Doktorat z biochemii

Informacje ogólne

Opis programu

Przegląd

Doktorat w Biochemistry ma na celu przyczynienie się do wzmocnienia i konsolidacji badań naukowych, poprzez zaawansowane szkolenia i specjalistyczne szkolenia zasobów ludzkich w obszarze Biochemii, w celu szkolenia naukowców o wysokim znaczeniu etycznym, rygorze i uczciwości naukowej, zdolnych do poczęcia, przeprowadzenia oraz oceniać projekty badań naukowych w sposób autonomiczny w tej dziedzinie naukowej. Celem kursu jest dostarczenie studentom umiejętności systematycznego rozumienia przedmiotów w dziedzinie nauk biochemicznych oraz umiejętności przeprowadzania oryginalnych badań o wysokich akademickich standardach jakości i integralności, krytycznej analizy, oceny i syntezy nowych i złożonych pomysłów, komunikowania się wyniki badań i promowanie postępu technologicznego lub społecznego w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

A Universidade de Évora é uma das universidades do sistema de ensino superior público português e, por conseguinte, tem por missão.

A Universidade de Évora é uma das universidades do sistema de ensino superior público português e, por conseguinte, tem por missão. Pokaż mniej