Doktorat z dydaktyki chemii

Informacje ogólne

Opis programu

Program realizowany jest bez specjalizacji.


Studia doktoranckie zapewniają zintegrowaną edukację, pozwalającą jej absolwentom na prowadzenie działalności konceptualnej i badawczej w dziedzinie edukacji chemicznej z powodu ich wysokiej erudycji. Absolwenci studiów doktoranckich będą gotowi do samodzielnej pracy naukowej, pedagogicznej i koordynacyjnej w tej dziedzinie. Absolwenci będą mogli wykorzystać swoje umiejętności w dydaktycznych miejscach pracy na uniwersytetach i uczelniach, które przygotowują nauczycieli chemii, w instytutach badawczych czeskiego Ministerstwa Edukacji zajmujących się problematyką edukacji chemicznej, w miejscach pracy instytucji i organizacji skupionych na kształcenie nauczycieli podyplomowych, w krajowych i międzynarodowych instytucjach i organizacjach skupiających się na ogólnounijnych lub międzynarodowych badaniach w dziedzinie edukacji chemicznej lub naukowej (Wydział Edukacji Chemicznej EuCheMS, Europejskie Stowarzyszenie Badawcze Edukacji Naukowej, Międzynarodowa Organizacja Nauki i Technologii, Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń na rzecz Edukacja naukowa itp.).


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Egzamin wstępny jest jednokrotny w formie wywiadu. Na podstawie pisemnego wniosku złożonego drogą elektroniczną wraz z wnioskiem, ale nie później niż do dnia 19 maja 2019 r., Dziekan może zezwolić na egzamin wstępny za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale tylko z poważnych i udokumentowanych przyczyn, takich jak zdrowie lub studia za granicą.

Podczas egzaminu wstępnego kandydat musi wykazać się umiejętnościami technicznymi i językowymi, aby studiować dany program, wraz z atrybutami niezbędnymi do pracy naukowej. Egzamin jest oceniany na maksymalnie 100 punktów, z czego 10 punktów przyznawanych jest jako bonus za podanie bardziej szczegółowego pomysłu na treść studiów i planowane prace doktorskie w dobrowolnym dodatku do aplikacji, w tym temat rozprawy doktorskiej, krótką adnotację, przewidywany dział nadzorujący i zgoda konkretnego przełożonego do nadzorowania takiego projektu doktoranckiego.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Zasady dotyczące zwolnienia z egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny można znieść na podstawie pisemnego wniosku kandydata, o ile z powodzeniem złożył on wniosek o projekt STARS w danym roku akademickim. Wniosek taki wraz z dokumentacją spełnienia warunków należy złożyć (ale nie drogą elektroniczną) do dnia 19 maja 2019 r.


Perspektywa kariery

Ph.D. kształcenie zapewnia zintegrowaną edukację, która pozwala absolwentom, dzięki ich wysokiej erudycji, wykonywać działania koncepcyjne i badawcze w obszarze edukacji chemicznej. Ph.D. absolwenci studiów będą gotowi do samodzielnej pracy naukowej, pedagogicznej i zarządzania w tej dziedzinie. Będą mogli zdobyć doświadczenie w dydaktycznych miejscach pracy kolegiów, w instytutach badawczych Ministerstwa Edukacji zajmujących się problematyką edukacji chemicznej, w szkołach średnich jako wysoko wykwalifikowani nauczyciele chemii, w miejscach pracy, które zajmują się dalszym nauczycielem szkolenia oraz w międzynarodowych i europejskich instytucjach i organizacjach skupionych na ogólnopolskich i międzynarodowych badaniach w dziedzinie chemii lub edukacji naukowej.

Ostatnia aktualizacja Sty 2019

Informacje o uczelni

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemis ... Czytaj więcej

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemistry, geology and geography. Pokaż mniej