Keystone logo
Uniwersytet Łódzki Doktorat w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

Doktorat w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Łódź, Polska

4 Years

Język angielski, Polski

Pełny etat, Niepełny etat

24 Jun 2024*

Oct 2024

Request tuition fees

W kampusie

* rekrutacja trwa w dniach 17-24 czerwca 2024 r

Wstęp

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w ośmiu dyscyplinach:

  • Archeologii
  • Historii
  • Filozofii
  • Językoznawstwie
  • Literaturoznawstwie
  • Naukach o kulturze i religii
  • Naukach o sztuce
  • Etnologia i antropologia kulturowa (od roku akademickiego 2024/2025)

Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, które trwa 4 lata (8 semestrów), pogłębisz swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, dzięki czemu będziesz mógł umiejscowić swoje kompetencje związane z daną dyscypliną w szerszym kontekście, rozwiniesz warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabędziesz kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

236573_nawastercombo.png

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z ośmiu wyżej wymienionych dyscyplin.

Rekrutacja

Stypendia i Finansowanie

Program

O szkole

pytania