Doktorat z pracy socjalnej

Informacje ogólne

Opis programu

Doktorat Wydział w Szkole Pracy Socjalnej jest specjalnie zaprojektowany w celu przygotowania studentów do pełnienia funkcji kierowniczych w badaniach nad pracą społeczną w mieście, analizie polityki miejskiej i rzecznictwie oraz edukacji w zakresie pracy socjalnej. Doktorat Program pracy socjalnej przygotowuje studentów do zastosowania ram sprawiedliwości społecznej w celu analizy i rozwiązania katastroficznych problemów współczesnego społeczeństwa miejskiego.

Misja i cele

Misja

Morgan State University koncentruje się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów społecznych, zwłaszcza tych, które wpływają na społeczności miejskie. Misja doktora dział pracy socjalnej obejmuje i wzmacnia misję uniwersytetu. W szczególności doktorat Departament przygotowuje studentów do pełnienia funkcji przywódczych w badaniach miejskiej pracy socjalnej, analizie polityki społecznej i rzecznictwie oraz edukacji w zakresie pracy społecznej. Koncentracja na miastach uznaje, że mieszkańcy śródmieść ponoszą ciężar społecznych, ekonomicznych, politycznych i zdrowotnych problemów amerykańskiego społeczeństwa. Doktorat dział pracy socjalnej przygotowuje studentów do zastosowania ram sprawiedliwości społecznej w celu analizy i rozwiązywania różnorodnych problemów i wyzwań współczesnego społeczeństwa miejskiego. Szczególny nacisk kładziony jest na problemy społeczne, które dotykają afroamerykańskie rodziny, społeczności i organizacje. Doktorat Departament produkuje również osoby zainteresowane zostaniem profesorami w szkołach i działach pracy socjalnej, aby mogły wpływać na przyszłych pracowników socjalnych i wnosić wkład w wiedzę o pracy socjalnej na temat rodzin, społeczności i organizacji miejskich.

Cele

 1. Aby stworzyć kompetentnych i świadomych społecznie liderów w dziedzinie pomocy społecznej, którzy będą wytrwale pracować, aby wpływać na pozytywne zmiany społeczne;
 2. Aby stworzyć badaczy, naukowców i zwolenników polityki społecznej, którzy przyczynią się do stworzenia bazy wiedzy na temat pracy socjalnej i ogólnej literatury nauk społecznych w obszarach problemów społecznych w miastach i sił społecznych w miastach;
 3. Aby stworzyć wychowawców pracy socjalnej, którzy wykorzystają wiedzę na temat problemów społecznych w miastach i silnych stron społecznych w programie pracy socjalnej; i
 4. Aby stworzyć absolwentów, którzy są kompetentni i mają wiedzę na temat miejskiej polityki społecznej, miejskiej pracy socjalnej i teorii rodziny, miejskich organizacji i społeczności oraz metod badawczych i statystyk. Zdjęcie dzięki uprzejmości Morgan State University

Program

1. rok - jesień

 • SOWK 701 Historia polityki społecznej - 3 punkty
 • SOWK 702 Statystyka pracy społecznej i usług społecznych - 3 punkty
 • SOWK 704 Rozwój wiedzy i teorii w miejskiej pracy socjalnej - 3 punkty

1 rok - wiosna

 • SOWK 703 Metody badawcze dla miejskich instytucji społecznych - 3 punkty
 • SOWK 705 Współczesna analiza polityki społecznej - 3 punkty
 • SOWK 706 Statystyka pracy społecznej i usług społecznych II - 3 punkty

2. rok - jesień

 • SOWK 802 Metody jakościowe w badaniach pracy socjalnej - 3 punkty
 • SOWK 804 Praca socjalna z organizacjami i społecznościami miejskimi - 3 punkty
 • SOWK 805 Zaawansowane zastosowania statystyczne w pracy socjalnej - 3 punkty

2. rok - wiosna

 • SOWK 803 Teorie rodzin miejskich - 3 kredyty
 • SOWK 807 Zagadnienia z zakresu pedagogiki i edukacji społecznej - 3 punkty
 • SOWK 899 Guided Research - 3 punkty

Łączna minimalna liczba godzin wymagana do przystąpienia do kompleksowego egzaminu: 36

3. rok - jesień

 • SOWK 997 Praca dyplomowa - wskazówki - 3 punkty
 • SOWK 808 Nauczanie lub praktyka naukowa w pracy socjalnej - 3 punkty

3 rok - wiosna

 • SOWK 997 Praca dyplomowa - wskazówki - 3 punkty
 • SOWK 811 Elective lub Independent Study - 3 punkty

4. rok - jesień

 • Wskazówki rozprawy - 3 punkty

4 rok - wiosna

 • Seminarium rozprawowe SOWK 998 - 3 punkty

Łączna liczba godzin, w tym dwa lata badań naukowych: 54

Warunki przyjęć

 • GPA 3,0 lub lepszy w skali 4,0 dla ostatnich dwóch lat pracy licencjackiej
 • GPA 3,5 lub lepsza w skali 4.0 na wszystkich studiach podyplomowych wykraczających poza stopień maturalny
 • MSW Degree from the Council on Social Work Education akredytowany program.
 • Mogą ubiegać się osoby posiadające inne powiązane stopnie naukowe, ale będą musiały zapisać się na praktykę miejską w pracy socjalnej
 • Oficjalne wyniki GRE (Graduate Record Examination). Jeśli poprzednio wykonane, wyniki nie mogą być starsze niż pięć lat
 • Oświadczenie osobiste
  • Kandydaci muszą odpowiedzieć na następujące pytania: 1. Opowiedz nam o sobie i swoich doświadczeniach zawodowych ; 2. Jakie są twoje zainteresowania badawcze? ; 3. Kiedy odbyłeś ostatni kurs badawczy? ; 4. W jaki sposób cele doktora programować swoje cele jako naukowiec / badacz? ; 5. Gdzie widzisz siebie za 5 lat?
 • Aktualne CV lub życiorys dokumentujący doświadczenia zawodowe
 • Jedna próbka profesjonalnego pisania, która może obejmować publikację i streszczenie propozycji badań, jeśli są dostępne
 • Trzy listy polecające: jeden z ostatnich doświadczeń zawodowych i dwa akademickie odniesienia
 • Wywiad z doktorem Komisja
 • Studenci zagraniczni, których językiem ojczystym nie jest angielski, muszą uzyskać wynik TOEFL na poziomie 550 lub wyższy oraz wykazać poprzez wymaganą pisemną dokumentację i wywiad, że posiadają wymagane umiejętności werbalne i analityczne niezbędne do pomyślnego ukończenia programu.
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

Morgan State University, founded in 1867, is a Carnegie-classified doctoral research institution providing instruction to a multiethnic, multiracial, multinational student body and offering more than ... Czytaj więcej

Morgan State University, founded in 1867, is a Carnegie-classified doctoral research institution providing instruction to a multiethnic, multiracial, multinational student body and offering more than 125 academic programs leading to degrees from the baccalaureate to the doctorate. As Maryland's Preeminent Public Urban Research University, Morgan fulfills its mission to address the needs and challenges of the modern urban environment through intense community-level study and pioneering solutions. Pokaż mniej