Charakterystyka badań

Specjalizacja Teorii Muzyki i Edukacji opiera się na selekcji i syntezie dyscyplin muzycznych i muzycznych, umożliwiając zrównoważone przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie badań i nauczania. Zgodnie z szerokim spektrum pedagogiki muzycznej specjalizacja jest zgodna z zakresem badania odpowiadającym celowi: przygotowanie specjalistów w zakresie badań z zakresu ogólnej edukacji muzycznej, szkolenia zawodowego i innych działań wymagających takiej specjalizacji.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny

Wnioskodawcy składają pisemną propozycję projektu badawczego (w tym bibliografię) do 10 stron na wybrany temat zawodowy kandydata. Projekt badawczy należy przesłać wraz z wnioskiem do Departamentu Nauki Wydziału Edukacji Uniwersytetu Karola. Oczekuje się, że projekt badawczy ma własne pomysły i udowodni, że posiada umiejętności potrzebne do pracy naukowej. Projekt powinien zawierać charakterystykę problemu badawczego, podstawową ideę celów i struktury zagadnienia oraz metody badań teoretycznych i literatury fachowej.

Kryteria oceny: Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie dziesięć punktów, a liczba punktów za przyjęcie na studia wynosi co najmniej siedem punktów.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Perspektywa kariery

Absolwent jest przeszkolony do pracy naukowo-badawczej w dwóch zawodach: 1) jako psycholog-nauczyciel akademicki i 2) jako psycholog-psycholog (psycholog szkolny, psycholog szkolny, psycholog w innych instytucjach mających problemy edukacyjne). Potrafi przeprowadzić badania empiryczne w swoim zakresie zainteresowań; rozmawiać o tym ze swoimi naukowymi rówieśnikami; wykładać to swoim uczniom; złożyć wniosek o grant naukowy.

Studia nie mają na celu zrekompensowania studiów magisterskich z psychologii, jeśli są wymagane przez izby lub stowarzyszenia psychologów jako warunek praktyki psychologicznej lub dalszych studiów (szczególnie w medycynie). Dodaje do poprzedniej instrukcji kompetencje w zakresie badań psychologicznych w edukacji.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 8 więcej kursów w Charles University Faculty of Education »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 10, 2019
Ten kurs jest Na kampusie, Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za wniosek papierowy: 590 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa