Przeczytaj oficjalny opis

Charakterystyka badań

Celem programu studiów doktoranckich Dydaktyka chemii jest przygotowanie specjalistów do poprawy jakości edukacji chemicznej w Republice Czeskiej zgodnie z aktualnymi potrzebami społecznymi oraz zgodnie z programami edukacyjnymi krajów rozwiniętych w oparciu o wyniki badań naukowych. Program studiów doktoranckich koncentruje się na przygotowaniu specjalistów z zakresu teorii chemii edukacji zgodnie z aktualną wiedzą z chemii, pedagogiki, psychologii, socjologii, informatyki i innych dyscyplin. Jest to program bez specjalizacji.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Dyskusja ustna na temat pracy pisemnej i wraz z wnioskiem złożonym do projektu badawczego. W egzaminie wstępnym kandydat musi wykazać się odpowiednią wiedzą w zakresie dydaktyki chemicznej, chemii i dyscyplin pedagogiczno-psychologicznych, informacji i znajomości języka (sprawdzania znajomości języka angielskiego lub innego języka światowego) oraz warunków wstępnych do pracy badawczej (weryfikując głębszą znajomość tematu , który kandydat chce studiować na studiach doktoranckich).

Kryteria oceny: Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie dziesięć punktów, a liczba punktów za przyjęcie na studia wynosi co najmniej siedem punktów.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Perspektywa kariery

Ph.D. kształcenie zapewnia zintegrowaną edukację, która pozwala absolwentom, dzięki ich wysokiej erudycji, wykonywać działania koncepcyjne i badawcze w obszarze edukacji chemicznej. Ph.D. absolwenci studiów będą gotowi do samodzielnej pracy naukowej, pedagogicznej i zarządzania w tej dziedzinie. Będą mogli zdobyć doświadczenie w dydaktycznych miejscach pracy kolegiów, w instytutach badawczych Ministerstwa Edukacji zajmujących się problematyką edukacji chemicznej, w szkołach średnich jako wysoko wykwalifikowani nauczyciele chemii, w miejscach pracy, które zajmują się dalszym nauczycielem szkolenia oraz w międzynarodowych i europejskich instytucjach i organizacjach skupionych na ogólnopolskich i międzynarodowych badaniach w dziedzinie chemii lub edukacji naukowej.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 8 więcej kursów w Charles University Faculty of Education »

Ostatnia aktualizacja January 9, 2019
Ten kurs jest Campus based, Łączone online i stacjonarne
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Deadline
Kwiec. 30, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 30, 2019

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 30, 2019
Data końcowa