courses in fashion design, fashion management and couture savoir-faire. Pokaż mniej

Créé par l’IRIS en 2002, IRIS Sup’ est un établissement privé d’enseignement supérieur technique enregistré au Rectorat de Paris qui a pour vocation de former des étudiants et des professionnels à dif ... Czytaj więcej

Créé par l’IRIS en 2002, IRIS Sup’ est un établissement privé d’enseignement supérieur technique enregistré au Rectorat de Paris qui a pour vocation de former des étudiants et des professionnels à différents métiers dans un contexte international. Il délivre des titres de niveau I enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par arrêté du 23 février 2017, publié au Journal Officiel du 3 mars 2017. Pokaż mniej

The Sorbonne’s French Language and Civilization Courses (CCFS), organized by the Robert de Sorbon Foundation, is the most prestigious French language program in Paris. Since 1919, the CCFS has been ad ... Czytaj więcej

The Sorbonne’s French Language and Civilization Courses (CCFS), organized by the Robert de Sorbon Foundation, is the most prestigious French language program in Paris. Since 1919, the CCFS has been admitting students from all over the world, from true beginners to professors of French as a Foreign Language... Pokaż mniej

Créée en 1979, l'IEA a pour vocation de former des talents à fort potentiel, capables d'appréhender dans un environnement multiculturel les grands enjeux sociétaux de demain.

Créée en 1979, l'IEA a pour vocation de former des talents à fort potentiel, capables d'appréhender dans un environnement multiculturel les grands enjeux sociétaux de demain. Pokaż mniej

Founded in 1925, ESTACA is a member of ISAE group, 1st world cluster in aerospace training and research. ESTACA is highly specialized in the fields of aeronautics, automotive, space and guided transpo ... Czytaj więcej

Founded in 1925, ESTACA is a member of ISAE group, 1st world cluster in aerospace training and research. ESTACA is highly specialized in the fields of aeronautics, automotive, space and guided transport industries.The training courses constantly evolve to meet the requirement of companies and adapt to the emergence of new technologies or disciplines. Pokaż mniej
Paryż , Paryż + 1 Więcej Mniej

EICAR, The International Film and Television School of Paris, was founded in 1972. The School has developed over the years to become a major European film and television school offering students from ... Czytaj więcej

EICAR, The International Film and Television School of Paris, was founded in 1972. The School has developed over the years to become a major European film and television school offering students from all over the world the largest range available today of up to date hands on practical education in filmmaking both in English or French. Pokaż mniej

Studying at the Faculty of Law (FLD) means joining the first private law school in France: a genuine center of excellence and innovation in the field of legal education. Created with the founding of t ... Czytaj więcej

Studying at the Faculty of Law (FLD) means joining the first private law school in France: a genuine center of excellence and innovation in the field of legal education. Created with the founding of the Université Catholique de Lille in 1875, the FLD reopened its doors in 1993, and established itself also in Paris in 2009, in addition to the Lille Campus. The Faculty offers, to each of its more than 2300 students, the guarantee of optimal working conditions in the service of each student’s success. Pokaż mniej
Lille , Paryż + 1 Więcej Mniej

European Master in Renewable Energy to inicjatywa zaproponowana i opracowana przez Europejskie Centra Energii Odnawialnej ( EUREC ) i konsorcjum uniwersytetów przedstawione w części „Uniwersytety part ... Czytaj więcej

European Master in Renewable Energy to inicjatywa zaproponowana i opracowana przez Europejskie Centra Energii Odnawialnej ( EUREC ) i konsorcjum uniwersytetów przedstawione w części „Uniwersytety partnerskie”. Program prowadzony jest od 2002 r. Przez sieć dziewięciu europejskich uniwersytetów i ośrodków badawczych, które przodują w badaniach, rozwoju i demonstracji energii odnawialnej. Koordynuje je EUREC EEIG , konsorcjum europejskich centrów badań nad energią odnawialną, z siedzibą w Brussel. Europejska Agencja Centrów Badań nad Energią Odnawialną została utworzona jako Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych w 1991 r. W celu wzmocnienia i zracjonalizowania europejskich wysiłków na rzecz badań i rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej technologie energetyczne. Jako niezależne stowarzyszenie zrzesza ponad 40 wybitnych grup RD&D z całej Europy. Pokaż mniej
Bruksela , Paryż , Loughborough , Saragossa , Oldenburg , Groningen , Ateny , Newcastle upon Tyne , Perpignan , Lizbona + 9 Więcej Mniej

IÉSEG School of Management is one of the top Business Schools in France, ranked 7th in France and 32nd overall in the Financial Times Masters in Management 2018 ranking. As a French Grande École and m ... Czytaj więcej

IÉSEG School of Management is one of the top Business Schools in France, ranked 7th in France and 32nd overall in the Financial Times Masters in Management 2018 ranking. As a French Grande École and member of the Conférence des Grandes Écoles, IÉSEG is part of the most prestigious higher education institutions in the country. Pokaż mniej
Lille , Paryż + 1 Więcej Mniej

With 5 campuses located in the heart of dynamic cities, such as Toulouse, Barcelona, Casablanca, Paris and London, and alliances with top academic institutions and multinational corporations across th ... Czytaj więcej

With 5 campuses located in the heart of dynamic cities, such as Toulouse, Barcelona, Casablanca, Paris and London, and alliances with top academic institutions and multinational corporations across the globe, we are able to offer a broad core curriculum of undergraduate and graduate degree programs: from Bachelor to MSc, MBA, DBA, and Executive Education. Our programs are taught in French, English or Spanish, and cover Business, Management, Finance, Marketing, and Aerospace Management. Pokaż mniej
Toulouse , Barcelona , Paryż , Casablanka , Londyn + 4 Więcej Mniej

ICD International Business School is part of the IGS Group, a leading education group in France representing more than 66,000 graduates, 13,200 students per year and 140 programs in different fields: ... Czytaj więcej

ICD International Business School is part of the IGS Group, a leading education group in France representing more than 66,000 graduates, 13,200 students per year and 140 programs in different fields: Business, Computer Sciences, Human Ressources Management, Real Estate, Journalism, Finance and Strategy. Pokaż mniej
Paryż , Toulouse + 1 Więcej Mniej

Le Studio Berçot a pour définition de donner à ses élèves une formation de styliste de mode, en insistant, d’une part, sur l’importance d’une structure esthétique, et, d’autre part, sur le développeme ... Czytaj więcej

Le Studio Berçot a pour définition de donner à ses élèves une formation de styliste de mode, en insistant, d’une part, sur l’importance d’une structure esthétique, et, d’autre part, sur le développement de chaque personnalité, tout en y adaptant une technique en relation avec les nécessités d’un métier. Pokaż mniej

Jedha is an 8-week part-time boot camp for people who want to become proficient in Data Science.

Jedha is an 8-week part-time boot camp for people who want to become proficient in Data Science. Pokaż mniej

The Consortium Paris Seine is the result of the July 2013 national law concerning French higher education and research. The aim of this law is to co-ordinate training offers and research strategies of ... Czytaj więcej

The Consortium Paris Seine is the result of the July 2013 national law concerning French higher education and research. The aim of this law is to co-ordinate training offers and research strategies of higher education institutions in a given territory by pooling resources between universities, schools, and research institutions in order to constitute a major hub of higher education research and innovation. Consortium Paris Seine is one of 26 hubs of this 3 kind in France, and brings together 15 higher education institutions. It has legal status and acts as an incubator of inter-institutional projects. Pokaż mniej

MODE ESTAH est l’Ecole des hautes études pour le secteur de la Mode et du Luxe. Ecole indépendante, à taille humaine, elle est le lieu où l’on pense et ou la transversalité des compétences vous engage ... Czytaj więcej

MODE ESTAH est l’Ecole des hautes études pour le secteur de la Mode et du Luxe. Ecole indépendante, à taille humaine, elle est le lieu où l’on pense et ou la transversalité des compétences vous engage pleinement sur le terrain. Pokaż mniej

Choisir la H2 university, c'est bénéficier: de notre expertise pédagogique, d'un réseau d'experts et de partenaires, de l'organisation des formations de A À Z

Choisir la H2 university, c'est bénéficier: de notre expertise pédagogique, d'un réseau d'experts et de partenaires, de l'organisation des formations de A À Z Pokaż mniej

The 2018 Access Masters Spring Tour begins on 24 January with an event in Brussels, offering Masters aspirants the opportunity to meet the best schools One-on-One. Between January and April 2018, the ... Czytaj więcej

The 2018 Access Masters Spring Tour begins on 24 January with an event in Brussels, offering Masters aspirants the opportunity to meet the best schools One-on-One. Between January and April 2018, the Tour will enable prospective applicants to meet leading international universities and business schools at 17 events in Europe, Latin America, India, and the Middle East. The Access Masters Tour will visit Berlin and Brussels for the first time. Find the full schedule at the events page on accessmasterstour.com Pokaż mniej
San Paulo , Buenavista , Mumbai , Mediolan , New Delhi , Paryż , Moskwa , Rio de Janeiro , Bejrut , Monachium , Medellín , Kijów , Bruksela , Lima , Bangalore , Bogota + 15 Więcej Mniej

See the world, experience a new culture, and make friends from around the world as you prepare for your global future. EF's fun and interactive classes help you learn faster while living the language ... Czytaj więcej

See the world, experience a new culture, and make friends from around the world as you prepare for your global future. EF's fun and interactive classes help you learn faster while living the language first hand. Pokaż mniej
Tokio , Madryt , Marbella , Barcelona , Rzym , Berlin , Monachium , Pekin , Paryż , Miły + 9 Więcej Mniej

CIFFOP, leading Center in human resources CIFFOP (Intedisciplinary Center for Human Resources Education) was established in 1971 due to the visionary initiative of Professor Nicole Catala and the supp ... Czytaj więcej

CIFFOP, leading Center in human resources CIFFOP (Intedisciplinary Center for Human Resources Education) was established in 1971 due to the visionary initiative of Professor Nicole Catala and the support of several Human Resources professionals, all possessing remarkable foresight on the future and the importance of Human Resources functions. Pokaż mniej

Created in 1996 and recognized by the French Ministry of Cultural Affairs, the CEEA’s mission is to train screenwriters and prepare them for their professional environment.

Created in 1996 and recognized by the French Ministry of Cultural Affairs, the CEEA’s mission is to train screenwriters and prepare them for their professional environment. Pokaż mniej

Situated between the Opéra Garnier, the Stock Exchange and the palais Brogniart, our institution covers an area of 1200 square meters with an IT equipment of more than 200 computers (on both Mac and P ... Czytaj więcej

Situated between the Opéra Garnier, the Stock Exchange and the palais Brogniart, our institution covers an area of 1200 square meters with an IT equipment of more than 200 computers (on both Mac and PC computers) whose software are updated each year. Pokaż mniej

French Tech, French Touch, Gobelin'sTouch. For almost 50 years, GOBELINS, l’école de l’image has been a global reference in the fields of digital communication, interactive design and entertainment. R ... Czytaj więcej

French Tech, French Touch, Gobelin'sTouch. For almost 50 years, GOBELINS, l’école de l’image has been a global reference in the fields of digital communication, interactive design and entertainment. Renowned as one of the best schools in the world, GOBELINS offers courses in Photography, Animated Filmmaking, 3D Animation, Motion Design and Video Gaming. GOBELINS, l’école de l’image has developed a range of programmes and international services to cater to the needs of international students, professionals, schools, businesses, festivalsand even cultural services of embassies. Pokaż mniej

Fondée en 1982 et située au cœur du 20ème arrondissement de Paris, Autograf, école historique dans les domaines du Graphisme, du Digital, du Design d’Espace et du jeu vidéo, propose des formations val ... Czytaj więcej

Fondée en 1982 et située au cœur du 20ème arrondissement de Paris, Autograf, école historique dans les domaines du Graphisme, du Digital, du Design d’Espace et du jeu vidéo, propose des formations validées par des diplômes d’état ou reconnus par l’état. Ecole à taille humaine, chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement individualisé par les professeurs et l’équipe pédagogique. Pokaż mniej

With its nine Training and research departments (UFR) and its Institute of Technology (IUT), Paris Descartes University encompasses all the fields of knowledge of human and health sciences. It is the ... Czytaj więcej

With its nine Training and research departments (UFR) and its Institute of Technology (IUT), Paris Descartes University encompasses all the fields of knowledge of human and health sciences. It is the only university of the Ile-de-France region to offer medical, pharmaceutical and odontological studies; its health department is renowned in Europe and in the whole world for the high quality of its training and the excellence of its research. Pokaż mniej

ESO Paris Supostéo est l'école d'ostéopathie référente en France et en Europe. Fondée en 1990, l?Ecole Supérieure d?Ostéopathie est pionnière de la formation d?ostéopathes exclusifs en France. Etablis ... Czytaj więcej

ESO Paris Supostéo est l'école d'ostéopathie référente en France et en Europe. Fondée en 1990, l?Ecole Supérieure d?Ostéopathie est pionnière de la formation d?ostéopathes exclusifs en France. Etablissement d'enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé, ESO Paris Supostéo dispense depuis sa création un cursus d'excellence post-bac en 5 années d?études plus une année de spécialisation suivant des standards internationaux et les critères définis par l?Organisation Mondiale de la Santé. Au cœur d'un campus moderne et spacieux, l'école accueille la plus importante clinique ostéopathique de France, un centre de Recherche innovant et une résidence étudiante. ESO Paris Supostéo offre ainsi les conditions optimales pour former des ostéopathes passionnés et rigoureux. Le Diplôme d'Ostéopathe délivré par ESO Paris est certifié par l'Etat au niveau 1 du RNCP. Pokaż mniej

Choosing to studyatFerrières School is launching a career in a sector in constant growth and which offers innumerable professional opportunities all over the world.?Only 15.5 miles away from the heart ... Czytaj więcej

Choosing to studyatFerrières School is launching a career in a sector in constant growth and which offers innumerable professional opportunities all over the world.?Only 15.5 miles away from the heart of the city of lights Paris, equally close to both Paris’ major International Airports (Orly and Roissy Charles de Gaulle), Ferrières is easily accessible from the center of Paris by public transportation. Pokaż mniej
Ferrières-en-Brie , Paryż + 1 Więcej Mniej

The Open Design School est née de la rencontre entre personnes passionnées d'éducation et professionnels du design engagés. Avec Icademie, groupe d'enseignement à distance qui a su développer un savoi ... Czytaj więcej

The Open Design School est née de la rencontre entre personnes passionnées d'éducation et professionnels du design engagés. Avec Icademie, groupe d'enseignement à distance qui a su développer un savoir-faire solide en matière de formation à distance mixte et qui a lancé l'école de design en 2014, nous avons le même ADN : l'innovation et une vision des nouveaux enjeux de l'éducation à l'heure de la révolution numérique. Pokaż mniej

Established in 1986, LISAA is today one of the biggest design schools in France. The school provides students with the possibility to express their design talents in the fields of fashion, interior ar ... Czytaj więcej

Established in 1986, LISAA is today one of the biggest design schools in France. The school provides students with the possibility to express their design talents in the fields of fashion, interior architecture, design, graphic design, video games or animation. Pokaż mniej
Paryż , Paryż , Paryż , Paryż + 3 Więcej Mniej

In today’s competitive work environment, how can you easily secure all of your ambitions? How can you realize your most coveted career goals, leave your mark on the world and become the most successfu ... Czytaj więcej

In today’s competitive work environment, how can you easily secure all of your ambitions? How can you realize your most coveted career goals, leave your mark on the world and become the most successful version of yourself? The answer is simple: Professional Training. Pokaż mniej
Bejrut , Amman , Doha , Dammam , Jeddach , Rijad , Kuwejt , Kair , Manama , Abu Dabi , Dubai , Al Ain , Montreal , Toronto , Vancouver , Bangalore , Chennai , New Delhi , Pune , Hyderabad , Paryż , Frankfurt , Genewa , Moskwa , Kijów , Almaty , Mississauga , Paryż , Chennai , Aleksandria + 29 Więcej Mniej

Welcome to ESIEA, an engineering school focused on high level training, soft skills and personal abilities to provide students with a set life skills that truly makes a difference!

Welcome to ESIEA, an engineering school focused on high level training, soft skills and personal abilities to provide students with a set life skills that truly makes a difference! Pokaż mniej
Paryż , Laval + 1 Więcej Mniej

Located in the heart of Paris, near Bastille, the CRI hosts friendly exchanges at the crossroads of life sciences, exact sciences, natural, cognitive and social sciences and advances our thinking of l ... Czytaj więcej

Located in the heart of Paris, near Bastille, the CRI hosts friendly exchanges at the crossroads of life sciences, exact sciences, natural, cognitive and social sciences and advances our thinking of learning sciences. Today, the CRI offers three degree programs integrated in the Bettencourt curriculum… Pokaż mniej

Dauphine is specialized in the Organization and Decision Sciences. Our mission is to educate future generations of executives, entrepreneurs, leaders and scholars to be both experts in their fields an ... Czytaj więcej

Dauphine is specialized in the Organization and Decision Sciences. Our mission is to educate future generations of executives, entrepreneurs, leaders and scholars to be both experts in their fields and socially responsible, cultured, open-minded members of the community. Pokaż mniej

The Ecole Supérieure de Journalisme de Paris was created in Paris in the period from 1896 to 1899 by university professors willing to expand education in the social sciences. It holds the distinction ... Czytaj więcej

The Ecole Supérieure de Journalisme de Paris was created in Paris in the period from 1896 to 1899 by university professors willing to expand education in the social sciences. It holds the distinction as the first school of journalism ever created in the world. Pokaż mniej
Paryż , Dakar , Bruksela , Douala , Casablanka , Lille , Algier , Rabat , Tunis , Algieria online , Belgia online , Kamerun Online , France Online , Senegal Online , Tunezja online + 14 Więcej Mniej

Epitech has solidified its reputation as a leading educational institution transforming a passion for computer science into expertise, opening doors to high-potential employment opportunities comparab ... Czytaj więcej

Epitech has solidified its reputation as a leading educational institution transforming a passion for computer science into expertise, opening doors to high-potential employment opportunities comparable to those enjoyed by graduates from the elite French Universities. Pokaż mniej
Paryż , bordeaux , Lille , Lyon , Marsylia , Montpellier , Nancy , Nantes , Miły , Rennes , Strasburg , Toulouse-le-Château + 11 Więcej Mniej

Two-year Master programme in quantitative economics taught full-time in English, with the prestigious Erasmus Mundus label given by the European Union. Students can choose to study in Barcelona, Biele ... Czytaj więcej

Two-year Master programme in quantitative economics taught full-time in English, with the prestigious Erasmus Mundus label given by the European Union. Students can choose to study in Barcelona, Bielefeld, Paris, or Venice. Pokaż mniej
Paryż , Barcelona , Bielefeld , Wenecja + 3 Więcej Mniej

ESP (Ecole supérieure de Publicité) is a school for higher education in the fields of Advertising, Communication, Marketing and Management - located

ESP (Ecole supérieure de Publicité) is a school for higher education in the fields of Advertising, Communication, Marketing and Management - located Pokaż mniej

Icademie International est la première Online International Business School. L'école de commerce propose des diplômes allant du post BAC au BAC+5 en Français, reconnu par l'état et dans plus de 90 pay ... Czytaj więcej

Icademie International est la première Online International Business School. L'école de commerce propose des diplômes allant du post BAC au BAC+5 en Français, reconnu par l'état et dans plus de 90 pays. Pokaż mniej
Paryż , Aix-en-Provence , Toulon , Belgia online , Szwajcaria online + 4 Więcej Mniej

ISTEC is located at the heart of a historic area of Paris on the banks of the canal SaintMartin and close to the la Villette cultural centre. The fact that ISTEC is located in a major European centre, ... Czytaj więcej

ISTEC is located at the heart of a historic area of Paris on the banks of the canal SaintMartin and close to the la Villette cultural centre. The fact that ISTEC is located in a major European centre, Paris and the Paris region Pokaż mniej

Located in the heart of Paris, IPAG Business School offers international students the exciting opportunity to experience a lively urban environment alongside their academic studies.

Located in the heart of Paris, IPAG Business School offers international students the exciting opportunity to experience a lively urban environment alongside their academic studies. Pokaż mniej
Paryż , Miły , Londyn , Edynburg , Nowy Jork , Sydnej , Cardiff + 6 Więcej Mniej

Founded in 1988, ACCORD Language School, is located on the famous Grands Boulevards in Paris, just a few minutes walk from the Louvre museum, the Opéra, the Georges Pompidou Centre (Beaubourg) and the ... Czytaj więcej

Founded in 1988, ACCORD Language School, is located on the famous Grands Boulevards in Paris, just a few minutes walk from the Louvre museum, the Opéra, the Georges Pompidou Centre (Beaubourg) and the famous Grands Magasins. Pokaż mniej
Paryż , Manchester + 1 Więcej Mniej

Looking for a French course for foreigners in Paris? Elfe has been specialised in teaching French as a foreign language to adults in small groups of 7 people for more than 20 years.

Looking for a French course for foreigners in Paris? Elfe has been specialised in teaching French as a foreign language to adults in small groups of 7 people for more than 20 years. Pokaż mniej

The School of European Culture and Languages (SECL) is one of the largest academic schools at the University of Kent, offering an extensive range of undergraduate and postgraduate programmes covering ... Czytaj więcej

The School of European Culture and Languages (SECL) is one of the largest academic schools at the University of Kent, offering an extensive range of undergraduate and postgraduate programmes covering all aspects of European cultural life Pokaż mniej
Canterbury , Paryż , Rzym , Ateny + 3 Więcej Mniej

HEIP est riche d’une expérience de plus d’un siècle et d’un important réseau d’anciens élèves ; le corps professoral d’une qualité exceptionnelle est composé de juristes, économistes, géographes, démo ... Czytaj więcej

HEIP est riche d’une expérience de plus d’un siècle et d’un important réseau d’anciens élèves ; le corps professoral d’une qualité exceptionnelle est composé de juristes, économistes, géographes, démographes et de personnalités réputées du monde académique, diplomatique, militaire. Par ailleurs, un réseau de partenaires internationaux permet aux étudiants d’effectuer une partie de leur cursus dans une université étrangère. Pokaż mniej

We offer you the chance to study in a well equipped and supportive learning environment which is designed to help you achieve your Goals. Our aim is to prepare students to be committed to a process of ... Czytaj więcej

We offer you the chance to study in a well equipped and supportive learning environment which is designed to help you achieve your Goals. Our aim is to prepare students to be committed to a process of life-long learning and to pursue rewarding careers in a technologically changing and culturally diverse world. Pokaż mniej

The mission of the University of London Institute in Paris (ULIP) is to promote the study of the culture, language and literature of Paris and France.

The mission of the University of London Institute in Paris (ULIP) is to promote the study of the culture, language and literature of Paris and France. Pokaż mniej

A creative and business world. The Fashion Business world has changed over the last 20 years. Other Cities have unsuccessfully tried to rob Paris of its supremacy as THE Capital of Fashion but many ... Czytaj więcej

A creative and business world. The Fashion Business world has changed over the last 20 years. Other Cities have unsuccessfully tried to rob Paris of its supremacy as THE Capital of Fashion but many foreign designers still come to work in Paris. Pokaż mniej
Paryż , Mediolan + 1 Więcej Mniej

Sup de Pub is the INSEEC Group famous school specialized in Communication, Advertising & Marketing.

Sup de Pub is the INSEEC Group famous school specialized in Communication, Advertising & Marketing. Pokaż mniej
Paryż , Lyon , bordeaux , Londyn , Chicago + 4 Więcej Mniej

Od 1981 roku, Weller International Business School ma jeden ambicje: &nbsp Szkolić mężczyzn i kobiet do roli przywódców w stanie zarządzać wielokulturowych zespołach. Aby pomóc im odgrywają kluczo ... Czytaj więcej

Od 1981 roku, Weller International Business School ma jeden ambicje: &nbsp Szkolić mężczyzn i kobiet do roli przywódców w stanie zarządzać wielokulturowych zespołach. Aby pomóc im odgrywają kluczową rolę w globalnym świecie gospodarczym. Aby zrealizować ten cel, 3 podstawowe wartości: &nbsp • być globalny zorientowanych • podjąć działania, • rozwój każdego potencjalnego. &nbsp Nasze kursy są prowadzone w języku angielskim i francuskim i akcje podstawowe zasady i metody stosowane przez wszystkich udanych firm: &nbsp • Orientacja PERFORMANCE, • Efektywność napędzane • Ludzie szacunku.&nbsp «Człowiek» Rozmiar rodzaj nauczania jest uprzywilejowany, WIBS i jego profesorowie są linkami przedmiotów nauczanych w prawdziwym świecie spółek najbardziej efektywny i skuteczny. 3 000 absolwentów z Paryża, Barcelony, Stuttgarcie, Nowym Jorku i Szanghaju są teraz kierownictwa i kadry kierowniczej we Francji i za granicą, pracy w różnych dziedzinach gospodarki &nbsp Pokaż mniej

Heir to both the Sorbonne and the Faculty of Law and Economics, Paris, that his name symbolizes Panthéon-Sorbonne, Paris 1 University now hosts approximately 40,000 students divided into 14 Units and ... Czytaj więcej

Heir to both the Sorbonne and the Faculty of Law and Economics, Paris, that his name symbolizes Panthéon-Sorbonne, Paris 1 University now hosts approximately 40,000 students divided into 14 Units and Training Research (UFR) and 5 Institutes.It thus offers a full range of educational excellence in the field of Legal Sciences and Policy, Economics and Management and the Arts and Humanities. Pokaż mniej
Paryż , Bielefeld , Wenecja , Barcelona + 3 Więcej Mniej

The International Institute of Management is an entity of the Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), created by a ministerial decree of December 2004. It is a member of CNAM-Department Man ... Czytaj więcej

The International Institute of Management is an entity of the Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), created by a ministerial decree of December 2004. It is a member of CNAM-Department Management, Innovation, Prospective. Pokaż mniej

Przez ponad 35 lat, naszą misją było sprostać potrzebom rynku międzynarodowym w dziedzinie menedżera i wykonawczych programów szkoleniowych w Hotelarstwa, Turystyki i luksusowych marek i Spraw Międzyn ... Czytaj więcej

Przez ponad 35 lat, naszą misją było sprostać potrzebom rynku międzynarodowym w dziedzinie menedżera i wykonawczych programów szkoleniowych w Hotelarstwa, Turystyki i luksusowych marek i Spraw Międzynarodowych. Nasza grupa rozwija wymianę i rozszerza swoją międzynarodową obecność w Europie, południowo-wschodniej Azji, Chinach i Europie Wschodniej we współpracy z korporacjami i uniwersytetów korporacyjnych. Nasze mocne strony: Innowacyjne i elastyczne programy nauczania łączące najbardziej nowoczesnych metod zarządzania międzynarodowego oraz tradycje doskonałości w biznesie Hotelarstwa i luksusowych marek. Bezpośrednie zaangażowanie w branży, z kursów i szkoleń zarządzania wychowujących uczniów do szybko przyswoić wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne technicznej świadczonych przez kursach, a tym samym być w pełni operacyjna do końca studiów. Wysokim poziomie wydziału, składa się z profesorów, z wysokim rankingu uniwersytetów amerykańskich i europejskich, międzynarodowych ekspertów i profesjonalistów. Profesjonalny i coaching indywidualny z trenerem. Coaching pomaga uczestnikom ustawić swoje plany kariery i rozwoju osobistego. Wielokulturowym środowisku studentów z ponad 41 narodowości. Dzięki temu nasi uczestnicy współdziałają ze sobą, nie tylko w języku, ale także poprzez kulturę i mentalność. Praca na bazie programu, który oferuje możliwość rozpoczęcia w niepełnym wymiarze czasu aktywności zawodowej dla uczestników, począwszy od drugiego roku i w pełnym wymiarze czasu jeden dla studentów MBA. Program dwujęzyczny (francuski / angielski), dzięki czemu prawdziwe dwujęzyczności. Europejskie i międzynarodowe uznanie naszych stopni.Nasze kursy są akredytowane przez ECBE - Europejska Rada ds. Edukacji Biznesu - i ACBSP - Stowarzyszenie Collegiate Schools firm i programów, co daje im europejskie i międzynarodowe uznanie. Dzięki tym akredytacje, nasi uczniowie mają możliwość spędzenia semestru za granicą w jednym z naszych 750 uczelniach partnerskich sieci ACBSP-ECBE-ECMU i do sprawdzania podwójnego dyplomu. Pokaż mniej

W 2009 UPMC świętował zarówno rehabilitację Zamansky trasy i dziewięciu wieków działalności uczelni na terenie opactwa Saint Victor, znany jako centrum zachodniego renesansu intelektualnego, ze słynne ... Czytaj więcej

W 2009 UPMC świętował zarówno rehabilitację Zamansky trasy i dziewięciu wieków działalności uczelni na terenie opactwa Saint Victor, znany jako centrum zachodniego renesansu intelektualnego, ze słynnej biblioteki i centrum szkoleniowego dla duchownych. Ta szkoła, założona przez Guillaume de Champeaux w 1109, odegrał ważną rolę w intelektualnym wrzenie Dzielnicy Łacińskiej kilka wieków. Gramatyka, retoryka, dialektyka, muzyka, arytmetyka, geometria, astronomia, a nawet technologia wszyscy uczył tam. Po rewolucji, miejsce zostało zajęte przez różne magazyny, a następnie "halle aux Vins", przed reintegracji jest na świecie badań w ramach Wydziału Nauk Uniwersytetu w Paryżu w 1959 roku. Pod kierownictwem André Malraux, decyzja w sprawie projektu Albert i wieżą powstał w 1963 roku.I dziewięć sto lat później, UPMC kontynuuje poszukiwania wiedzy na najwyższym poziomie w samym sercu Paryża. &nbsp&nbsp Wydziały i instytuty UPMC składa się z siedmiu działów i wydziałów: chemii, inżynierii, matematyki, medycyny, fizyki, nauki przyrodnicze, nauki o Ziemi, środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej. To również może się pochwalić Szkoły Inżynierskiej - Polytech 'Paris UPMC, Paryż Astrophysics Institute, Henri Poincaré Institute oraz 3 stacje morskie w Breście, Banyuls i Villefranche-sur-Mer, które mają Universe Nauki obserwatorium (OSU) status. W wydziale matematyki jest ISUP, premier szkoła statystyk we Francji. UPMC i Val-d 'Oise Yvelines Izba Gospodarcza zebrali się, by utworzyć pierwszą ciało przyuczenia w uniwersyteckim ramach: CFA UPMC. Pokaż mniej

Nasza historia IFAM Business School została utworzona w 1982 roku przez pana Alain JOSEPH, Magister ekonomii w Paryżu, MBA z ESCP (wysoko w rankingu francuskiej szkoły biznesu), również profesorem w ... Czytaj więcej

Nasza historia IFAM Business School została utworzona w 1982 roku przez pana Alain JOSEPH, Magister ekonomii w Paryżu, MBA z ESCP (wysoko w rankingu francuskiej szkoły biznesu), również profesorem w najlepszych szkół biznesu we Francji i Dean się szkoły biznesu w Paryż, który jest wysoko ceniony za swoje akademickimi. &nbsp Pan Alain Józef wykonywał studia MBA na Uniwersytecie Northwestern w Evanston, Illinois w 1972 roku i po tym cenne doświadczenie wrócił do Francji z myślą o emulacji amerykańskiego sposobu nauczania i studiowania biznesowych dla studentów francuskich. Wybrał Pani Marie-France Joseph, aby uruchomić program, uzyskała tytuł BA, MA na Indiana University i rozpoczął doktorat w Stanach Zjednoczonych. &nbsp Z tym duże doświadczenie w środowisku uniwersyteckim w Ameryce, IFAM Business School szukać partnerów w USA do konsolidacji środowisk naukowych. IFAM miał szczęście znaleźć dwóch partnerów w pierwszym roku z 1982 roku, był prezydent Trachtenberg z Uniwersytetu w Hartford, Connecticut, który jest obecnie prezydent George Washington University w Waszyngtonie, a drugi był dziekanem Tom Moore z Northeastern University w Bostonie , obecnie dziekan programy wykonawcze w Babson College i ceniony uczony o szkolnictwie wyższym biznesu. &nbsp Natychmiast IFAM stworzył program bardzo pomysłowe i wyjątkowe: studentów rozpoczął studia w Paryżu na 2 lata i zakończył swój program BBA w ciągu roku akademickiego. Wymagania z amerykańskich uczelni były: dobre GPA (minimum B), minimalny TOEFL 250, i oczywiście francuski Baccalaureat kształcenia ogólnego. Poprzez ten proces IFAM wysłał ponad 1500 studentów w Stanach Zjednoczonych. Nasze bardzo silny związek z Pace University sprawia, że wspólny program w Nowym Jorku za bardzo udaną. Mamy również pracował z Temple University w Filadelfii i Uniwersytetu w San Diego w San Diego. &nbsp W 1986 roku IFAM Business School zaczął się rozwijać własny program MBA z odpowiednich kursów na tematy biznesu akredytowane przez szkoły biznesu w USA lub gdzie indziej. Ostatecznym celem tej ewolucji była dla naszych uczniów, aby wejść do programów MBA naszych uniwersytetów amerykańskich partnerów. Ponadto rozszerzyliśmy naszą program do kilku innych uniwersytetach, takich jak Central Michigan University, Babson College, Suffolk University, College Bryant i University of Dallas. &nbsp W związku z tym uczniowie mieli do wyboru 2 programy: 2 lata w Paryżu, i 1 rok w USA, lub 3 lata w Paryżu, a następnie udać się do USA, na ich MBA. &nbsp W tym samym czasie, niektóre z naszych absolwentów uzyskali MBA w najbardziej prestiżowych szkół biznesu, takich jak Harvard, University of Pennsylvania, Wharton, Darden University of Virginia, New York University, UCLA, Columbia University, ... &nbsp W ostatnich latach IFAM Business School jest stale aktualizowany i rozszerzany jej programu do wypełnienia swoich zobowiązań w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby swoich uczniów różnorodne pochodzenie etniczne i rozwoju nowych t on biznesu. &nbsp IFAM Business School wykorzystuje charakterystyczne nauczania i intelektualnego wkładu jego wydziału w celu zapewnienia możliwości kształcenia w korzystnym ustawieniu niezależne. Nasze studiów licencjackich i magisterskich rozwijać właściwe, pewne siebie i etyczne studentów w stanie konkurować w globalnej gospodarce dynamicznej poprzez połączenie koncepcji zarządzania i praktyk. &nbsp Nasza misja IFAM Business Uczniowie są zachęcani do rozwijania kompetencji w: Przywództwo i komunikacja interpersonalna, Rozwiązywanie problemów i analizy, szybko się uczy, Zastosowanie krytycznego myślenia do zarządzania w kontekście globalnym. Nasze cele Akademicką tradycją, która łączy naukowe doskonałości interakcji nadal z liderami biznesu i aktualnych problemów zarządzania. Kultury, która na podstawie zasług i że jest sympatyczny dla ludzi z bardzo różnych grup etnicznych i środowisk narodowych. Tradycja i przywiązanie do znaczenia w perspektywie globalnej i zachowań etycznych w prowadzeniu biznesu. W celu wypełnienia tej misji musieliśmy przyjąć kilka zasad: doskonałości, spójności, focus, innowacji i komunikacji. To są kwestie, które wygrać wyścig na świecie, która rozwija się z dnia na dzień. Pokaż mniej

NEOMA Business School szkoli ludzi z pasj?, inspiruj?cych i inspiruj?cych graczy ekonomicznych, którzy t?skni? za znaczeniem i s? w pe?ni zdolni do budowania spo?ecze?stwa jutra: architektów jutra. Wi ... Czytaj więcej

NEOMA Business School szkoli ludzi z pasj?, inspiruj?cych i inspiruj?cych graczy ekonomicznych, którzy t?skni? za znaczeniem i s? w pe?ni zdolni do budowania spo?ecze?stwa jutra: architektów jutra. Witamy w NEOMA Business School . By? pasjonatem. Kszta?towa? przysz?o??. Pokaż mniej
Rouen , Paryż , Reims + 2 Więcej Mniej

Instytut Europeistyki zarządzaniu w obliczu globalizację biznesu. Od 1981 IEMI nie poprzez filozofię kształcenia ustawicznego i wymiany międzynarodowej osiągnął najwyższy poziom od norm europejskich i ... Czytaj więcej

Instytut Europeistyki zarządzaniu w obliczu globalizację biznesu. Od 1981 IEMI nie poprzez filozofię kształcenia ustawicznego i wymiany międzynarodowej osiągnął najwyższy poziom od norm europejskich i międzynarodowych. Misji Innowacyjnej edukacji, pozwalają naszym studentom zdobycie umiejętności kierowniczych i osobistych, jak również dostosowanie i z powodzeniem sprostać rosnącej złożoności ich środowiska zawodowego. - Przygotowanie przyszłych menedżerów do zmian gospodarczych i społecznych, które są zamiatanie naszego świata. - Odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorstw w poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanych menedżerów. Na IEMI, uczestnicy nabywają międzynarodowe i europejskie umiejętności i know-how, dzięki duchu edukacji wielokulturowej. Zapraszamy uczestników z 39 różnych narodowości, pozwalając im na zapoznanie się nie tylko z ich języków, ale ducha i mentalności ich osiągnięć. Pokaż mniej

Located in the Principality of Monaco, Monte-Carlo on the French Riviera, the International University of Monaco (IUM) is an English language university offering undergraduate, graduate and postgradua ... Czytaj więcej

Located in the Principality of Monaco, Monte-Carlo on the French Riviera, the International University of Monaco (IUM) is an English language university offering undergraduate, graduate and postgraduate degrees in business specialized in Finance, Luxury Business, and International Business. Pokaż mniej
Monaco-Ville , Paryż , Londyn + 2 Więcej Mniej

Wprowadzenie Sciences Po Przez ponad hundread lat, Sciences Po została szkolenia najlepszych młodych umysłów Francji i Europy do doręczeń przywództwa. Jako jeden z uniwersytetów w Europie najwybitnie ... Czytaj więcej

Wprowadzenie Sciences Po Przez ponad hundread lat, Sciences Po została szkolenia najlepszych młodych umysłów Francji i Europy do doręczeń przywództwa. Jako jeden z uniwersytetów w Europie najwybitniejszych, Sciences Po przygotowuje absolwentów do podjęcia ich miejsce w działalności międzynarodowej, organizacji wielostronnych, pozycje odpowiedzialności publicznej i innych dziedzinach przedsięwzięcia. Studenci są wystawione na Sciences Po - w tym coraz więcej (ponad 25% ogółu studentów) studentów z zagranicy - za jej zobowiązania do zrozumienia współczesnego świata poprzez plurisdisciplinary podstaw w naukach społecznych. Zagraniczni studenci w szczególności skorzystają nie tylko z solidnej formacji we współczesnej historii i syntetyczne program nauczania, ale także od słynnego Sciences Po w sposób, seminaria szkoleniowe i inne cechy intensywne podejście pedagogiczne. Jak Sciences Po akceptuje wyzwanie przyłączenie się do grona wielkich centrów międzynarodowych uniwersytetu, studenci z Francji i na całym świecie znaleźć whithin ścianach rzadką okazję do opracowania globalnej koncentracji na wielkie pytania dnia. Jednocześnie, nadal będą chłonąć rygorystyczne obserwacji i analizy świata, które czerpie z najlepszych tradycji europejskiej edukacji. Sciences Po dziś i jutro Sciences Po zawsze woleli korzystać, a reszta na jego pozycję na szczycie francuskiej edukacji przywództwa. Kontynuując dawna wizja edukacji w poprzek linii dyscypliny, Sciences Po jest zajęty w pracy, aby dostosować swoje podejście do szerokiej wiedzy technicznej, jej przełomowy styl nauczania, a jego silna baza badawcza do kontekście coraz bardziej europejskim i międzynarodowym. W skrócie, szkoły celem jest pozostanie w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie na wiedzę bardziej wyspecjalizowane w broadbased jeszcze bardzo skoncentrowane edukacji zawodowej. Sciences Po absolwentów zwykle wyróżniają się na ich zdolność do wykorzystania podstawowych i doprowadzić wzmocniony zestaw umiejętności społeczne nauki pokrywają się na niego. Dowód skuteczności Sciences Po podejście można znaleźć w wielu sektorach, które zatrudniają absolwentów szkoły: przedsiębiorstw lub administracji publicznej na badania, komunikacji i mediów. Sciences Po w rzeczywistości jest pełnoprawnym, uczelnie wyższe, samorządu, który rejestruje około 5000 studentów, w tym 1300 studentów z zagranicy, w różnych programów studiów. Połowa z tych studentów wykonywania magisterskich lub studiów zawodowych. Ponadto kilka tysięcy pracy specjalistów poszczególnych świadczeń lat od wysoko rozwiniętych program Sciences Po w wyspecjalizowanych połowie kariery szkoleń. Ogólnie rzecz biorąc, instrukcja na Sciences Po dąży do nadania im zrozumienie nauk społecznych zasad wystarczy wyposażyć swoich studentów nie tylko do zrozumienia, ale także mieć wpływ na świat, oni na własność posiądą. Porównawczy i interdyscyplinarny punkty widokowe mają zasadnicze znaczenie dla programu nauczania, który stara się zrozumieć globalnej spójności i konfliktu, jak również konsekwencje obecnej debaty społeczne, polityczne i ekonomiczne. Instrukcja jest świadczone przez personel około 1200 nauczycieli, większość z nich jest ugruntowanie jako praktycy w swoich dziedzinach. Ten niezwykły rodzaj wydziału jest zakotwiczona przez małe jądro profesorów zwyczajnych nauczania w pełnym wymiarze czasu na Sciences Po. Oddział badawczy Fundacji składa się z siedmiu ośrodków badawczych, które stanowią ramy dla około 200 naukowców. Badania na konto 20% rocznego budżetu Fundacji; podjęte perspektywy krajowej wysiłek ten stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw w badaniach socjologicznych w dzisiejszej Francji. Biblioteka w Sciences Po domów prawie milion objętości kolekcji dzieł w różnych nauk społecznych i historii 20th-wieku, jeden z najbogatszych kolekcji w Europie w swoim rodzaju. Biblioteka jest w rzeczywistości centrum Dokumentu Service, który utrzymuje 16000 prasy spraw w szerokim zakresie, począwszy podtematy powrotem przez większość wieku, i które każdego roku streszczenia i indeksy niektórych 17.000 artykułów z czasopism 6000, do którego dokumentalny Service podpisuje. Wreszcie, jak na uniwersytecie, Sciences Po jest zapałała miłością ku z nieocenionym narzędziem rozpowszechniania nowej wiedzy w naukach społecznych: Prasy de Sciences Po, która publikuje trzydzieści nowych dzieł każdego roku wraz z sześcioma czasopismach naukowych o międzynarodowej renomie i czytelnictwa. Prasa twierdzi, starsze nakłady 750 tytułów. Pokaż mniej
Paryż , Nowy Jork , Dijon , Nancy , Poitiers + 4 Więcej Mniej