Program doktorancki w dziedzinie ekonomii jest pięcioletnim, stacjonarnym programem stacjonarnym prowadzonym w języku angielskim. SSE nie oferuje nauczania na odległość ani nie zezwala na studia niestacjonarne.

Aby uzyskać stopień doktora nauk ekonomicznych od SSE, musisz zdobyć 240 punktów ECTS. Te kredyty składają się z komponentu zajęć (105 ECTS) i komponentu rozprawy (135 ECTS).

Kursy podstawowe (60 ECTS) w Sztokholmskim programie studiów doktoranckich w zakresie ekonomii, ekonometrii i finansów (SDPE) są obowiązkowe i powinny zostać ukończone w pierwszym roku studiów. W drugim roku możesz wybierać spośród szerokiego wyboru przedmiotów do wyboru (45 ECTS). Na początku drugiego roku studiów znajdziesz pole tematyczne dla swojej pracy doktorskiej i zdecydujesz się na członka wydziału SSE dla swojego przełożonego; będziesz prowadzić badania rozprawy w ostatnich dwóch do trzech lat. Program kończy się obroną pracy dyplomowej.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 2 więcej kursów w Stockholm School of Economics »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2020
Duration
5 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
- stypendiów
Deadline
Lut 1, 2020
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Lut 1, 2020

Sie 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Lut 1, 2020
Data końcowa