Keystone logo
Polska

Najlepsze uniwersytety dla doktorat Programy w Polska 2023

Liczba instytucji: 140
  • Warsaw, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Miskolc, Węgry
  • Zagreb, Chorwacja
  • + 2 jeszcze

  EIT RawMaterials Academy - TIMREX oferuje studentom wyjątkową okazję do nauki w dynamicznym środowisku, skupiając się na rzeczywistych wyzwaniach. Przyznawany przez EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii), organ Unii Europejskiej, EIT Label jest certyfikatem jakości, który jest przyznawany tylko doskonałym programom edukacyjnym na poziomie magisterskim i doktoranckim.

  • Kraków, Polska
  • Freiberg, Niemcy
  • + 1 jeszcze

  EIT RawMaterials Academy - RaVeN oferuje studentom unikalną możliwość nauki w dynamicznym środowisku, skupiając się na rzeczywistych wyzwaniach. Przyznawany przez EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii), organ Unii Europejskiej, EIT Label jest certyfikatem jakości, który jest przyznawany tylko doskonałym programom edukacyjnym na poziomie magisterskim i doktoranckim.

  • Lahti, Finlandia
  • Madrid, Hiszpania
  • + 1 jeszcze

  EIT RawMaterials Academy - MEITIM oferuje studentom wyjątkową okazję do nauki w dynamicznym środowisku, koncentrując się na rzeczywistych wyzwaniach. Przyznawany przez EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii), organ Unii Europejskiej, EIT Label jest certyfikatem jakości, który jest przyznawany tylko doskonałym programom edukacyjnym na poziomie magisterskim i doktoranckim.

  • Katowice, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Łódź, Polska

  Akademia Filmu, Sztuki i Designu to elitarna uczelnia, która kształci studentów w oparciu o teorię i twórczy eksperyment, pod indywidualną opieką zespołów dydaktycznych złożonych z profesorów najlepszych uczelni w Polsce, a także uznanych praktyków w tej dziedzinie. Idea stworzenia akademii opartej na realnych doświadczeniach i świadomości zmian zachodzących w tej dziedzinie, doprowadziła do powstania jedynej w Polsce akademii o tak unikalnej strukturze organizacyjnej i tak współczesnym rozumieniu edukacji dla przyszłości. Przyjmując studentów w swojej siedzibie w zabytkowym Pałacu Scheiblera, Szkoła oferuje im zaplecze, na które składają się pracownie i sale wykładowe wyposażone w najnowszy specjalistyczny sprzęt, sala kinowa, biblioteka i Galeria Wystaw.

  • Warsaw, Polska

  University of Economics and Human Sciences w Warszawie – nowy wymiar edukacji. University of Economics and Human Sciences w Warszawie to Uczelnia nowych możliwości. Nasz nowoczesny kampus, zlokalizowany w samym sercu Warszawy, oferuje studentom przestrzeń, w której mogą rozwijać swoją kreatywność, budować karierę i uczestniczyć w różnorodnych projektach.​

  • Pomorska, Polska

  Gdansk Foundation for Management Development (GFKM) jest firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w realizacji projektów szkoleniowych, wsparcia i rozwoju kadry menedżerskiej oraz pracowników dużych i średnich firm krajowych i zagranicznych.

  • Dabrowa Gornicza, Polska

  Wyższa Szkoła Bankowa nie tylko wyznacza standardy kształcenia na polskim rynku, ale także ugruntowała swoją pozycję na rynkach zagranicznych, stając się silnym partnerem instytucjonalnym w zakresie edukacji i badań. Potwierdza to wysokie II miejsce Uczelni w rankingu umiędzynarodowienia w Polsce. Wyższa Szkoła Bankowa od wielu lat znajduje się w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce. Możliwość odbycia części studiów za granicą, staże zagraniczne, programy pozwalające na uzyskanie dwóch dyplomów jednocześnie – polskiego i zagranicznego, udział w wielu projektach międzynarodowych, to tylko niektóre z wielu możliwości jakie oferujemy naszym studentom.

  • Gdańsk, Polska

  Gdansk University of Physical Education and Sport jest jedyną uczelnią sportową na Pomorzu, w której zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą zarówno uznani naukowcy, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedzin właściwych dla poszczególnych kierunków studiów, a także trenerzy kadr olimpijskich i narodowych oraz wybitni sportowcy. Oferta dydaktyczna Gdansk University of Physical Education and Sport w Gdańsku jest nowoczesna, szeroka i różnorodna. W ramach kierunku studiów student może wybrać specjalizację z szerokiej gamy specjalizacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy i uzupełnić ją o inne specjalizacje oferowane przez uczelnię.

  • Bialystok, Polska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się uczelnią publiczną, której misją jest jak najlepsze kształcenie profesjonalnej, odpowiedzialnej, nowoczesnej kadry medycznej; prowadzenie badań naukowych na najbardziej zaawansowanym światowym poziomie; wdrażanie innowacyjnych rozwiązań we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi medyczne oraz odpowiadanie na potrzeby społeczne.

  • Wrocław, Polska

  Politechnika Wrocławska powstała w 1945 roku, głównie dzięki zaangażowaniu kadry nieistniejącej już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy zaadaptowali zniszczone budynki Niemieckiej Szkoły Technicznej. - Technische Hochschule.

  • Stockholm, Szwecja
  • Boden, Szwecja
  • + 3 jeszcze

  The Rookies Certified School & Top Ranked School in game development.

  • Gdańsk, Polska

  Politechnika Gdańska (polska nazwa: Politechnika Gdańska) jest jedną z najstarszych uczelni w Polsce i największą uczelnią techniczną w północnej Polsce. Powstała w 1904 roku i od tego czasu kształci światowej klasy inżynierów z różnych dziedzin nauki i techniki. Zlokalizowany w Gdańsku – mieście o tysiącletniej tradycji i bramie do polskiego wybrzeża – jest idealnym miejscem do nauki i cieszenia się studenckim życiem.

  • Olsztyn, Polska

  University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) został założony 1 września 1999 r. Powstanie powstało w wyniku połączenia trzech wyższych uczelni w Olsztynie, tj. Akademii Rolniczej i Technologicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Misją University of Warmia and Mazury in Olsztyn jest prowadzenie różnorodnych działań mających na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów i kadry naukowej, prowadzenie badań naukowych odpowiadających potrzebom gospodarki regionu oraz wzbogacanie kultury narodowej.