Doktorat z zarządzania

ISEG - Lisbon School of Economics & Management

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z zarządzania

ISEG - Lisbon School of Economics & Management

Doktor nauk ekonomicznych

Z wielką przyjemnością prezentujemy nową edycję programu doktoranckiego w dziedzinie zarządzania. Sukces poprzednich edycji osiągnięto dzięki realizacji dobrych projektów badawczych i konsekwentnej publikacji ich wyników w konferencjach i recenzowanych pracach opublikowanych w dobrych rankingach międzynarodowych czasopism. Te fakty uzasadniają nasz entuzjazm i zaangażowanie w uruchomienie tego wydania.

Przez cały czas istnienia Szkoła Zarządzania i Zarządzania (ISEG) miała zasadniczy wkład w szkolenie kadr i liderów organizacji portugalskich i międzynarodowych. Absolwenci Wydziału i doktorów ISEG wykazują dobry wynik publikowania i cytowania.


Program doktorancki w zarządzaniu ma na celu zapewnienie studentom doktoranckim wiedzy na temat problemów z zarządzaniem oraz silnego doświadczenia w metodach i stosowanych technikach zarządzania. Włączenie do sieci badaczy promowane jest nie tylko za sprawą współpracy nauczycieli i badaczy z kilku europejskich i północnych i południowoamerykańskich uniwersytetów, ale także z wykorzystaniem członkostwa w ISEG w Radzie Akademickiej EIASM - Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Studiów nad Zarządzaniem, z siedzibą w Brukseli oraz między innymi IMP (Industrial Marketing a Purchasing).


Doktor ten zapewni Ci najnowocześniejszą wiedzę na temat teorii zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania oraz niezbędnych narzędzi, metodologii i strategii badawczych do opracowywania istotnych i skutecznych badań w Twoim konkretnym obszarze zainteresowania biznesem lub zarządzaniem. Rozwój programu, choć wymagający zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, jest zgodny z utrzymaniem aktywności zawodowej lub w przemyśle. Obiekty szkół są doskonałe, a profesorowie są bardzo kompetentni, kompetentni i sympatyczni.

Warunki i kryteria wjazdu


Aplikacje są mile widziane od absolwentów magistrów ISEG w dziedzinie ekonomii lub równoważnych magistrów. Wnioskodawcy, którzy mają stopień magistra lub równoważny w innym zakresie, mogą zostać przyjęci, ale dopiero po pomyślnym studiowaniu programu nauczania I semestru Magisterów ISEG w dziedzinie ekonomii. Wyboru kandydatów dokonuje Rada Naukowa Programu Doktoranckiego, na podstawie następujących kryteriów: Mistrzowie i odpowiednia klasa końcowa; Licencjat i odpowiednia klasa końcowa; Naukowy program nauczania i odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Cel


Ci, którzy poszukują wykształcenia wyższego i chcą prowadzić badania w dziedzinie ekonomii, w celu przygotowania do wysoce kwalifikowanej roli w sektorze publicznym lub prywatnym. Taka pozycja obejmuje naukę i badania uniwersyteckie, kierownictwo i zarządzanie organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, konsultacje, szkolenia i badania naukowe.

System operacyjny


Zajęcia i seminaria odbywają się głównie w poniedziałki (popołudnia i wczesny wieczór), a wtorek i środa wieczory.

W tym samym czasie co aplikacja lub po zapisaniu, kandydat może ubiegać się o stypendium od Fundacji Nauki i Technologii, którego terminy są zgodne z planami uczestnictwa w programie.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
7,000 EUR
Locations
Portugalia - Lisbon, Lisbon
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Portugalia - Lisbon, Lisbon
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą