Charakterystyka badań

Celem programu studiów doktoranckich Dydaktyka chemii jest przygotowanie specjalistów do poprawy jakości edukacji chemicznej w Republice Czeskiej zgodnie z aktualnymi potrzebami społecznymi oraz zgodnie z programami edukacyjnymi krajów rozwiniętych w oparciu o wyniki badań naukowych. Program studiów doktoranckich koncentruje się na przygotowaniu specjalistów z zakresu teorii chemii edukacji zgodnie z aktualną wiedzą z chemii, pedagogiki, psychologii, socjologii, informatyki i innych dyscyplin. Jest to program bez specjalizacji.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Dyskusja ustna na temat pracy pisemnej i wraz z wnioskiem złożonym do projektu badawczego. W egzaminie wstępnym kandydat musi wykazać się odpowiednią wiedzą w zakresie dydaktyki chemicznej, chemii i dyscyplin pedagogiczno-psychologicznych, informacji i znajomości języka (sprawdzania znajomości języka angielskiego lub innego języka światowego) oraz warunków wstępnych do pracy badawczej (weryfikując głębszą znajomość tematu , który kandydat chce studiować na studiach doktoranckich).

Kryteria oceny: Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie dziesięć punktów, a liczba punktów za przyjęcie na studia wynosi co najmniej siedem punktów.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Perspektywa kariery

Ph.D. kształcenie zapewnia zintegrowaną edukację, która pozwala absolwentom, dzięki ich wysokiej erudycji, wykonywać działania koncepcyjne i badawcze w obszarze edukacji chemicznej. Ph.D. absolwenci studiów będą gotowi do samodzielnej pracy naukowej, pedagogicznej i zarządzania w tej dziedzinie. Będą mogli zdobyć doświadczenie w dydaktycznych miejscach pracy kolegiów, w instytutach badawczych Ministerstwa Edukacji zajmujących się problematyką edukacji chemicznej, w szkołach średnich jako wysoko wykwalifikowani nauczyciele chemii, w miejscach pracy, które zajmują się dalszym nauczycielem szkolenia oraz w międzynarodowych i europejskich instytucjach i organizacjach skupionych na ogólnopolskich i międzynarodowych badaniach w dziedzinie chemii lub edukacji naukowej.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 8 więcej kursów w Charles University Faculty of Education »

Ostatnia aktualizacja January 9, 2019
Ten kurs jest Na kampusie, Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa