Read the Official Description

Forma nauki: pełny etat lub odległość

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Egzamin wstępny: jest prowadzony przez komitet nominowany przez radę naukową odpowiedniego programu studiów i przydzielany przez dziekana wydziału. Egzamin wstępny składa się z dyskusji naukowej, ustnej rozmowy sprawdzającej znajomość języka angielskiego i drugiego języka obcego na świecie oraz zapisów z poprzednich studiów uniwersyteckich.

Profil absolwenta

Przypuszcza się, że absolwent opanował teoretyczne podstawy obszaru badań, podstawowe metody pracy naukowej w zakresie studiów oraz podstawowe formy stałego gromadzenia wiedzy ogólnoświatowej w zakresie nauki przez całe życie. Absolwenci powinni być w stanie zaprojektować opisowe i normatywne ekonomiczne modele procesów gospodarczych na poziomie makro i mikroekonomicznym oraz zebrać odpowiednie dokumenty potrzebne do ich sformalizowania. Ponadto zakłada się możliwość uogólnienia wiedzy naukowej na formę praw ekonomicznych wraz z ich zastosowaniem w interpretacji konkretnych zadań gospodarczych w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwenci powinni być w stanie samodzielnie pracować nad rozwiązaniami dla poważnych problemów gospodarczych, w tym ochrony środowiska na poziomie sektorowym i przedsiębiorstw w ramach sektora agrarnego, jako integralnej części gospodarki krajowej. Absolwenci powinni zarządzać alternatywnymi podejściami do rozwiązywania problemów gospodarczych zarówno na poziomie biznesowym, jak i korporacyjnym oraz być w stanie wspierać interdyscyplinarną syntezę wspierającą optymalizację działań gospodarczych i procesów w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Cele programu studiów

Celem programu studiów jest kształcenie naukowe wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie procesów gospodarczych na poziomie przedsiębiorstw i sektorów, wyposażonych w celową wiedzę interdyscyplinarną. Absolwenci proponowanego programu studiów znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowych i badawczych, uniwersytetach, instytucjach rządowych i unijnych, organizacjach międzynarodowych, krajowych i ponadnarodowych przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach skoncentrowanych na usługach i doradztwie lub w sektorze bankowym i finansowym. Interdyscyplinarny charakter badania pozwoli również na złożoną integrację i wysoki stopień dostosowania absolwentów do zmieniających się warunków na rynku pracy.

Struktura programu studiów

Czas trwania studiów wynosi cztery lata, co zapewnia wystarczającą ilość czasu na badania i przetwarzanie wysokiej jakości pracy doktorskiej. Duży nacisk na obciążenie badawcze programu studiów Sektorowa ekonomia i ekonomia przedsiębiorstw jest nakładany na pracę badawczą studentów. Nacisk kładzie się również na liczbę i strukturę podstawowych egzaminów obowiązkowych. Oprócz egzaminów z języka angielskiego i drugiego języka obcego, doktorant musi zdać egzamin związany z podstawowym przedmiotem wydziału i podstawowym przedmiotem zajęć oraz egzaminem z przedmiotów związanych z tematem rozprawy i jej przetwarzaniem. Oprócz tych podstawowych kierunków, wydział zapewnia szereg innych kursów w celu zapewnienia spodziewanego poziomu wiedzy absolwenta. Taka struktura pozwala studentom skupić się głównie na badaniach prowadzących do wysokiej jakości pracy doktorskiej.

Część programu nauczania jest obowiązkowym seminarium metodologicznym. Jego misją jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę o metodach i technikach pracy naukowej. Celem tego seminarium jest podniesienie jakości prac doktorskich.

Program taught in:
Język angielski
Last updated November 19, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019