Keystone logo
Rwanda

Najlepsze uniwersytety dla doktorat Programy w Rwanda 2023

Liczba instytucji: 2
    • Kigali City, Rwanda

    Studenci Vatel w Rwandzie uko?cz? presti?owy, uznany na ca?ym ?wiecie dyplom, zapewniaj?c im szeroki wachlarz ekscytuj?cych mo?liwo?ci kariery w mi?dzynarodowej bran?y hotelarskiej w Afryce, Azji, Ameryce i Europie. Innowacyjne podej?cie Vatel wyposa?a ich w wiedz? i umiej?tno?ci do pe?nienia ról na wysokim szczeblu po uko?czeniu studiów, zapewniaj?c praktyczne ?wiczenia szkoleniowe i sta?e przemys?owe w trakcie trwania trzyletniego programu studiów.

    • Kigali, Rwanda

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...