Read the Official Description

Obecnie nauka i technologia rozwija się bardzo szybko z coraz większym rozmachem, a znaczna część wiedzy składa się z danymi ilościowymi. Analiza i interpretacja tych danych wymaga zastosowania metod matematycznych i statystycznych. Zastosowana Matematyka i statystyka Program doktora praktykowane przez Wydział Matematyki umożliwia studentom do prowadzenia zaawansowanych rersearch do zastosowania w dziedzinach inżynierii, medycyny, fizyki, biologii, informatyki, pod nadzorem doradców. Pracownicy naukowi zawiera dynamiczne wykładowców, którzy są zdolni do prowadzenia efektywnych badań naukowych i publikowania ich w międzynarodowo uznanych czasopismach.

Zastosowana Matematyka i statystyka Ph.D. Program ma na celu umożliwienie absolwentom mieć udaną karierę akademicką i prowadzenia badań naukowych.

Kursy

 • MATEMATYKA 505 Zaawansowana analiza matematyczna
 • MATEMATYCZNE 601 Równania różniczkowe
 • STAT 601 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 • GSNS 695 Seminarium
 • MATEMATYKA 602 Zaawansowana Algebra liniowa i optymalizacja
 • GSNS 697 Indywidualnych Studiów Matematyczno Stosowanej i Statystyki
 • GSNS 698 Teza Wniosek w Zastosowań Matematyki i Statystyki

Przedmioty do wyboru

 • ECON 517 Ekonometria finansowa
 • FM 506 Procesy stochastyczne w finansach
 • IE 502 Probabilistyczna Systems Analysis
 • IES 503 Artificial Intelligence
 • IES 508 Simulation System i Modelowanie
 • IES 509 heurystyki
 • IES 511 Machine Learning
 • IES 513 Programowanie i zastosowań matematyki
 • IES 534 Programowanie nieliniowe
 • IES 570 Criptology i bezpieczeństwo komputerowe
 • MATEMATYCZNE 504 Statystyki
 • MATEMATYCZNE 508 Równania różniczkowe cząstkowe
 • MATEMATYKA 552 Copula Teoria i jej zastosowanie w finansach
 • MATEMATYKA 553 Optymalizacja
 • MATEMATYKA 554 Podstawowe tematy z matematyki
 • MATH 555 Matematyka finansowa
 • MATH 600 Matematyka Oprogramowanie i metody badawcze
 • MATEMATYKA 654 optymalizacji dyskretnej i metody heurystyczne
 • MATEMATYKA 655 teorii zbiorów rozmytych i jej zastosowań
 • MATEMATYKA 656 Analiza zespolona
 • MATEMATYCZNE 657 skalach czasowych
 • Math 658 Analiza danych z Mathematica
 • MATEMATYKA 659 Teoria grafów
 • MATEMATYKA 660 Geometria algebraiczna
 • MATEMATYCZNE 661 skończone Pola i jej zastosowań
 • MATEMATYKA 662 Kryptografia
 • MATEMATYKA 663 Biomatematyka
 • MATEMATYKA 664 Inwariant Teoria
 • MATEMATYKA 665 algebraiczne Coding Theory
 • MATEMATYCZNE 666 równań
 • MATEMATYKA 667 Teoria elementów skończonych
 • MATEMATYKA 668 Analiza widmowa operator różniczkowy
 • MATEMATYKA 669 Applied homologii, Computational Approach
 • MATEMATYKA 670 topologia mnogościowa
 • MATEMATYKA 671 Fuzzy Optymalizacja
 • MATEMATYKA 672 Algebra
 • MATEMATYKA 673 obliczeniowa algebry
 • MATEMATYKA 674 Theory Group i jej zastosowań
 • MATEMATYCZNE 675 Zastosowanie modułów i teorii reprezentacji
 • STAT 501 Theory of Statistics
 • STAT 502 Procesy stochastyczne
 • STAT 503 Teoria prawdopodobieństwa
 • STAT 504 Statystyki nieparametryczne
 • STAT 505 Stosowanej Analizy statystyczne
 • STAT 506 statystyka wielowymiarowa i teorii copulas
 • STAT 551 Actuaria
 • STAT 552 Zamówione zmiennych losowych
 • STAT 553 Niezawodność
 • STAT 554 Statystyczna Kontrola Procesu
 • STAT 555 Analiza Ryzyka
 • Modele statystyczne liniowe STAT 556
 • STAT 557 Analiza szeregów czasowych
 • STAT 558 Planowanie eksperymentu
 • STAT 559 Zaawansowane Rachunek prawdopodobieństwa
 • STAT 560 Metody statystyczne w biologii i nauk medycznych
 • STAT 561 Oprogramowanie statystyczne i symulacja
 • STAT 562 Kombinatoryczna Analiza i dyskretne Dystrybucje
 • STAT 563 Decyzja statystyczne Teoria

Wymagania aplikacji dla Studentów Międzynarodowych

Kto może się ubiegać?

 • cudzoziemcy
 • Posiadacze niebieskiej karty (obywateli tureckich z urodzenia, ale uwolnione z obywatelstwa przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i którzy mogą poświadczyć, że ich małoletnie dzieci, które są zarejestrowane w tym pozwoleniu kwalifikują się do praw określonych w ustawie nr 5203)
 • Cudzoziemcy, którzy stali się obywatel turecki potem / dual obywateli w tym samym stanie
 • obywatele tureccy, którzy ukończyli trzy ostatnie lata ich wykształcenie średnie (liceum) w obcym kraju bez Tureckiej Republiki Północnego Cypru (w tym tych, którzy ukończyli cały wykształcenie średnie (liceum) w szkołach tureckich w obecności Ministerstwa Narodowej Edukacja w obcym kraju bez tureckiej Republiki północnego Cypru) przed 01 lutego 2013 r.
 • obywatele tureccy, którzy ukończyli cały wykształcenie średnie (liceum) w obcym kraju, z wyłączeniem Tureckiej Republiki Cypru Północnego, (włącznie z tymi, którzy ukończyli cały wykształcenie średnie (liceum) w szkołach tureckich w obecności Ministra Edukacji Narodowej w obcym Kraj bez tureckiej Republiki Cypru północnego) po 01 lutego 2013 r.
 • Turecka Republika Północnego Cypru obywatelami, którzy mieszkają tam i ukończyli szkoły średniej, posiadające certyfikat GCE AL, a ci, którzy zarejestrowali się do szkół w innych krajach, między 2005-2010 i przytrzymaj lub będzie posiadać certyfikat GCE AL.

Kto nie może się ubiegać?

 • obywatele tureccy, którzy ukończyli całą szkołę średnią w Turcji lub w Tureckiej Republiki Cypru Północnego.
 • Turecka Republika Cypru Północnego obywateli (z wyjątkiem tych, którzy ukończyli cały szkoły średniej posiadający świadectwo GCEAL oraz tym, którzy zarejestrowany do szkół w innych krajach, między 2005-2010 i przytrzymaj lub obejmą certyfikat GCE AL)
 • Podwójne obywatele kto ma tureckiego obywatelstwa od urodzenia. (Z wyłączeniem tych, którzy ukończyli całą szkołę średnią w obcym kraju, z wyłączeniem Tureckiej Republiki Cypru Północnego / tych, którzy ukończyli całą szkołę średnią w szkołach tureckich w obcym kraju bez Turecka Republika Cypru Północnego)
 • Podwójne obywatele kto ma Tureckiej Republiki Północnego Cypru obywatelstwa (z wyłączeniem tych, którzy ukończyli cały szkoły średniej posiadający świadectwo GCEAL, i tych, którzy zarejestrowali się do szkół w innych krajach, między 2005-2010 i przytrzymaj albo posiadają certyfikat GCE AL )
 • obywatele tureccy lub podwójnych obywateli, którzy mają tureckiego obywatelstwa przez urodzenie, które uczęszczają do szkół powiązanych z ambasady w Turcji i zagranicznych szkół średnich znajdujących się w Turcji.
Program taught in:
Język angielski

See 8 more programs offered by Izmir University of Economics »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
8,500 USD
Sposób płatności: 3 rat / zapłacone za semestr
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa