Read the Official Description

Doktorat w administracji

Celem kursu doktoranckiego w administracji jest:

• szkolić wykwalifikowanych specjalistów w szeroko zakrojonej pogłębionej analizie i rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub w polityce publicznej;


• stymulować produkcję wiedzy w dziedzinie administracji;


• szkolić badaczy z autonomią i wolnym duchem w dziedzinie administracji;


• rozwijanie umiejętności w zakresie produkcji i przekazywania wiedzy w administracji zgodnie z programami w terenie, nowymi zasadami dydaktycznymi i pedagogicznymi oraz metodologią badań.

Cel publiczny

Specjaliści zainteresowani rozwijaniem swoich talentów w produkcji wiedzy.

Linie badań

* Zasady i strategie

Badanie procesów i wdrażanie środków, które w sektorze publicznym mają na celu przekierowanie podziału zasobów na produkcję zbiorowych korzyści, które w sektorze prywatnym dążą do zmiany stosunków organizacyjnych w stosunku do społeczności i rynek.

* Technologie zarządzania

Badanie modeli, metod, technik i narzędzi, które mają na celu zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania, usprawnienie procesów i optymalizację wyników firmy.

Organizacja i zarządzanie

Badanie dynamiki związków organizacyjnych, międzyorganizacyjnych i międzyinstytucjonalnych w kontekście formalnym, symbolicznym i behawioralnym oraz refleksji, jaką mają na temat zarządzania.

Program taught in:
Język angielski
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Mar. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Mar. 2019
Application deadline