Studia doktoranckie w dziedzinie informatyki i telekomunikacji

University For Information Science And Technology

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Studia doktoranckie w dziedzinie informatyki i telekomunikacji

University For Information Science And Technology

Studia doktoranckie w dziedzinie informatyki i Telekomunikacji

Wprowadzenie

Zmiany w zakresie informatyki i telekomunikacji nigdy nie były bardziej dynamiczne. Nowe technologie informacyjne są stale rozwijane, a ich przekazanie dotyka wszędzie i odbywa się na niezwykłą szybkością. Współczesne badania i studia w zakresie inżynierii na całym świecie, mają za główne wyzwanie rozwój nowych technologii i metodologii, które zapewnią nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Program studiów na studia doktoranckie w dziedzinie technologii informatycznych aktywnie monitoruje światowe i europejskie trendy i potrzeby społeczeństwa. Program ten oparty jest na nowoczesnej wiedzy naukowej w dziedzinie, która pozwala studentom na zdobycie zaawansowanych badań, wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz rozwój umiejętności umiejętności badawczych, wiedzy i Inżynierii Zarządzania.

EFEKTY PROGRAMU

Program studiów stara się umieścić w centrum uwagi przyszłym wyzwaniom informatyki i inżynierii, który może być overcomed poprzez ciągłe aktualizacji, która z kolei jest możliwe jedynie na podstawie współczesnej wiedzy naukowej.

Studia doktoranckie tego programu studiów w informatyki i telekomunikacji jest organizowane jako: trzyletni program studiów dla studiów stacjonarnych.

Doktorat Informatyki i Telekomunikacji składa się z: jakościowych cech profilu programu studiów na studia doktoranckie na Uniwersytecie wyrażane są poprzez moduły. Kursy dotyczące studiów doktoranckich, które będą realizowane z tego programu Studium upadku w następujących modułów: Szkolenie w zakresie badań naukowych poprzez kursy dla pozyskiwania generycznych wiedzy i umiejętności badawcze, zaawansowanych poziomów kształcenia poprzez kursy w konkretnej dziedzinie badań naukowych, doktorantów seminariów , warsztaty i praktyki badawcze, badania, przygotowanie i obrona pracy doktorskiej.

Prosimy o więcej informacji na stypendia dla studentów zagranicznych.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Macedonia - Ohrid, Municipality of Ohrid
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Macedonia - Ohrid, Municipality of Ohrid
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą