Program studiów doktoranckich w dziedzinie chemii bioorganicznej obejmuje zarówno prace eksperymentalne, jak i kursy teoretyczne z chemii organicznej i bioorganicznej. Program kładzie szczególny nacisk na wiedzę teoretyczną na wysokim poziomie oraz praktyczne umiejętności w zakresie syntezy organicznej, fizycznych metod chemii organicznej, objaśniania struktury i modelowania molekularnego ukierunkowanego na ilościowe zależności struktura-aktywność. Absolwenci będą bardzo biegli w dziedzinie chemii organicznej, koncentrując się na projektowaniu i syntezie związków biologicznie czynnych. Będą dobrze wykwalifikowani do podejmowania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie chemii i farmacji, w tym projektowania i wytwarzania leków, ich transporterów i farmaceutycznych substancji pomocniczych.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Treść egzaminu wstępnego

  • Egzamin ustny ze znajomości chemii i reakcji związków organicznych.
  • Egzamin z języka angielskiego do oceny znajomości języka angielskiego (przynajmniej C1).


Dodatkowe warunki dotyczące premii (praktyka)

  • Pomyślnie ukończono (stopień) studia uniwersyteckie w dziedzinie farmacji, nauki lub chemii (2 punkty).
  • Teza dyplomowa podobna do chemii organicznej, bioorganicznej lub chemicznej (3 punkty).
  • Wskazanie domniemanego ośrodka szkoleniowego i zatwierdzenie konkretnego przełożonego z kierownictwem planowanego doktoratu (maksymalnie 5 punktów).


Kryteria oceny

  1. Profesjonalny poziom wiedzy - przejrzano odpowiedzi na pytania zawarte w Ogólnej treści egzaminu wstępnego (maks. Do 10 punktów).
  2. Przedłożony projekt doktorancki - ocena złożoności projektu, nowoczesne metodologiczne podejście do rozwiązania oraz ciągłość projektu na tematy już omówione przez Zarząd Obszaru Tematycznego (maksymalnie do 10 punktów).

Minimalny limit wstępu wynosi 20 punktów.

Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu wnioskodawcy (kandydatów), którzy spełnili warunki procedury rekrutacyjnej i, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów, uszeregowano w kolejności odpowiadającej ustalonej liczbie zaakceptowanych kandydatów na dany program.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:


Perspektywa kariery

Program studiów doktoranckich w dziedzinie chemii bioorganicznej obejmuje zarówno prace eksperymentalne, jak i kursy teoretyczne z chemii organicznej i bioorganicznej. Program kładzie szczególny nacisk na wiedzę teoretyczną na wysokim poziomie oraz praktyczne umiejętności w zakresie syntezy organicznej, fizycznych metod chemii organicznej, objaśniania struktury i modelowania molekularnego ukierunkowanego na ilościowe zależności struktura-aktywność. Absolwenci będą bardzo biegli w dziedzinie chemii organicznej, koncentrując się na projektowaniu i syntezie związków biologicznie czynnych. Będą dobrze wykwalifikowani do podejmowania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie chemii i farmacji, w tym projektowania i wytwarzania leków, ich transporterów i farmaceutycznych substancji pomocniczych.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w Charles University Faculty of Pharmacy »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 9, 2019
Ten kurs jest Na kampusie, Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK. Opłata za złożenie wniosku papierowego: 590 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019