Przeczytaj oficjalny opis

Celem tego czteroletniego pełnoetatowego (sześcioletniego niepełnego wymiaru) programu badawczego jest generowanie wkładu w wiedzę i zrozumienie w sztukach pięknych poprzez badania prowadzone w ramach badań studyjnych i, w stosownych przypadkach, innych metod badawczych.

W trakcie programu studenci otrzymują szkolenie w zakresie metod badawczych i realizują projekt badawczy oparty na kluczowym pytaniu badawczym. Studenci powinni również:

 • Realizuj określone kluczowe pytanie badawcze poprzez badania w studio
 • Zbadaj pokrewne badania studyjne przeprowadzone przez innych na całym świecie
 • Zbadaj teoretyczny i historyczny wymiar badania poprzez stypendium
 • Współpracuj z innymi, w razie potrzeby, aby rozszerzyć zakres zapytania
 • Twórz pracę, która zawiera nową wiedzę w odpowiedzi na kluczowe pytanie badawcze
 • Napisz krótkie podsumowanie wkładu w wiedzę i zrozumienie wraz z refleksyjną analizą teoretycznego i historycznego kontekstu badań oraz krytyczną recenzją procesu badań.

Programy śledcze

Czekamy na propozycje dotyczące studiów doktoranckich w następujących aspektach sztuki studyjnej:

 • Rysowanie jako proces dociekania
 • Sztuka i ekologia
 • Kreatywne metody i metodologia
 • Narracja cyfrowa (we współpracy z Huston Film School, NUI Galway)
 • Interdyscyplinarne badania promujące współpracę ponad granicami akademickimi (z potencjalnie dowolnym wydziałem NUI, Galway)
 • Studenci mogą również proponować projekty badawcze poza tymi kryteriami do rozważenia przez Burren College of Art .

Propozycja projektu badawczego powinna nakreślić kluczowe pytanie badawcze; dziedzinie badań i planowanych metod badawczych; oświadczenie opisujące, dlaczego chcesz kontynuować doktorat; i aktualną listę do czytania. Z góry przyjmujemy formalne wnioski z nieformalnymi zapytaniami i pomagamy kandydatom, którzy zgłosili swoje kandydatury, w opracowaniu ich wniosków.

W pierwszym roku studenci biorą udział w kursach metod badawczych i badań historycznych i krytycznych oraz uczestniczą w programie wprowadzającym doktorat Wydziału Sztuki na NUI w Galway.

Studenci studiów doktoranckich w pełnym wymiarze godzin mają własne, dedykowane miejsce w studio w Burren College of Art z dostępem 24/7 i dostępnością wszystkich wydziałów BCA w zależności od potrzeb. Studenci studiów niestacjonarnych powinni mieć własną przestrzeń studia i być dostępni dla regularnego kontaktu z przełożonym w BCA .

Nadzór

Nadzór sprawuje komisja składająca się z głównego przełożonego i wykładowcy z Burren College of Art , National a University of Ireland, Galway i ekspertów zewnętrznych, zależnie od potrzeb.

Doktorat w Studio Art - Rekrutacja

Kandydaci powinni mieć stopień licencjata z wyróżnieniem w dziedzinie sztuki (pierwsza klasa lub 2: 1 lub GPA w wysokości 3,50 lub wyższej) lub magistra sztuk pięknych. Kandydaci ze stopniem MSZ mogą ubiegać się o czteroletni program badań prowadzących do przyznania tytułu doktora.

Kandydaci, którzy nie posiadają pomocy makrofinansowej, mogą ubiegać się o pomoc makrofinansową z możliwością przejścia na studia doktoranckie, z dwoma opcjami na koniec pierwszego roku:

 • Badania przez kolejne trzy lata prowadzące do przyznania tytułu doktora
 • Szukaj jeszcze jednego roku, aby otrzymać nagrodę MSZ

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu składania wniosków i wytycznych dotyczących wniosków, odwiedź naszą witrynę pod adresem:

https://www.burrencollege.ie/programmes/phd-in-studio-art/

Koszt

Czesne:

 • Opłata UE w wysokości 9 500 EUR
 • Opłata międzynarodowa 17 886 EUR

Opłata za program 435 € Opłata za działalność € 330
Opcjonalna wycieczka prowadzona przez Wydział do Londynu 690 €
Opcjonalna wycieczka kierowana przez Wydział do Berlina 690 €
Opłata za ukończenie studiów 75 €

Program prowadzony przez:
Język angielski
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
4 - 6 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
9,500 EUR
Opłata UE 9 500 EUR za rok / opłata międzynarodowa 17 886 EUR za rok ur.
Wg lokalizacji
Wg daty