Doktorat z chemii fizycznej

Brno University of Technology

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z chemii fizycznej

Brno University of Technology

Chemia fizyczna

Skrót: DPAP_FCH_4

Poziom przedmiotu: doktorant

Wydział: Wydział Chemii

Rok akademicki: 2018/2019

Tytuł przyznany: Ph.D.

Kwalifikacja przyznana: Ph.D. w polu "Chemia fizyczna"

Poziom kwalifikacji: doktorant (3. cykl)

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęcia:

Dopuszczenie na Wydział Chemii jest uwarunkowane ukończeniem programu studiów magisterskich w tej samej lub pokrewnej dziedzinie. Podstawowymi warunkami wstępnymi do przyjęcia są zainteresowania i predyspozycje do pracy naukowej, znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobry wynik studiów uzyskany w programie studiów magisterskich (średnia ocen wszystkich zdanych egzaminów zwykle nie przekracza 2,0).

Profil programu

Profesjonalnie zorientowany.

Głównym celem badania jest wyszkolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą przygotowani do niezależnych, twórczych, naukowych i badawczych działań w dziedzinie chemii fizycznej. Studenci są wyszkoleni do samodzielnego formułowania problemu naukowego, proponują hipotezy i procedury prowadzące do jego rozwiązania i próbują je potwierdzić na poziomie eksperymentalnym lub teoretycznym.

Krytyczna ocena opublikowanych informacji naukowych i umiejętność porozumiewania się w języku angielskim - zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, stanowi integralną część badania.

Kluczowe efekty uczenia się

Podyplomowy w Ph.D. Program studiów Chemia fizyczna jest w stanie samodzielnie sformułować problem naukowy, zaprojektować hipotezę rozwiązania i przeprowadzić pracę eksperymentalną i teoretyczną w celu jej potwierdzenia. Jednocześnie potrafi krytycznie oceniać opublikowane informacje naukowe oraz prezentować wyniki eksperymentalne w języku angielskim.

Profile zawodowe absolwentów wraz z przykładami

Specjalizacja szkoli specjalistów, którzy będą mogli uczestniczyć w wysoko wykwalifikowanych działaniach naukowych i badawczych opartych na procesach fizykochemicznych, a mianowicie w wydziałach uniwersyteckich, wydziałach Akademii Nauk, instytutach badawczych, ale także w przemysłowych ośrodkach badawczych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej w zakresie chemii fizycznej. Ze względu na szeroki zakres praktycznych zastosowań chemii fizycznej, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w badaniach fizycznych i chemicznych, ale praktycznie we wszystkich specjalizacjach związanych z chemią lub chemią.

Wymagania dotyczące ukończenia studiów: egzamin końcowy, praca doktorska Tryb studiów: studia stacjonarne

Opiekun programu: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Koordynator wydziału ECTS: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja March 3, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
4 lat
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
2,000 EUR
na rok akademicki
Locations
Czechy - Brno, South Moravian Region
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Czechy - Brno, South Moravian Region
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą