Doktorat w edukacji inżynierskiej

Informacje ogólne

Opis programu

Struktura programu

W pierwszym semestrze pierwszego roku student przyjmuje trzy przedmioty obowiązkowe i dwa przedmioty pedagogiczne do wyboru, które stanowią podstawę studiów doktoranckich z zakresu inżynierii w edukacji. W drugim semestrze pierwszego roku student poszerza wiedzę o dwa przedmioty fakultatywne z zakresu techniki i jeden kurs fakultatywny z zakresu dydaktyki pedagogicznej. W tym samym czasie rozpoczyna on / ona indywidualną pracę badawczą na temat istotnych zagadnień z zakresu edukacji inżynierskiej. W dwóch semestrach student kończy 1800 godzin zorganizowanych i indywidualnych form nauki i pracy badawczej oraz zbiera 60 punktów ECTS.

W semestrze zimowym drugiego roku studenci biorą fakultatywne przedmioty do wyboru z podyplomowych programów studiów krajowych lub zagranicznych wydziałów lub uniwersytetów (jeden kurs z kierunku technicznego i jeden z pedagogiki). Student może również wybrać przedmioty z przedmiotów do wyboru z proponowanego programu studiów, jeśli nie wybrał ich wcześniej. W semestrze zimowym drugiego roku student wykonuje również indywidualne prace badawcze, które kontynuuje w drugim semestrze drugiego roku. W dwóch semestrach drugiego roku student kończy 1800 godzin zorganizowanych i indywidualnych form studiów i prac badawczych oraz zbiera 60 punktów ECTS.121778__DSC3841-1.jpg

Warunki rekrutacji

Kandydaci, którzy ukończyli studia w jednym z następujących programów studiów, mogą zapisać się na podyplomowe studia doktoranckie w zakresie inżynierii:

  • Magister;
  • Program studiów uniwersyteckich ukończony nie później niż 11/06/2004;
  • Profesjonalny program studiów wyższych ukończony nie później niż 11/06/2004 oraz program studiów w celu uzyskania specjalizacji, w ramach którego kandydatom indywidualnie przypisuje się dodatkowe studia w wysokości 45 ECTS przed zapisaniem się na dany program studiów na wniosek Wydziału Inżynierii; są to egzaminy z wąskich dziedzin analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, geometrii, topologii, prawdopodobieństwa i statystyki.
  • Program studiów dla zawodów objętych dyrektywami UE lub inny jednolity program studiów magisterskich, nagrodzony 300 punktami ECTS.

121771_DSCF2171-1.jpg

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Faculty of Natural sciences and Mathematics (FNM) was founded in 2006. It came to be when the Faculty of Education broke down into three different faculties. FNM is divided into different departme ... Czytaj więcej

The Faculty of Natural sciences and Mathematics (FNM) was founded in 2006. It came to be when the Faculty of Education broke down into three different faculties. FNM is divided into different departments: Department of Biology, Department of Physics, Department of Mathematics and Computer Sciences and Department of Technical Studies. The vision of the faculty is to be the leading educational, research and applicatory developing center in the region studying the fields of Biology, Ecology, Physics, and Mathematics. It also strives to be the leading center for educating future teachers in Slovenia in different fields such as Science, Mathematics and Technical studies. Pokaż mniej