Doktorat w dziedzinie terapii małżeńskiej i rodzinnej (PMFT)

Wprowadzenie

Doktor w MFT jest zaawansowanym kursem MA w małżeństwie i terapii rodzinnej. Program opiera się na chrześcijańskim światopoglądzie przedstawiającym holistyczną perspektywę ludzkiej natury, w tym aspekty fizyczne, umysłowe, emocjonalne, duchowe i społeczne dojrzewania. Podejście koncentruje się na zaletach i odporności systemów rodzinnych i zasobów komunalnych na przywrócenie i budowanie zdrowych relacji rodzinnych. Filozofia systemowa i modele stanowią podstawę terapeutycznego podejścia do zdrowia psychicznego i przywrócenia relacyjnego. Promowane są walory kreatywności, szacunku, współczucia, doskonałości i odpowiedzialności. Skuteczna nauka i przygotowanie do profesjonalnej służby uważa się za w akademickiej społeczności zaufania, która sprawuje sprawiedliwość, pokój i godność ludzką.

Cele programu

  1. Zapewnienie wysokiej jakości wykształcenia w ramach uczciwego środowiska chrześcijańskiego, ułatwiającego kształcenie zawodowe i rozwój osobisty.
  2. Przygotowanie wysoko kompetentnych i najlepszych uczonych systemowych, pedagodzy, klinicystów, konsultantów i badaczy z dziedziny małżeństwa i terapii rodzinnej.
  3. Przygotowanie małżonków i rodzinnych terapeutów, którzy są autentycznymi, etycznie poznawczymi, wrażliwymi kulturowo oraz kompetentnymi klinicznie praktykami
  4. Aby szkolić MFT w celu zapewnienia perspektyw systemowych i umiejętności klinicznych, które staną się dla zdrowia psychicznego i środowisk terapeutycznych w Kenii i poza nią.
  5. Rozwijanie sieci profesjonalistów, których praca jest wrażliwa na kulturę, płeć, władzę i włączając w to indywidualne, rodzinne i społeczne relacje.

Warunki przyjęcia

  1. Stopień magistra, akredytowanego uniwersytetu, systemowej terapii rodzinnej, psychologii poradnictwa lub innych powiązanych stopni zdrowia psychicznego.
  2. Minimalna skumulowana średnia punktacja wynosząca 3,0.
  3. Osobiste możliwości i doświadczenia w zakresie poradnictwa i terapii.
  4. Oświadczenie o wartości osobistej io tym, jak wpływa na poglądy na doradztwo, terapię rodzinną i stosunki społeczne.
  5. Osoby nieposiadające kwalifikacji na poziomie MFT Masters będą musiały podjąć następujące wymagania: teoretyczne terapie rodzinne, terapia rodzinna, cykl życia rodzinnego i psychopatologia rodzina.

Spożycie:

Styczeń, maj i wrzesień

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w Pan Africa Christian University »

Ten kurs jest Na kampusie
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa