Doktorat z historii towarzystw, instytucji i myśli. Od historii średniowiecza do współczesności

University of Trieste

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z historii towarzystw, instytucji i myśli. Od historii średniowiecza do współczesności

University of Trieste

Ogólny cel edukacyjny "Historii społeczeństw, instytucji i myśli. Od historii średniowiecznej do współczesnej "doktorat jest jednolity dla wszystkich programów nauczania, chociaż różne tematy i perspektywy są badane w zależności od konkretnego obszaru zainteresowań.

Doktorat zamierza kształcić uczonych zdolnych do rozpoznawania szerokich problemów naukowych o charakterze historycznym lub filozoficznym; planować i przeprowadzać badania organicznie związane z wybranym obszarem badań, identyfikować i kompetentnie wykorzystywać niezbędne źródła lub krytycznie analizować dane, teksty, tematy, koncepcje i metody; identyfikować i wykorzystywać międzynarodową bibliografię; organizować i prezentować zebrany materiał oraz napisać tekst naukowy. Program koncentruje się na interdyscyplinarnym podejściu opartym na globalnej, diachronicznej i porównawczej perspektywie.

Programy nauczania

 1. Historia granic i granic
 2. Społeczeństwo, gospodarka, instytucje
 3. Wymiana kulturalna, handlowa i religijna z perspektywy transnarodowej
 4. Historia myśli i filozofii

Szkolenie przewidziane podczas trzyletniego programu ma na celu:

 • opracowywać wyniki naukowe godne prezentacji podczas konferencji i / lub publikacji w formie monograficznej lub w specjalistycznych czasopismach;
 • budować doświadczenie argumentacyjne i komunikacyjne poprzez częste seminaria i warsztaty;
 • zwiększyć dyspozycję pracy zespołowej i interakcji z innymi badaczami.

Oferty pracy

Szkolenie doktoranckie powinno zapewnić absolwentom studiów doktoranckich umiejętności niezbędne nie tylko do prowadzenia odpowiednich badań w środowisku akademickim (badania historyczne i filozoficzne oraz nauczanie na włoskich i zagranicznych uniwersytetach), szkoły włoskiej lub zagranicznej lub w instytucjach publicznych i prywatnych, ale także do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w różnych dziedzinach zawodowych:

 • Kultura i komunikacja: działalność wydawnicza, dziennikarstwo kulturalne i naukowe, kierowanie i zarządzanie muzeami, bibliotekami, archiwami i ośrodkami badawczymi, ministerstwami, administracją publiczną, stowarzyszeniami oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi.
 • Planowanie naukowo-kulturalne: eksperci w zakresie planowania europejskiego, transgranicznego, regionalnego.
 • Firmy kulturalne i kreatywne o wysokim poziomie know-how (patrz europejski program "Kreatywna Europa" 2014-2020)

Historycy otwierają ciekawe perspektywy w dziedzinie historii publicznej

Linie badań

 • CURRICULUM: Historia granic i granic
 • CURRICULUM: Społeczeństwo, gospodarka, instytucje
 • CURRICULUM: Wymiana kulturalna, komercyjna i religijna w perspektywie transnarodowej
 • CURRICULUM: Historia myśli i filozofii

Stypendia są przyznawane na 3 lata, a ich roczna kwota wynosi 15 343,28 EUR brutto (około 1130 EUR netto miesięcznie).

Wstęp jest oparty na egzaminie konkursowym.

Aplikacje są teraz otwarte do dnia 14 czerwca 1.00 pm (włoski czas)

Zaproszenie do składania wniosków (zawiadomienie o konkursie) jest dostępne na stronie href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć w witrynie href = "http://www2.units.it/dotstoriafil/

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski


Ostatnia aktualizacja May 30, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Filmy

Video UNITS 2016 - English version