Read the Official Description

Chemia fizyczna

Skrót: DPAP_FCH_4

Poziom przedmiotu: doktorant

Wydział: Wydział Chemii

Rok akademicki: 2018/2019

Tytuł przyznany: Ph.D.

Kwalifikacja przyznana: Ph.D. w polu "Chemia fizyczna"

Poziom kwalifikacji: doktorant (3. cykl)

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęcia:

Dopuszczenie na Wydział Chemii jest uwarunkowane ukończeniem programu studiów magisterskich w tej samej lub pokrewnej dziedzinie. Podstawowymi warunkami wstępnymi do przyjęcia są zainteresowania i predyspozycje do pracy naukowej, znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobry wynik studiów uzyskany w programie studiów magisterskich (średnia ocen wszystkich zdanych egzaminów zwykle nie przekracza 2,0).

Profil programu

Profesjonalnie zorientowany.

Głównym celem badania jest wyszkolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą przygotowani do niezależnych, twórczych, naukowych i badawczych działań w dziedzinie chemii fizycznej. Studenci są wyszkoleni do samodzielnego formułowania problemu naukowego, proponują hipotezy i procedury prowadzące do jego rozwiązania i próbują je potwierdzić na poziomie eksperymentalnym lub teoretycznym.

Krytyczna ocena opublikowanych informacji naukowych i umiejętność porozumiewania się w języku angielskim - zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, stanowi integralną część badania.

Kluczowe efekty uczenia się

Podyplomowy w Ph.D. Program studiów Chemia fizyczna jest w stanie samodzielnie sformułować problem naukowy, zaprojektować hipotezę rozwiązania i przeprowadzić pracę eksperymentalną i teoretyczną w celu jej potwierdzenia. Jednocześnie potrafi krytycznie oceniać opublikowane informacje naukowe oraz prezentować wyniki eksperymentalne w języku angielskim.

Profile zawodowe absolwentów wraz z przykładami

Specjalizacja szkoli specjalistów, którzy będą mogli uczestniczyć w wysoko wykwalifikowanych działaniach naukowych i badawczych opartych na procesach fizykochemicznych, a mianowicie w wydziałach uniwersyteckich, wydziałach Akademii Nauk, instytutach badawczych, ale także w przemysłowych ośrodkach badawczych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej w zakresie chemii fizycznej. Ze względu na szeroki zakres praktycznych zastosowań chemii fizycznej, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w badaniach fizycznych i chemicznych, ale praktycznie we wszystkich specjalizacjach związanych z chemią lub chemią.

Wymagania dotyczące ukończenia studiów: egzamin końcowy, praca doktorska Tryb studiów: studia stacjonarne

Opiekun programu: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Koordynator wydziału ECTS: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Program taught in:
Język angielski

See 13 more programs offered by Brno University of Technology »

Last updated March 3, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,000 EUR
na rok akademicki
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019