Projekty badawcze dotyczące wizyt studyjnych studentów

PI posiada szereg sponsorowanych projektów badawczych dla studentów uczelni (doktoranckich i magisterskich). Studenci studiów magisterskich muszą spędzić kilka miesięcy w PI pracujących pod nadzorem wydziału PI. Stopień przyznawany jest przez uczelnię macierzystą studenta. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić

http://www.pi.ac.ae/PI_ACA/pgp/research_projects.php

Zainteresowani wykwalifikowani kandydaci powinni skontaktować się bezpośrednio z działem PI odpowiedzialnym za projekt. Kryteria wyboru studentów kończących studia są podobne do kryteriów wyboru studiów doktoranckich studentów PI.

Pakiet studencki dla absolwentów obejmuje:

  1. Bilet lotniczy (ekonomia) zi do kraju pochodzenia,
  2. Darmowe zakwaterowanie,
  3. Ubezpieczenie medyczne,
  4. Miesięczne stypendium w zależności od stażu pracy.

Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiu wstępnym, odwiedź poniższy link

http://www.pi.ac.ae/PI_ACA/pgp/phd.php

Program prowadzony przez:
Język angielski
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
9 - 12 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin