Stypendium

100.000 Kč Ta liczba została obliczona poprzez automatyczną konwersję waluty stosując kurs wymiany euro: 27.055

Opis egzaminu wstępnego i kryteriów oceny

Treść egzaminu wstępnego

Obecne metody instrumentalne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej, metody separacji, przetwarzanie materiału biologicznego.

Dodatkowe warunki premii (praktyki)

Z powodzeniem ukończył studia (dyplom) University w bioanalityki zdrowia, farmacji lub pokrewnej dziedzinie. Praca dyplomowa z analitycznej ostrości. Doświadczenie w bioanalitycznej laboratorium.

Kryteria badania ewaluacyjnego

  • Poziom wiedzy zawodowej - Sprawdzony na odpowiedziach na pytania podane w Ogólnej zawartości egzaminie
  • Zgłoszony projekt doktorska - złożoność projektu, nowoczesne rozwiązania metodyczne dostęp do kontynuacji projektu i faktycznie rozwiązanych tematów w odpowiedniej dziedzinie badań są oceniane

Warunki dopuszczenia

  • Formularz zgłoszeniowy należy składać na podany termin wł. wszystkie obudowy
  • Wykończenie wymaganych wcześniejszych badaniach
  • Pomyślnie zdany egzamin wstępny
Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w Charles University Faculty of Pharmacy »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,700 EUR
rocznie.