Przeczytaj oficjalny opis

Charakterystyka badań

Specjalizacja Teorii Muzyki i Edukacji opiera się na selekcji i syntezie dyscyplin muzycznych i muzycznych, umożliwiając zrównoważone przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie badań i nauczania. Zgodnie z szerokim spektrum pedagogiki muzycznej specjalizacja jest zgodna z zakresem badania odpowiadającym celowi: przygotowanie specjalistów w zakresie badań z zakresu ogólnej edukacji muzycznej, szkolenia zawodowego i innych działań wymagających takiej specjalizacji.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny

Wnioskodawcy składają pisemną propozycję projektu badawczego (w tym bibliografię) do 10 stron na wybrany temat zawodowy kandydata. Projekt badawczy należy przesłać wraz z wnioskiem do Departamentu Nauki Wydziału Edukacji Uniwersytetu Karola. Oczekuje się, że projekt badawczy ma własne pomysły i udowodni, że posiada umiejętności potrzebne do pracy naukowej. Projekt powinien zawierać charakterystykę problemu badawczego, podstawową ideę celów i struktury zagadnienia oraz metody badań teoretycznych i literatury fachowej.

Kryteria oceny: Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie dziesięć punktów, a liczba punktów za przyjęcie na studia wynosi co najmniej siedem punktów.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Perspektywa kariery

Absolwent jest przeszkolony do pracy naukowo-badawczej w dwóch zawodach: 1) jako psycholog-nauczyciel akademicki i 2) jako psycholog-psycholog (psycholog szkolny, psycholog szkolny, psycholog w innych instytucjach mających problemy edukacyjne). Potrafi przeprowadzić badania empiryczne w swoim zakresie zainteresowań; rozmawiać o tym ze swoimi naukowymi rówieśnikami; wykładać to swoim uczniom; złożyć wniosek o grant naukowy.

Studia nie mają na celu zrekompensowania studiów magisterskich z psychologii, jeśli są wymagane przez izby lub stowarzyszenia psychologów jako warunek praktyki psychologicznej lub dalszych studiów (szczególnie w medycynie). Dodaje do poprzedniej instrukcji kompetencje w zakresie badań psychologicznych w edukacji.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 8 więcej kursów w Charles University Faculty of Education »

Ostatnia aktualizacja January 10, 2019
Ten kurs jest Campus based, Łączone online i stacjonarne
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Deadline
Kwiec. 30, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 30, 2019

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 30, 2019
Data końcowa