Read the Official Description

Doktorat w dziedzinie terapii małżeńskiej i rodzinnej (PMFT)

Wprowadzenie

Doktor w MFT jest zaawansowanym kursem MA w małżeństwie i terapii rodzinnej. Program opiera się na chrześcijańskim światopoglądzie przedstawiającym holistyczną perspektywę ludzkiej natury, w tym aspekty fizyczne, umysłowe, emocjonalne, duchowe i społeczne dojrzewania. Podejście koncentruje się na zaletach i odporności systemów rodzinnych i zasobów komunalnych na przywrócenie i budowanie zdrowych relacji rodzinnych. Filozofia systemowa i modele stanowią podstawę terapeutycznego podejścia do zdrowia psychicznego i przywrócenia relacyjnego. Promowane są walory kreatywności, szacunku, współczucia, doskonałości i odpowiedzialności. Skuteczna nauka i przygotowanie do profesjonalnej służby uważa się za w akademickiej społeczności zaufania, która sprawuje sprawiedliwość, pokój i godność ludzką.

Cele programu

  1. Zapewnienie wysokiej jakości wykształcenia w ramach uczciwego środowiska chrześcijańskiego, ułatwiającego kształcenie zawodowe i rozwój osobisty.
  2. Przygotowanie wysoko kompetentnych i najlepszych uczonych systemowych, pedagodzy, klinicystów, konsultantów i badaczy z dziedziny małżeństwa i terapii rodzinnej.
  3. Przygotowanie małżonków i rodzinnych terapeutów, którzy są autentycznymi, etycznie poznawczymi, wrażliwymi kulturowo oraz kompetentnymi klinicznie praktykami
  4. Aby szkolić MFT w celu zapewnienia perspektyw systemowych i umiejętności klinicznych, które staną się dla zdrowia psychicznego i środowisk terapeutycznych w Kenii i poza nią.
  5. Rozwijanie sieci profesjonalistów, których praca jest wrażliwa na kulturę, płeć, władzę i włączając w to indywidualne, rodzinne i społeczne relacje.

Warunki przyjęcia

  1. Stopień magistra, akredytowanego uniwersytetu, systemowej terapii rodzinnej, psychologii poradnictwa lub innych powiązanych stopni zdrowia psychicznego.
  2. Minimalna skumulowana średnia punktacja wynosząca 3,0.
  3. Osobiste możliwości i doświadczenia w zakresie poradnictwa i terapii.
  4. Oświadczenie o wartości osobistej io tym, jak wpływa na poglądy na doradztwo, terapię rodzinną i stosunki społeczne.
  5. Osoby nieposiadające kwalifikacji na poziomie MFT Masters będą musiały podjąć następujące wymagania: teoretyczne terapie rodzinne, terapia rodzinna, cykl życia rodzinnego i psychopatologia rodzina.

Spożycie:

Styczeń, maj i wrzesień

Program taught in:
Język angielski
Ten kurs jest
Data początkowa
Stycz. 2019
Maj 2019
Duration
Request Info
Full-time
Deadline
By locations
By date
Data początkowa
Stycz. 2019
Data końcowa
Application deadline
Data początkowa
Maj 2019
Data końcowa
Application deadline
Data początkowa
Wrześ. 2019
Data końcowa
Application deadline

Stycz. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa

Maj 2019

Location
Application deadline
Data końcowa

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa