Indywidualnie zaprojektowany system świadectw programu doktoranckiego zapewnia absolwentom wgląd w aktualny stan badań i metodologię przedmiotu, szczególnie w wybranym obszarze specjalizacji i ściśle powiązanych dyscyplin. W trakcie zajęć absolwenci zgłębiali także zagadnienia filozoficzne związane z przedmiotami doktoranckimi i tematami oraz zdali egzamin z języka obcego. Rozprawa doktorska jest naukowo cennym wkładem w badanie tematu, a jej odkrycia są zwykle publikowane jako monografia lub badanie w czasopiśmie naukowym.


Czas trwania studiów: 4 lata

Językiem wykładowym jest język angielski. Muzykologia jest programem płatnym.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny: egzamin jednokrotny, wywiad

  1. dyskusja nad propozycją rozprawy (dyskusja na temat pracy doktorskiej i ocena umiejętności kandydata): 0-30 punktów;
  2. ocena poprzednich badań i działań zawodowych wnioskodawcy: 0-15 punktów,
  3. badanie literatury przedmiotu (na podstawie listy lektur wnioskodawcy): 0-15 punktów.

Program studiów doktoranckich z muzykologii jest otwarty dla absolwentów studiów magisterskich z zakresu muzykologii. Od kandydatów wymaga się, aby członkowie organu egzaminacyjnego zostali zapoznani z wcześniejszą karierą zawodową, przedmiotem poprzedniego studium, praktycznym doświadczeniem w terenie oraz działaniami wydawniczymi, o ile dotyczy. Kandydaci są zobowiązani do złożenia pisemnej propozycji swojego przyszłego projektu pracy dyplomowej. Propozycja ta posłuży jako podstawa do dyskusji akademickiej mającej na celu zbadanie zarówno znajomości przez kandydata podstawowych teoretycznych podstaw dyscypliny, jak i ich wiedzy na tematy związane z proponowanym projektem pracy doktorskiej. Kandydaci powinni wykazać się elementarną bierną znajomością języka czeskiego. Aby czytać literaturę akademicką i studiować źródła pisane po czesku, będą zachęcani do podnoszenia swojej biegłości w języku czeskim w trakcie studiów.

Sugerowany doktorat tematy należy wcześniej skonsultować z przewodniczącym Zarządu Obszaru przedmiotowego. Przewodniczący Rady Obszaru przedmiotowego (dyrektor programowy): prof. PhDr. David Eben, Ph.D., e-mail: david.eben@ff.cuni.cz.


Kandydat może zostać przyjęty tylko wtedy, gdy uzyska co najmniej 30 punktów w egzaminie wstępnym, a jednocześnie uzyska wystarczająco dużo punktów, aby zaliczyć spodziewaną liczbę studentów dopuszczonych do danego programu lub kierunku studiów (patrz: Specyfikacje Procedur Rekrutacji mające zastosowanie do poszczególnych programów i gałęzi studiów); rekrutacja zostanie przyznana wszystkim kandydatom, którzy zdobędą tyle samo punktów, co wnioskodawca, który jako ostatni znajdzie się w rankingu przyjęć. Należy pamiętać, że różne oczekiwane liczby przyjęć dotyczą studiów stacjonarnych i łączonych. Wnioskodawcy nie mogą zostać przyjęci bez dostarczenia, najpóźniej w dniu rejestracji, dowodu wcześniejszego wykształcenia (zob. 5.4 niniejszego dokumentu).


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:
Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 11 więcej kursów w Charles University Faculty of Arts »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 10, 2019
Ten kurs jest Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
70,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa