Keystone logo
Chorwacja

Najlepsze uniwersytety dla doktorat Programy w Chorwacja 2024

Liczba instytucji: 22
  • Miskolc, Węgry
  • Zagreb, Chorwacja
  • + 2 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Rotterdam, Niderlandy
  • Bilbao, Hiszpania
  • + 5 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Split, Chorwacja

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • La Rochelle, Francja
  • Athens, Grecja
  • + 4 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zagreb, Chorwacja
  • Zadar, Chorwacja

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zagreb, Chorwacja

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu w Zagrzebiu (chorwacki skrót: FER) jest wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego i badań w Republice Chorwacji w dziedzinie inżynierii elektrycznej, informatyki oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  • Geneva, Szwajcaria
  • Zagreb, Chorwacja
  • + 1 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zagreb, Chorwacja
  • Split, Chorwacja

  Wydzia? In?ynierii i Technologii Chemicznej jest cz??ci? Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jest on zorganizowany w kilku wydzia?ach i katedrach, które prowadz? dzia?alno?? dydaktyczn?, naukow?, zawodow? i doradcz? w zakresie in?ynierii chemicznej, chemii i innych dziedzin.

  • Zagreb, Chorwacja

  Uniwersytet w Zagrzebiu (1669) to najstarszy i największy uniwersytet w Europie Południowo-Wschodniej. Jako wszechstronny publiczny Uniwersytet Środkowoeuropejski, Uniwersytet w Zagrzebiu oferuje edukację i badania naukowe we wszystkich dziedzinach nauki (sztuka, biomedycyna, biotechnologia, inżynieria, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze i nauki społeczne) oraz szerokie spektrum kursów na wszystkich poziomach studiów, od licencjackich na studia podyplomowe. Z 29 wydziałami, 3 akademiami sztuki i uniwersyteckim centrum studiów chorwackich jest flagową instytucją edukacyjną w kraju, miejscem, w którym ponad 7900 nauczycieli i 72480 uczniów rozwija wiedzę i zdobywa umiejętności.

  • Split, Chorwacja
  • Zagreb, Chorwacja

  Wybór uczelni jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmujemy, dlatego szkoła jest odpowiedzialna za to, aby wszyscy jej studenci zdobyli niezbędną wiedzę, zbudowali umiejętności i jak najlepiej przygotowali się do wejścia na rynek biznesowy XXI wieku. stulecie. Misją University College Aspira jest stworzenie zmieniającego doświadczenia edukacyjnego poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk i współpracę z liderami branży.

  • Rijeka, Chorwacja

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zaprešić, Chorwacja

  University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić będzie nadal rozwijał się w wysokiej jakości instytucję szkolnictwa wyższego o jasno określonym profilu edukacji i badań w biznesie i zarządzaniu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jego programy opierają się na jasnych efektach uczenia się i kształceniu przez całe życie i są atrakcyjne dla studentów.

  • Zadar, Chorwacja

  Zadar ma wielowiekową tradycję uniwersytecką, najdłuższą w Chorwacji: zgodnie z tradycją edukacji kościelnej, wspomnianą po raz pierwszy w X wieku, dominikańską uczelnię wyższą Studium generale, znaną później jako Universitas Iadertina, założono już 14 czerwca. 1396.

  • City of Zagreb, Chorwacja

  RRiF College of Financial Management została założona w 2006 roku i prowadziła trzyletnie zawodowe studia Rachunkowość i Finanse oraz dwuletnie specjalistyczne studia magisterskie z zakresu finansów przedsiębiorstw.

  • Kosovo, Chorwacja

  UBT oferuje dynamiczne i innowacyjne środowisko akademickie XXI wieku. UBT zapewnia wsparcie i wyzwanie dla studentów, wykładowców i pracowników w środowisku partycypacyjnym i samorządnym.