Ph.D. w matematyce

Informacje ogólne

Opis programu

Cele programu

Program studiów oferuje dużą otwartość i elastyczność, ponieważ uczniowie mogą aktywnie kształtować swoją indywidualną ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi zainteresowaniami i orientacjami zawodowymi, z naciskiem na uzyskaną wiedzę teoretyczną, stosowaną lub komputerową. Przy wsparciu mentorów każdy uczeń stopniowo buduje niezbędny zestaw wiedzy i doświadczenia badawczego, aby samodzielnie zarządzać bardzo wymagającymi problemami praktycznymi w swojej dziedzinie studiów. Ważną cechą programu studiów doktoranckich z matematyki jest jego międzynarodowa porównywalność, otwartość i elastyczność: poprzez zaangażowanie studentów w różne badania naukowe i projekty stosowane na wydziale.

Główne cele programu to zdobycie przez uczniów:
  • Dogłębna znajomość matematyki i pojęcie zakresu, roli, znaczenia i interdyscyplinarności tej nauki;
  • Znajomość nowoczesnych metod i technik w dziedzinie matematyki oraz umiejętność aktywnego korzystania z tych metod i technik w celu śledzenia trendów rozwojowych zawodu;
  • Zdolność do samodzielnej pracy badawczej konkurencyjnej na arenie międzynarodowej oraz samodzielnego rozwoju danego obszaru tematycznego i jego skutecznego nauczania;
  • Niezbędna wiedza organizacyjna i zawodowa na temat rozwoju i badań, zarówno w dziedzinie matematyki, jej zastosowania, jak i edukacji matematycznej.

121774__DSC3716-1.jpg

Mentoring

Przed zapisaniem się na studia doktoranckie student wybiera potencjalnego mentora. Mentorem w przygotowaniu rozprawy doktorskiej jest osoba posiadająca tytuł nauczyciela szkolnictwa wyższego (adiunkt, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny) lub naukowca (pracownik naukowy, starszy pracownik naukowy, doradca naukowy) i wykazuje działalność badawczą w tej dziedzinie rozprawy doktorskiej. Wraz z mentorem student tworzy program studiów i aktywnie prowadzi studentów poprzez studia doktoranckie poprzez indywidualne prace badawcze i seminaria badawcze.

Warunki rekrutacji

Kandydaci, którzy ukończyli studia w jednym z następujących programów studiów, mogą zapisać się na podyplomowe studia doktoranckie z matematyki:

  • Magister;
  • Program studiów uniwersyteckich ukończony nie później niż 11/06/2004;
  • Profesjonalny program studiów wyższych ukończony nie później niż 11/06/2004 i program studiów w celu uzyskania specjalizacji, w ramach którego kandydatom indywidualnie przypisuje się dodatkowe studia w wysokości 45 ECTS przed zapisaniem się na dany program studiów na wniosek Wydziału Matematyki i Informatyka; są to egzaminy z wąskich dziedzin analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, geometrii, topologii, prawdopodobieństwa i statystyki.
  • Program studiów dla zawodów objętych dyrektywami UE lub inny jednolity program studiów magisterskich, nagrodzony 300 punktami ECTS.
  • Aby pomyślnie studiować w ramach tego programu, zaleca się wyższe wykształcenie matematyczne lub ścisłe.121772_DSCF2018-1.jpg
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Faculty of Natural sciences and Mathematics (FNM) was founded in 2006. It came to be when the Faculty of Education broke down into three different faculties. FNM is divided into different departme ... Czytaj więcej

The Faculty of Natural sciences and Mathematics (FNM) was founded in 2006. It came to be when the Faculty of Education broke down into three different faculties. FNM is divided into different departments: Department of Biology, Department of Physics, Department of Mathematics and Computer Sciences and Department of Technical Studies. The vision of the faculty is to be the leading educational, research and applicatory developing center in the region studying the fields of Biology, Ecology, Physics, and Mathematics. It also strives to be the leading center for educating future teachers in Slovenia in different fields such as Science, Mathematics and Technical studies. Pokaż mniej