Charles University Hussite Theological Faculty

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Test Husycki Wydział Teologiczny jest multidyscyplinarnym zorientowane wydziału teologicznego. Wydział przygotowuje studentów do pracy naukowej, pełnienie służby i różnych zawodów w zakresie edukacji, kultury, opieki społecznej, administracji publicznej czy polityki, jak i usług za granicą. Husyckich Wydział Teologiczny jest od samego początku związany z kościoła husyckiego czechosłowackiego która powstała na początku 1920 roku z ruchu Catholic modernistycznej.

Studia i praca naukowa na Wydziale jest jednak dostępne dla wszystkich, bez względu na przekonania, płeć, rasę, przynależność do partii politycznych i światopoglądu. Wydział szanuje przekonania studentów i jest tolerancyjny religijnie, jak świadczy różnorodność kierunków studiów w ofercie.

Test Husycki Wydział Teologiczny Obecnie oferuje studia teologiczne trzech chrześcijańskich przekonań - Husycki teologii, teologii prawosławnej i teologii Starokatolicki jak Judaistyki, religioznawstwa, filozofii i innych dziedzin niż teologicznych studiów takie jak społecznej i charytatywnej pracy i pedagogiki.

Lokalizacje

Praga

Address
Hussite Theological Faculty
Charles University
Pacovská 350/4
Prague 4, 140 21
Czech Republic

Praga, Praga, Czechy

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium