Keystone logo
Meksyk

Nauka doktorat w Meksyk 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  316
 • Udział mediów

  19
 • Abonament internetowy

  27
 • Transport lokalny

  19

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  7
 • Bilet do kina

  4
 • Kufel lokalnego piwa

  2

Wymagania dotyczące wizy

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka dla rezydentów tymczasowych (Residente Temporal Estudiante)

Cena i waluta

USD 30

Koszt wydania wizy studenckiej różni się w zależności od narodowości. Może on wynosić od 17 do 30 USD.

Kto może ubiegać się o wizę?

Jeśli jesteś obywatelem lub stałym mieszkańcem strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady lub Japonii, lub jeśli masz ważną wizę do któregoś z tych krajów, nie potrzebujesz wizy do Meksyku, jeśli celem Twojej wizyty jest nauka i jeśli czas pobytu nie przekracza 180 dni.

Studenci, którzy pochodzą z innych krajów lub którzy będą przyjeżdżać na okres dłuższy niż 180 dni muszą ubiegać się o wizę studencką do Meksyku.

Gdzie można złożyć wniosek?

Urząd Konsularny

Wniosek o wizę dla studenta na pobyt czasowy należy złożyć osobiście w urzędzie konsularnym najbliższym miejscu zamieszkania.

Witryna:https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior

Jak złożyć wniosek?

Aplikanci są zobowiązani do osobistego ubiegania się o wizę poprzez wcześniej umówione spotkanie.

 1. Ważny paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności po powrocie.
 2. Oryginalny list akceptacyjny ze szkoły/instytucji w Meksyku.
 3. Oryginalny list lub certyfikat wskazujący na pokrycie wydatków studenta, w tym pełne stypendium, a w przypadku, gdy będą przebywać u rodziny goszczącej nie zapomnij dołączyć dowodu tożsamości głównego członka rodziny. W przypadku, gdy stypendium lub wydatki nie są uwzględnione, obowiązkowe jest przedstawienie wyciągów z konta za ostatnie 3 miesiące.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich - akt urodzenia studenta należycie poświadczony.
 5. Studenci międzynarodowi są zobowiązani do przedstawienia dowodu ubezpieczenia medycznego/wypadkowego o zasięgu międzynarodowym.
 6. Wymagane jest również oświadczenie lekarskie wykazujące dobry stan zdrowia i wskazujące, że kandydat jest wolny od wszelkich chorób.
 7. Opłata za rozpatrzenie wizy.
 8. Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 9. Jedna fotografia w kolorze, rozmiar paszportowy z odsłoniętą twarzą.

Po wjeździe na terytorium Meksyku, wnioskodawcy muszą w ciągu pierwszych 30 dni kalendarzowych złożyć w Narodowym Instytucie Migracyjnym wniosek o wydanie karty pobytu, która akredytuje ich legalny pobyt w kraju i pozwala na pozostanie w Meksyku.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Meksykańska wiza studencka może być wydana średnio w ciągu 2 dni i może trwać do 3 tygodni, w zależności od narodowości wnioskodawcy. Należy złożyć wniosek z dużym wyprzedzeniem.

Ważność wizy studenckiej wynosi jeden rok.

Czas przetwarzania

2 Days

Możliwości pracy

Studenci nie mogą pracować ani podejmować żadnej działalności zarobkowej podczas pobytu na wizie studenckiej w Meksyku.

Gdy student został zaproszony przez meksykańską firmę/instytucję do wykonywania działalności dochodowej, meksykańska firma/instytucja musi wystąpić o pozwolenie na pracę w Narodowym Instytucie Migracyjnym w Meksyku (www.inm.gob.mx).

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Władze imigracyjne mogą podjąć decyzję o odrzuceniu wniosku o wjazd do kraju, jeśli wobec wnioskodawcy toczy się proces karny lub został on skazany za poważne przestępstwo.