Przegląd

Ten program doktorancki opiera się na zasadach mających na celu szkolenie naukowców o silnym zapleczu naukowym, wysoko wykwalifikowanych w rozwiązywaniu problemów, posiadających wysokie poczucie uczciwości naukowej, zdolnych do komunikowania się z duchem przedsiębiorczości, z wysokim stopniem autonomii i umiejętności ciągłego uczenia się. Oprócz prowadzenia prac badawczych prowadzących do przygotowania pracy (162 ECTS), doktorat musi uzyskać 18 punktów ECTS w opcjonalnych jednostkach programowych. Mogą również uczestniczyć w seminariach, krótkich kursach i innych interesujących wydarzeniach, aby ukończyć szkolenie i uczestniczyć w spotkaniach naukowych w dziedzinie sztuk krajobrazu i technik, w których oczekuje się od nich pracy. Celem jest zachęcenie i podniesienie umiejętności doktorantów oraz wszystkich umiejętności i umiejętności wymaganych od kandydata na stopień doktora. Zostaną one ocenione w całym Programie, zakończone prezentacją i publiczną dyskusją na temat rozprawy doktorskiej, która zostanie wykonana i oceniona zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w sprawie przyznania stopnia doktora przez Uniwersytet w Évorze. Celem jest wzmocnienie badań naukowych w celu uzyskania naukowców o ekologicznym, etycznym i estetycznym znaczeniu, rygorystyczności i rzetelności naukowej przygotowanych do projektowania, przeprowadzania i oceny projektów badań naukowych.

Program prowadzony przez:
Portugalski
Język angielski
Język hiszpański

Zobacz 5 więcej kursów w Universidade de Évora »

Ostatnia aktualizacja June 6, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
8 semestry
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,500 EUR
Studenci z krajów UE: 1250 € | Studenci zagraniczni: 2500 €
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa