Doktorat z chemii i technologii środowiskowej

University of Chemistry and Technology, Prague

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z chemii i technologii środowiskowej

University of Chemistry and Technology, Prague

Przegląd

Celem programu studiów doktoranckich jest szkolenie ekspertów z głęboką znajomością środowiskowych i pokrewnych dyscyplin chemicznych i biochemicznych, informatyki i modelowania matematycznego. Badania doktoranckie opierają się na tym fundamencie i pogłębiają wiedzę w szerokim zakresie obszarów środowiskowych, takich jak analityczne metody monitorowania jakości wody i powietrza oraz zanieczyszczenia gleby; technologie do produkcji wody pitnej, oczyszczanie ścieków; przetwarzanie osadów, zarządzanie odpadami stałymi i technologie odkażania gleby; usuwanie zanieczyszczeń powietrza. Ważną częścią badania jest również zapobieganie wszelkim formom odpadów, recyklingowi i odzyskiwaniu, jak zasoby odnawialne. Studenci są przeszkoleni w zakresie rozwiązywania złożonych projektów badawczych.

Kariera

Absolwenci są zatrudnieni w badaniach, szkoleniach, projektowaniu i innych instytucjach, w działach ochrony środowiska administracji publicznej od szczebla lokalnego po ministerstwa. Mogą pracować zarówno jako menedżerowie, jak i technolodzy firm obsługujących infrastrukturę wodną i energetyczną oraz w zakładach przemysłowych.

Wybór najnowszych tez

Intensyfikacja produkcji biogazu podczas fermentacji materiałów organicznych o wysokim stężeniu azotu
Metoda stabilizacji nisko wartościowego żelaza w nanoskali i jej przydatności do porowatych mediów
Skład i pochodzenie cząstek stałych w Pradze
Zastosowanie technik biologii molekularnej do badań fizjologicznych grup bakterii w osadzie czynnym
Reaktywność niskowartościowego żelaza w nanoskali w celu remediacji chlorowanych etylenów in situ
Desorpcja termiczna zanieczyszczonych materiałów przy ogrzewaniu klasycznym i mikrofalowym
Możliwości optymalizacji pracy bioreaktora membranowego
Termiczna desorpcja odpadów stałych za pomocą ogrzewania mikrofalowego
Wykorzystanie fitotechnologii do usuwania "nowych" zanieczyszczeń z otoczenia
Identyfikacja i oznaczanie ilościowe ważnych technologicznie bakterii w próbkach osadu czynnego
Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja January 8, 2019
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
4 lat
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
2,300 EUR
Information
Deadline
Kwiec. 16, 2019
Locations
Czechy - Prague, Prague
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Kwiec. 16, 2019
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Czechy - Prague, Prague
Termin nadsyłania zgłoszeń Kwiec. 16, 2019
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą