Nownano dtc: ośrodek kształcenia doktorantów na kierunku północno-zachodnim nanotechnologii

NOWNano The University of Manchester and Lancaster

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Nownano dtc: ośrodek kształcenia doktorantów na kierunku północno-zachodnim nanotechnologii

NOWNano The University of Manchester and Lancaster

NOWNNA DTC: Centrum Szkolenia doktoranckie Nanoscience Północno-Zachodnie

Nowonarni studenci DTC podejmują czteroletni program doktorancki. Głównym celem DTC jest stworzenie kohorty badaczy, którzy mogą korzystać z wiedzy z szerokiego spektrum nauk i pracować w interdyscyplinarnych zespołach. Wyzwaniem jest umożliwienie naszym studentom zrozumienia różnych języków i filozofii dyscyplin tak różnorodnych, jak fizyka teoretyczna, astronomia i medycyna.

Celem pierwszych sześciu miesięcy programu jest odsłonięcie uczniów w pełnym zakresie nanonauki i nanotechnologii oraz zapewnienie im umiejętności i wiedzy w tle, które będą potrzebne podczas ich projektów doktoranckich w celu zrozumienia różnorodnych koncepcji i wiedzy, oni nieuchronnie napotykają. W tym celu program obejmuje nie tylko kursy wykładów i samouczki kierowane (uczenie się), ale także przedłużone (12 tygodni) projekty laboratoryjne obejmujące różne aspekty nanonauki i nanotechnologii.

Również w tym czasie studenci będą mieli okazję poznać dostępne projekty badawcze doktoranckie poprzez prezentacje potencjalnych inspektorów i wizyty w laboratoriach badawczych. Oczekuje się, że wiele projektów będzie interdyscyplinarnych, z udziałem akademików różnych szkół / uczelni, zapewniając studentom dostęp do obiektów światowej klasy.

Struktura programu

Wrzesień - marzec Rok 1:

Studenci wypełniają trzy podstawowe wykłady i dwa kursy fakultatywne. Ustanawia się dwa projekty uczenia się i wszystkie studenci uzupełniają rozszerzone projekty laboratoryjne.


Kursy Wykładu

 • Podstawowe zasady Nanonauki
 • Wprowadzenie do nanotechnologii
 • Techniki w nanotechnologii
 • Podstawy nanoelektroniki
 • Nanobiomateriały

Rozszerzone projekty laboratoryjne

 • Mikroskopia sił atomowych do obrazowania próbek biologicznych
 • Nanotube węglowe i tranzystory cienkowarstwowe grafenu
 • Projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka nanoskalowego urządzenia magnetorezystywnego
 • Synteza i charakterystyka cząstek węgla o małym rozmiarze
 • Symulacja, wytwarzanie i charakterystyka nanodewników
 • Synteza i charakterystyka kropek kwantowych półprzewodnikowych

Kwiecień Rok 1 do końca roku 4: Projekt badawczy doktorancki


Studenci decydują się na projekt, który będą podejmować przez resztę programu. W tym czasie będą również przeprowadzać kolejne szkolenia umiejętności:

 • Kursy biznesowe i biznesowe
 • Prezentacje na konferencjach DTC
 • Tworzenie eksponatów na Manchester Science Festival
Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Wielka Brytania - Manchester, England
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Wielka Brytania - Manchester, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą