Doktorat z inżynierii lądowej i architektury

University of Trieste

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z inżynierii lądowej i architektury

University of Trieste

Ph.D. Kurs przygotowuje badaczy o profilu kulturowym i wysokim profilu naukowym do zastosowań inżynierskich i umożliwia im rozwijanie wiedzy, nowych metod badań, projektowania i działalności badawczej w organach publicznych lub prywatnych, wraz z kompetencjami menedżerskimi. Dostępne programy nauczania to architektura i inżynieria środowiskowa.

Działania są ukierunkowane na zaawansowane projektowanie, analizę teoretyczną, przetwarzanie komputerowe i eksperymentowanie. Pierwszy rok obejmuje kursy lub wykłady na podstawowe przedmioty naukowe i organizacyjne aspekty badań, zgodnie ze słabościami poszczególnych początkowych przygotowań i wybranych tematów badawczych. Przeprowadzona zostanie również analiza stanu wiedzy i zostanie określony główny temat badań. Drugi i trzeci rok będą poświęcone poszczególnym tematom, a zaproponowany zostanie pobyt w jednostce badawczej o znaczeniu międzynarodowym. Wspólne cechy to multidyscyplinarne podejście teoretyczno-eksperymentalne i interakcja z terytorium, światem przemysłowym i zawodowym.

Głównym celem jest podnoszenie umiejętności i profesjonalizmu doktorantów. studentów, w odniesieniu do międzynarodowego rynku pracy. Korespondencja planowanych działań z celami kursu zostanie oceniona podczas planowanych spotkań organu nauczycieli.

Oferty pracy

Ph.D. Kurs przygotuje profesjonalne sylwetki różnych badaczy do pracy w różnych dziedzinach rynku pracy: od biznesu do świata badań i edukacji (uniwersytet, ośrodki badawcze ...), do administracji publicznej (gminy, biura rządowe ...), do prac zewnętrznych. Tytuł doktora filozofii jest szczególnie ceniony w zagranicznych dziedzinach nauki i przemysłu, z ważnymi korzyściami dla zatrudnienia i kariery na poziomie międzynarodowym.

Linie badań

CURRICULUM: Architektura

  1. Teorie i metodologie kompozycji architektonicznej
  2. Instrumenty i techniki badań i reprezentacji architektury i środowiska
  3. Badania i projektowanie miasta, krajobrazu, terytorium
  4. Ocena nieruchomości, ocena architektoniczna i środowiskowa
  5. Technologia materiałów dla architektury

CURRICULUM: Inżynieria cywilno-środowiskowa

  1. Inżynieria budowlana i konstrukcyjna
  2. Inżynieria hydrauliczna i infrastruktura
  3. Ankieta dla architektury i inżynierii lądowej

Stypendia są przyznawane na 3 lata, a ich roczna kwota wynosi 15 343,28 EUR brutto (około 1130 EUR netto miesięcznie).

Wstęp jest oparty na egzaminie konkursowym.

Aplikacje są teraz otwarte do dnia 14 czerwca 1.00 pm (włoski czas)

Zaproszenie do składania wniosków (zawiadomienie o konkursie) jest dostępne na stronie href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć w witrynie href = "https://dottorato.dia.units.it/en/

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja May 30, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Filmy

Video UNITS 2016 - English version