Kurs ma charakter szerokopasmowy, będący specjalizacją uzyskaną w pracy doktorskiej.

Jego głównym celem jest wytwarzanie wiedzy poprzez realizację oryginalnych badań w dziedzinie nauk o edukacji, z perspektywy fundamentalnej lub stosowanej.

Ma również następujące cele:

  • zapewnić ciągłość szkoleń oferowanych dotychczas przez DEP na poziomie I i II cyklu szkolenia;
  • promowanie krytycznej refleksji na temat codziennej praktyki nauczycieli / nauczycieli na różnych poziomach oraz w dziedzinach edukacji i nauczania oraz innych specjalistów w dziedzinie edukacji;
  • identyfikować, uzasadniać i rozpowszechniać dobre praktyki;
  • stymulować współpracę między UTAD a innymi instytucjami edukacyjnymi w regionie;
  • promować współpracę krajową i międzynarodową w dziedzinie badań w dziedzinie edukacji

Żywotność

3 lata

ECTS

180

Warunki dostępu

Mogą ubiegać się o stopnie magistra, z preferencją dla osób posiadających taki stopień w dziedzinie edukacji. Mogą również ubiegać się o osoby posiadające wykształcenie wyższe niż magisterskie, o ile posiadają one akademicki, naukowy, pedagogiczny i / lub zawodowy program nauczania o szczególnym znaczeniu w dziedzinie edukacji.

Program prowadzony przez:
  • Portuguese (Portugal)

Zobacz 7 więcej kursów w Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019