Doktorat z chemii

University of Trieste

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z chemii

University of Trieste

Głównym celem doktoratu kurs w chemii jest szkoleniem w celu uzyskania odpowiednich umiejętności w dziedzinie chemii, prowadzenia niezależnej i autonomicznej działalności badawczej. Umiejętności te będą ważne do wykorzystania w wielu różnych sytuacjach i instytucjach, w szczególności publicznych instytucjach badawczych (takich jak uniwersytety i instytuty badawcze) lub firmach prywatnych. W tym zakresie doktoranci będą szkoleni z ciągłej i intensywnej eksperymentalnej działalności badawczej, jak również specjalnych kursów wysokiego poziomu, aby być konkurencyjnymi na poziomie międzynarodowym. Przyszły doktorat zostaną przeszkoleni z wykorzystaniem wszystkich narzędzi eksperymentalnych i teoretycznych niezbędnych do radzenia sobie z ogólnymi problemami, które pojawią się podczas opracowywania nowych związków chemicznych lub procesów, a także ich implikacji dla przemysłu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwościom mobilności międzynarodowej oraz umiejętności skutecznego prezentowania i racjonalizacji wyników.

Oferty pracy

Możliwości zatrudnienia przyszłego doktoranta będzie dość szeroki. Po pierwsze, odpowiednia szansa na znalezienie pracy byłaby odpowiednikiem naukowca w instytucjach publicznych lub firmach prywatnych. W szczególności dr. Tytuł byłby ważny, gdy potrzebna jest szczególna potrzeba zarządzania i prowadzenia badań lub rozwiązywania złożonych problemów, aby można było przeprowadzić je w sposób niezależny, autonomiczny i kreatywny. Również stanowiska w zakresie odpowiedzialności specjalnej w branżach lub dużych przedsiębiorstwach byłyby odpowiednie dla doktorantów.

Linie badań

 1. Biokrystalografia
 2. Biologia farmaceutyczna
 3. Chemia nieorganiczna, bio-nieorganiczna i metaloorganiczna
 4. Chemia organiczna i bioorganiczna
 5. Jednorodna i niejednorodna kataliza i biokataliza
 6. Chemia supramolekularna i kataliza
 7. Chemia teoretyczna i obliczeniowa
 8. Chemia medyczna
 9. Chemia analityczna i środowiskowa
 10. Chemia dla dziedzictwa kulturowego
 11. Elektrochemia i czujniki
 12. Zielona i zrównoważona chemia
 13. Inżynieria chemiczna
 14. Zaawansowane materiały i cienkie filmy
 15. Nanonauki i nanotechnologie
 16. Spektroskopia molekularna
 17. Technologie farmaceutyczne
 18. Chemia fizyczna
 19. Chemia przemysłowa

Stypendia są przyznawane na 3 lata, a ich roczna kwota wynosi 15 343,28 EUR brutto (około 1130 EUR netto miesięcznie).

Wstęp jest oparty na egzaminie konkursowym.

Aplikacje są teraz otwarte do 14 czerwca 13.00 (czasu włoskiego)

Zaproszenie do składania wniosków (zawiadomienie o konkursie) jest dostępne na stronie href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

Aby uzyskać więcej informacji na temat Programu, należy skonsultować

href = "http://web.units.it/dottorato/chimica/

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski


Ostatnia aktualizacja May 30, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Filmy

Video UNITS 2016 - English version