Pierwsza klasa (Światowy program Top 10 EDBA) MODUŁY PROGRAMU 1. Przywództwo (10) 2. Zarządzanie Przedsiębiorstwem (10) 3. Zarządzanie Marketingem Międzynarodowym (10) 4. Zarządzanie finansami (10) 5. Metodologia badań (10) 6. DPP (10) 7. Teza (60) Razem 120 kredytów Czas trwania - 2 lata Uznawanie i akredytacja: 1. Uznany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych 2. Akredytowane przez Accreditation Service dla międzynarodowych szkół, wyższych uczelni (ASIC)

Program prowadzony przez:
Język angielski
Ten kurs jest Online, Na kampusie
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Duration
2 lat
Zaoczne
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń

Otwórz rejestrację

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa