Read the Official Description

Test Międzynarodowy Ph.D. Program w Agrobiodiversity ma na celu wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w użyciu i zarządzaniu zmienności genetycznej w systemach rolniczych i przyrodniczych, w celu poprawy stabilności systemów rolnych i ochrony zasobów genetycznych dla dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń.

Program opiera się na dwóch programów:

  • Program nauczania - zasobów genetycznych roślin;
  • Curriculum B - bioróżnorodność funkcjonalna w agroekosystemów.

Obszary badawcze obejmują analizę:

  • Zmienność genetyczna w pojedynczych genów i całych genomów roślin rolniczych i leśnych oraz ich dzikich krewnych; - Mechanizmy sterujące zmienność genów i / lub grupy genów, w tym udział w odporności na patogeny i / lub szkodniki i tolerancji na czynniki środowiskowe; - Rola bioróżnorodności funkcjonalnej w utrzymaniu różnorodności genetycznej, w tym rozwoju i wspólnego rozwoju szkodników roślin i / patogenów goszczących; - Rola różnorodności funkcjonalnej, w tym interakcji między szkodników / patogenów / chwastów i udomowionych / wolontariusz / dzikich roślin, w agroekosystem zdrowia; - Roślin i fizjologii roślin, w tym fizjologii stresu i fizjologii roślin po zbiorze: - Możliwości zastosowania zdobytej wiedzy, jako warunek poprawy upraw, ochrony roślin, uprawy zrównoważonego zarządzania rolno-leśnych i / wielofunkcyjnego użytkowania gruntów.

Test Międzynarodowy Program doktor Agrobiodiversity Scuola Superiore w Pizie Sant'Anna-, oferuje trzy lata stypendia do przeprowadzania zaawansowanych prac badawczych w dziedzinie agrobiodiversity. Naszym celem jest wspieranie innowacji i transferu technologii w zachowaniu, zarządzania i eksploatacji agrobiodiversity dzięki zaawansowanym naukowego programu edukacyjnego. Stypendia przyznawane są preferencyjnie studentów pochodzących z krajów wschodzących / rozwijających się.

Program taught in:
Język angielski

See 6 more programs offered by Scuola Superiore Sant'Anna »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Paźdz. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa