Przeczytaj oficjalny opis

DLitt et Phil (urbanistyka) to zaawansowany poziom badaniu, w którym kandydat ma do prowadzenia niezależnych badań i produkować tezę, że demonstruje wkład do wiedzy w tej dziedzinie. Stopień jest oceniana na podstawie tylko tezy, a kandydat musi spełniać Wydziale Socjologii oraz Wydziału Humanistycznego, że teza jest jego lub jej własnych siłach pracy. Po złożeniu pracy dyplomowej on lub ona musi podjąć zobowiązanie, że nie został złożony do innej instytucji do badania i przyznawania kwalifikacji.

Warunki przyjęcia na studia

Aby zostać przyjętym na studia na tym poziomie student musi posiadać tytuł magistra socjologii Socjologia przemysłowych lub urbanizacja, lub równoważne kwalifikacje zatwierdzone przez Wydział Nauk Humanistycznych.

Dane kontaktowe

Nazwa: Prof Grace Khunou
Tel: 011 559 3346 / E-mail: gracek@uj.ac.za

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 70 więcej kursów w University of Johannesburg »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lut 2020
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lut 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lut 2020