Ph.D. Inżynieria budownictwa

Informacje ogólne

Opis programu

Absolwenci inżynierii budowlanej zdobywają gruntowną wiedzę zawodową i teoretyczną zgodnie z ich orientacją w zakresie:

 • Projektowanie i teoria konstrukcji budowlanych
 • Niezawodność
 • Trwałość
 • Renowacja i przebudowa budynków
 • Inżynieria materiałowa
 • Fizyka budowli
 • Akustyka i oświetlenie
 • Analiza numeryczna konstrukcji budowlanych i ich części
 • Bezpieczeństwo zdrowotne budynków
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • Wielokryterialna ocena budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju
 • Recykling
 • Ocena charakterystyki energetycznej budynków
 • Specyficzne problemy konserwacji i rewitalizacji zabytków
 • Projektowanie systemów inteligentnego budynku
 • Budowanie mikroklimatu
 • Technologia środowiska wewnętrznego
 • Postępowe technologie realizacji budynków
 • Ochrona budynków przed zwiększoną wilgocią
 • Procesy degradacji i biodegradacji
 • Teoria prawdopodobieństwa i statystyka
 • Informatyka stosowana

136941_36eafdee-e707-421a-8a09-3a606729a9f6.jpg

W poszczególnych modułach specjalizacyjnych studenci mogą dodatkowo wzbogacić swój profil zawodowy o zrównoważony portfel zaawansowanej wiedzy teoretycznej z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki, fizyki, chemii i architektury.

Absolwenci kierunku Budownictwo posiadają głęboką wiedzę pozwalającą na zastosowanie w analizie, projektowaniu czy wznoszeniu budynków najnowszych procedur teoretycznych i numerycznych opartych na dokładnych modelach matematycznych, fizycznych i geometrycznych, mistrz w niezbędnym zakresie informatyka oraz odpowiednie aplikacje i nowoczesne procedury numeryczne w rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Termin składania wniosków

Aby móc rozwiązać na piśmie ewentualne niedociągnięcia występujące w przesłanych materiałach, Wydział wymaga przesłania formularzy wniosków do połowy kwietnia i połowy listopada. Rok akademicki dla programu studiów doktoranckich rozpoczyna się 1 marca i 1 października każdego roku.

Ostatnia aktualizacja Paź 2020

Informacje o uczelni

Czech Technical University in Prague is the oldest technical university in Europe, founded in 1707 and is currently a leading technical research university within the region and in the Prague Research ... Czytaj więcej

Czech Technical University in Prague is the oldest technical university in Europe, founded in 1707 and is currently a leading technical research university within the region and in the Prague Research cluster. CTU offers undergraduate, graduate and doctoral programs at 8 faculties: Faculty of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Nuclear Sciences, and Physical Engineering, Architecture, Transportation Sciences, Biomedical Engineering, Information Technology and programs at MIAS School of Business. Moreover, CTU offers free sports courses, you may visit and study in the National Library of Technology and feel the international community in the Campus Dejvice in the heart of Europe. Pokaż mniej