Keystone logo
Armenia

Najlepsze uniwersytety dla doktorat Programy w Armenia 2024

Liczba instytucji: 2
    • Yerevan, Armenia

    Yerevan State University zapewnia wysokiej jako?ci edukacj?, aby zapewni? konkurencyjno?? swoich absolwentów na lokalnym, a tak?e globalnym rynku pracy. Aby stawi? czo?a wspó?czesnym wyzwaniom i skutecznie realizowa? swoj? misj? edukacyjn?, YSU stale podnosi profil i tre?? swoich programów edukacyjnych, stosuje nowoczesne metody nauczania i uczenia si? oraz zapewnia uczniom skuteczne us?ugi wsparcia.

    • Yerevan, Armenia

    Eurasia International University zapewnia edukację na trzech poziomach Krajowych Ram Kwalifikacji Republiki Armenii: licencjat (poziom VI), magister (poziom VII), pracownik naukowy (stopień naukowy kandydata nauk ścisłych (poziom VIII)).