Charles University Faculty of Science

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Wydział Nauk został założony w 1920 roku jako piąty Wydział Uniwersytetu Karola. Obecnie ma 29 wydziałów, 3 muzea i duży Ogród Botaniczny, w którym mieści się Wydział Studiów i niektóre obiekty dla studentów.

W dzisiejszych czasach wydział jest akademicko i organizacyjnie podzielony na cztery sekcje: biologiczną, geograficzną, geologiczną i chemiczną. Oprócz tych sekcji wydział posiada kilku specjalistów, ośrodków dydaktycznych i badawczych, w tym instytucje interdyscyplinarne, takie jak Instytut Badań nad Środowiskiem. Wszystkie części wydziału są aktywne zarówno w nauczaniu, jak i badaniach.

Główną misją Wydziału Nauk jest tworzenie wysoko wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie biologii, chemii, geografii, geologii i innych dziedzinach interdyscyplinarnych. Jego działalność naukowa i badawcza ma na celu rozwiązanie kluczowych problemów związanych z rozwojem społeczeństwa ludzkiego. Niektóre z priorytetowych długoterminowych tematów to zdrowie człowieka, badanie funkcji i prognozowanie rozwoju ekosystemów i biosfery oraz rozwój przyjaznych dla środowiska materiałów opartych na wykorzystaniu zasobów odnawialnych.

Wydział Nauk oferuje trzy poziomy kształcenia: studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Wszystkie studia licencjackie i magisterskie obejmują zarówno nauczanie teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne w laboratoriach, a niektóre kursy łączą akademickie studia przyrodnicze ze szkoleniem nauczycieli w wybranej dziedzinie. Studia licencjackie są wprowadzeniem do głębszych studiów, które następują w programach magisterskich. Programy studiów magisterskich szkolą ekspertów dla instytutów naukowo-badawczych, kariery rządowej, przemysłu i sektora prywatnego. Absolwenci kursów mistrzowskich z elementami szkolenia nauczycieli kwalifikują się do nauczania w szkołach średnich i średnich szkołach zawodowych. Programy studiów doktoranckich szkolą wysoce wyspecjalizowanych pracowników do działalności naukowo-badawczej.

Lokalizacje

Praga

Address
Faculty of Science
Charles University in Prague
Albertov 6

128 43 Praga, Praga, Czechy

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Programy

Doktorat