Indonezja

Liczba instytucji: 42
  • Bandung
  • Jakarta

  The School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) was established on December 31, 2003. SBM ITB is located at the Main Campus of Institut Teknologi Bandung (ITB), the best science and technology institute in Indonesia.

  • Malang

  Universitas Brawijaya (UB) was established by the President of the Republic of Indonesia through a wire no. 258/K/61 sent on July 11, 1961. The Brawijaya name derived from the title of the King of Majapahit, a great kingdom in Indonesia from the 12th to the 15th century.

  • Denpasar

  Naszym celem jest rozwijanie młodych specjalistów, aby stali się autentycznymi liderami i rozwiązującymi problemy, przygotowani do uczestnictwa w środowiskach wielokulturowych i szybko zmieniających się rynkach.

  • Bekasi

  President University is a higher education institution in Indonesia which was established to become a research and development center in the region and to set a new benchmark in Indonesian higher education. Specifically, the university is prepared to create an institution of learning which would prepare future leaders of industry and society by giving them the skills and experience necessary to excel upon graduation.

  • Manchester
  • Accra
  • Budapest
  • + 62 jeszcze

  World-class university preparation qualifications designed by universities for international students to succeed at university.

  • Banda Aceh

  Misją Uniwersytetu Syiah Kuala jest wdrożenie „Tri Dharma - trzy denotacje” instytucji szkolnictwa wyższego, które wspierają rozwój lokalny, krajowy i międzynarodowy poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów lokalnych, krajowych i międzynarodowych; poprawić jakość akademicką w celu uzyskania wysoce konkurencyjnych absolwentów; stosować zintegrowane zarządzanie jakością w dziedzinie edukacji poprzez stosowanie przejrzystych, partycypacyjnych, skutecznych i produktywnych zasad; ciągłe wzmacnianie i poszerzanie sieci współpracy instytucjonalnej w celu rozwijania i ochrony wyników nauki, technologii, nauk humanistycznych, sportu i sztuki.

  • Yogyakarta

  Uważany za jeden z najstarszych uniwersytetów w Indonezji, Universitas Gadjah Mada służy jako filar przebudzenia edukacyjnego w Indonezji i rzekomo jest obrońcą i propagatorem Pancasili.

  • Dramaga
  • Bogor

  IPB University jest instytucj? szkolnictwa wy?szego, która produkuje innowacje o jako?ci uznanej w kraju i za granic?. Od dziesi?ciu lat (2008-2018) IPB ma najwi?cej innowacji w porównaniu z innymi uniwersytetami w Indonezji na podstawie oceny z Centrum Innowacji Biznesowych - Ministerstwa Bada?, Technologii i Szkolnictwa Wy?szego Indonezji w najbardziej perspektywicznych innowacjach w Indonezji.

  • Boston
  • Mexico City
  • Hanoi
  • + 31 jeszcze

  Tworzymy środowisko, w którym nasze szkoły partnerskie mają szansę nawiązać kontakt z talentami na silnym, osobistym poziomie i rozwijać więzi z wysoko wykwalifikowanymi kandydatami.

  • Malang

  Zlokalizowany w Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang z obszarem kampusu 14 hektarów, ten uniwersytet modernizuje się fizycznie od września 2005 r. Z budynkiem rektora, wydziałem, biurami administracyjnymi, wykładem, laboratoriami, sprawami studenckimi, szkoleniami, sportem, centrum biznesowym, polikliniką, meczetami, i szkoła z internatem, korzystając z finansowania z Islamskiego Banku Rozwoju (IDB) w ramach listu zatwierdzającego IDB nr 41 / IND / 1287 z dnia 17 sierpnia 2004 r. W dniu 27 stycznia 2009 r. Prezydent Republiki Indonezji dr H. Susilo Bambang Yudhoyono zgodził się nadać uniwersytetowi tytuł The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Biorąc pod uwagę, że nazwa jest dość długa, w przemówieniu wygłoszonym w 4. rocznicę Rektor skrócił nazwę Uczelni na Universitas Islam Negeri Maliki. Dzięki wspaniałej i nowoczesnej sprawności fizycznej oraz dzięki determinacji, pasji i silnemu zaangażowaniu wszystkich członków akademickich oraz błagając o błogosławieństwo i przewodnictwo Allaha Wszechmogącego, Uniwersytet chce być centrum doskonałości i centrum cywilizacji islamskiej jako krok we wdrażaniu nauk islamu jako miłosierdzia dla świata (al Islam rahmatli alalamin).

  • Bandung

  Indonezja Computer University (UNIKOM) została oficjalnie utworzona we wtorek, 8 sierpnia 2000 r. Na podstawie dekretu Ministra Edukacji Narodowej nr 126 / D / 0/2000.