Doktorat z edukacji

Masaryk University Faculty of Arts

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z edukacji

Masaryk University Faculty of Arts

Celem tego programu studiów doktoranckich jest przygotowanie naukowców w dziedzinie edukacji . Absolwent studiów doktoranckich w zakresie edukacji posiada kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia wysoce specjalistycznych zajęć naukowych i badawczych w dziedzinie edukacji.

Absolwenci są wyposażeni w umiejętności i wiedzę w podstawowych i bardziej wyspecjalizowanych dyscyplinach edukacyjnych, w metodyce badań edukacyjnych, projektowaniu i prowadzeniu badań empirycznych i ocenie ich wyników, w przedstawianiu oryginalnych wyników badań społeczności naukowej oraz we współpracy ze specjalistami z innych działów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Absolwent zatrudnienia

 • wykazać się głębszą znajomością podstawowych i bardziej wyspecjalizowanych dyscyplin edukacyjnych
 • wykazać się głębszą wiedzą i umiejętnościami związanymi z metodologią badań edukacyjnych
 • projektować i prowadzić badania edukacyjne oraz oceniać ich wyniki
 • przedstawić wyniki badań społeczności naukowej
 • współpracować ze specjalistami z innych działów na poziomie krajowym i międzynarodowym

Absolwenci studiów doktoranckich mogą być cennym zasobem ludzkim, zwłaszcza w instytucjach szkolnictwa wyższego, w szczególności w wydziałach nauk pedagogicznych wydziałów oświaty; na wydziałach sztuki i innych wydziałach o podobnej orientacji w Republice Czeskiej; w różnych organizacjach edukacyjnych i działach badawczych; oraz w doradztwie i organizacjach menedżerskich.

Wstęp

Kryteria kwalifikacji

Tylko absolwenci studiów magisterskich z podobną lub podobną specjalizacją mogą zostać przyjęci do programu studiów doktoranckich (w pełnym lub łączonym trybie) po zdaniu egzaminu wstępnego.

Warunki przyjęcia
 1. Złożenie wniosku elektronicznego w systemie informacyjnym Uniwersytetu Masaryka.
 2. Złożenie propozycji badań do rozprawy doktorskiej (w języku angielskim).
 3. Złożenie listy opublikowanych prac (jeżeli istnieją).
 4. Złożenie akademickiego curriculum vitae (w języku angielskim).
 5. Złożenie oficjalnie poświadczonej kopii dyplomu magistra wnioskodawcy (uznanie zagranicznego dyplomu uniwersyteckiego, jeśli dotyczy).
 6. Wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 7. Uzyskaj pozytywną rekomendację Komisji Edukacji Doktorantów, która opiera się na ustnym egzaminie wstępnym i złożonej ocenie materiałów określonych w punktach 1 do 5.
 8. Ponadto wszyscy kandydaci z zagranicznymi tytułami (z wyjątkiem przypadków określonych poniżej) muszą złożyć oficjalną zgodę na dyplom magisterski wydane przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej. Ponieważ ten proces ("nostryfikacja") może potrwać kilka miesięcy, zaleca się, aby wnioskodawcy złożyli te dokumenty równolegle z ich wnioskiem. Kandydaci bez takiego oficjalnego uznania nie mogą zapisywać się na uniwersytet.
Treść ustnego egzaminu wstępnego
 1. Zakres gotowości na badania naukowe.
 2. Wnioskodawca w koncepcji głównej specjalizacji w zakresie badanego przedmiotu.
 3. Projekt rozprawy doktorskiej.
 4. Umiejętności językowe.
Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski


Ostatnia aktualizacja March 14, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
2,500 EUR
na rok akademicki.
Information
Deadline
Skontaktuj się ze szkołą
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
Locations
Czechy - Brno, South Moravian Region
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Czechy - Brno, South Moravian Region
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą