Przygotowanie testów

Kursy przygotowawcze to pomoc dla uczniów i studentów polegająca na przygotowaniu ich do egzaminów uniwersyteckich lub wstępnych egzaminów na uczelnię. Mogą one być organizowane w grupach lub indywidualnie. Przejrzyj poniższe opcje, aby znaleźć kurs przygotowawczy odpowiedni dla siebie.
PrepScholar oferuje przystępne cenowo przygotowawcze kursy online do egzaminów SAT, ACT, GRE i GMAT. Program umożliwia dostosowanie procesu nauki do mocnych i słabych stron uczestników. Oferowane kursy zostały opracowane z myślą o szkoleniu studentów dokładnie w tych obszarach, które najlepiej odpowiadają ich umiejętnościom.
PrepExpert oferuje sześciotygodniowy kurs online przygotowujący do egzaminów SAT lub ACT. Kursy są prowadzone przez czołowych wykładowców wybranych spośród 1% najlepszych instruktorów na świecie. Jeśli po ukończeniu kursu wynik SAT uczestnika nie poprawi się o 200 punktów lub wynik ACT nie poprawi się o cztery punkty, otrzyma on pełny zwrot kosztów. Łącznie zorganizowaliśmy dla uczestników kursów stypendia o wartości przekraczającej 100 milionów.