Keystone logo
University of Zilina – Faculty of Civil Engineering

University of Zilina – Faculty of Civil Engineering

University of Zilina – Faculty of Civil Engineering

Wstęp

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie w Żylinie został utworzony w Pradze jako część uniwersytetu kolejowego w dniu 1 października 1953 r. Uniwersytet ten został przeniesiony z Pragi do Żyliny i jednocześnie zmienił nazwę na Politechnikę Transport. Wydział transportu połączył się z naszym wydziałem i oba stworzyły nowy Wydział Operacji i Ekonomiki Transportu w 1961 roku. Nowy niezależny wydział inżynierii lądowej został przywrócony jako niezależny przedmiot w 1990 roku.

W rzeczywistości wydział obejmuje osiem wydziałów, Centrum Doskonałości Inżynierii Transportu, Centrum Badań Stosowanych, Centrum Badań i Edukacji Młodych Badaczy VYCEN oraz akredytowane laboratorium. Produkuje rocznie 150 specjalistów w dziedzinie struktur transportowych i powiązanych budynków. Obecnie było około 1200 studentów, w tym doktorantów.

Uniwersytet w Żylinie

Uniwersytet w Żylinie z jego sześćdziesięciopięcioletnią historią należy do jednej z wiodących instytucji edukacyjnych i naukowych na Słowacji. Dzięki bogatej tradycji zajmuje znaczące miejsce wśród słowackich uniwersytetów. Fakt ten jest nie tylko związany z liczbą studentów lub oferuje interesujące i wysokiej jakości programy studiów, ale uniwersytet prowadzi również znaczące badania i działalność zagraniczną. Obecny uniwersytet nie koncentruje się już wyłącznie na transporcie i komunikacji. Jest to szeroko pojęty uniwersytet położony w wyjątkowym kampusie uniwersyteckim w Wielkim Dielu. Posiada siedem wydziałów (Wydział Operacji i Ekonomiki Transportu i Komunikacji, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Elektryczny, Wydział Zarządzania Nauki i Informatyki, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydział Inżynierii Humanistyka). Uczelnia posiada również następujące miejsca pracy: Instytut Biologii Wysokogórskiej, Instytut Wychowania Fizycznego, Instytut Badań i Edukacji Sądowej, Instytut Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Instytut Kształcenia Ustawicznego, CETRA - Centrum Badań Transportowych, Instytut Konkurencyjności i Innowacji oraz Centrum Szkolenia i Edukacji Lotniczej.

128379_woman-wearing-blue-polo-shirt-3184407.jpg

Obecnie kształci się około 8 000 studentów na siedmiu wydziałach w 129 akredytowanych programach studiów we wszystkich formach i stopniach studiów uniwersyteckich na uniwersytecie. W swoim udanym życiu stał się alma mater dla prawie 80 000 absolwentów, wysoko wykwalifikowanych specjalistów specjalizujących się głównie w dziedzinie transportu i techniki, a także zarządzania, marketingu i nauk humanistycznych. O jakości i gotowości naszych absolwentów do potrzeb praktyki świadczy długofalowe duże zainteresowanie ich zatrudnieniem przez pracodawców współpracujących z Uniwersytetem w procesie rekrutacji. Dzięki profilowi zawodowemu jest wyjątkowy na Słowacji. Profil składa się z transportu (drogowego, kolejowego, wodnego, lotniczego), transportu i usług pocztowych, szlaków komunikacyjnych, transportu i inżynierii lądowej, elektrotechniki, telekomunikacji, informatyki, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zarządzania i marketingu, inżynierii mechanicznej, materiałów i technologii , robotyka, projektowanie maszyn, energetyka, inżynieria lądowa, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo cywilne, ochrona przeciwpożarowa, inżynieria sądowa, matematyka stosowana, nauczanie przedmiotów akademickich, biblioteka i informacja naukowa, biologia wysokich gór.

W dziedzinie nauki i badań uniwersytet w Żylinie jest zaangażowany w rozwiązanie blisko 200 krajowych i 65 międzynarodowych projektów naukowych i organizuje około 60 wydarzeń naukowych i zawodowych rocznie. Wyniki działalności naukowo-badawczej uniwersytetu mają duży wpływ nie tylko na działalność edukacyjną, ale także na rozwój współpracy międzynarodowej lub zastosowania w praktyce. Osiągnięcie celu konkurencyjności uniwersytetu osiągnięto poprzez stopniowe wdrażanie najnowocześniejszego sprzętu uniwersytetu i jego laboratoriów w ramach kilku projektów. Dzięki tym projektom powstało 13 ośrodków badań naukowych i 2 ośrodki badawcze - Uniwersytecki Park Naukowy i Centrum Badawcze. W obu ośrodkach tworzone są warunki dla nowych inkubatorów przedsiębiorczości i wsparcia regionalnego. Pomimo krótkiego czasu istnienia istnieje silna perspektywa aktywnego wspierania badań i innowacji w kontekście krajowym i międzynarodowym, a centra są aktywnie zaangażowane w działania projektowe i wydawnicze.

128380_people-looking-at-laptop-computer-1595391.jpg

Współpraca z zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami ma kluczowe znaczenie dla naszej uczelni. Uniwersytet w Żylinie podpisał umowy dwustronne z ponad 50 krajami na całym świecie, nie tylko w Europie, ale także w Ameryce (USA, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Kuba), Azji (Korea, Japonia, Chiny, Tajwan) i Afryce (Republika Południowej Afryki ). W dziedzinie dwustronnej współpracy uniwersytetów uniwersytet rozwija się wraz z uniwersytetami, szkołami wyższymi i innymi instytucjami w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej. W historii programu ERASMUS uniwersytet w Żylinie należy do najbardziej aktywnych i odnoszących sukcesy uniwersytetów na Słowacji pod względem mobilności studentów. Jest to najpopularniejszy uniwersytet słowacki pod względem wykładów prowadzonych przez wykładowców na uczelniach zagranicznych. Uniwersytet w Żylinie jest członkiem organizacji międzynarodowych (Magna Charta Universitatum, EUA, IGIP, ECTRI, FEHRL) i współpracuje z nimi poprzez swoich przedstawicieli.

Uniwersytet w Żylinie ma wielką ambicję, aby nadal dynamicznie się rozwijać, zapewniać wysokiej jakości edukację, kształcić dobrze przygotowanych i wymagających absolwentów, rozwijać współpracę międzynarodową zarówno w dziedzinie nauki, jak i edukacji, ale jej wielkim wysiłkiem jest przede wszystkim zapewnienie przestrzeń i możliwości dla młodego pokolenia, aby uczyć się nowych, poszerzać horyzonty, uczyć się współpracy, komunikacji i wzajemnego szacunku.

Lokalizacje

  • Žilina

    Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, , Žilina

pytania