Program badań doktoranckich

Informacje ogólne

Opis programu

Szkoła Doktorancka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jest jednostką artystyczną i badawczą, kształcącą osoby o znaczących osiągnięciach artystycznych i wysokim potencjale badawczym. Program doktorancki trwa 6 semestrów i umożliwia im zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności. Jest to przygotowanie do otrzymania doktoratu. dyplom w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk pięknych i konserwacji sztuki.

Doctoral School oferuje 3-letni (6 semestrów) interdyscyplinarny program badawczy z możliwością studiowania na jednym z czterech naszych wydziałów. Adresowany jest do absolwentów studiów magisterskich, którzy wykazują wyjątkowe umiejętności i znaczące osiągnięcia artystyczne. Program jest bezpłatny zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE. Akademia oferuje miesięczne stypendium dla każdego doktora. student.

  • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
  • Czesne: bezpłatnie
  • Początek roku akademickiego: 1 października
  • Kontakt: studyinenglish@asp.wroc.pl

Zajęcia teoretyczne w szkole doktoranckiej prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

Uczestnicy Szkoły otrzymają stypendia w wysokości 2 104 PLN miesięcznie w pierwszym okresie kształcenia, a następnie w wysokości 3 242 PLN po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej.

Do wszystkich zagranicznych dyplomów ukończenia studiów należy dołączyć apostille. Dyplomy, transkrypcje i zaświadczenia wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Academy provides instruction at four Faculties: Painting and Sculpture, Ceramics and Glass, Graphics and Media Art, and Interior Architecture and Design, to about 1 000 students. The students can ... Czytaj więcej

The Academy provides instruction at four Faculties: Painting and Sculpture, Ceramics and Glass, Graphics and Media Art, and Interior Architecture and Design, to about 1 000 students. The students can select one of the six majors: painting, sculpture, graphics, design, interior architecture and media art on full-time five-year MFA or part-time two-tier BFA and MFA courses. Pokaż mniej