Zaawansowane materiały i nanonauki

CEITEC BUT oferuje unikalny międzyinstytucjonalny program studiów, który zasadniczo opiera się na programach badawczych projektu CEITEC. Obecnie dostępny jest jeden program doktorancki - Zaawansowane materiały i nanonauki. Program ten opiera się na współpracy dwóch uniwersytetów i jednego instytutu badawczego - Brno University of Technology Masaryka i Instytutu Fizyki Materiałów Akademii Nauk Republiki Czeskiej.

Program zaawansowanych materiałów i nanonauki składa się z dwóch dziedzin nauki:

  • Zaawansowane nanotechnologie i mikrotechnologie
  • Zaawansowane materiały

Zaawansowane nanotechnologie i mikrotechnologie

O

Badania koncentrują się na obszarze nanotechnologii obejmujących materiały i struktury, które można wykorzystać w zastosowaniach nanoelektronicznych i nanofotonicznych. Badania obejmują przygotowanie, charakterystykę i analizę właściwości nanostruktur umożliwiających aktywne stosowanie zasad określających wyjątkowe i specyficzne właściwości nanostruktur. Zwrócona zostanie uwaga na badania nad nanostrukturami 2D - OD wytwarzanymi metodami litograficznymi (odgórnymi) i samoorganizującymi (oddolnymi). Badania będą dotyczyły nanostruktur półprzewodnikowych, nanostruktur magnetycznych i metalicznych, nanorurek i nanowłókien, supra-cząsteczek i materiałów nanoelektronicznych na granicy prawa Moore'a itp.

Temat pracy dyplomowej

Temat pracy dyplomowej zaproponowany w ramach programu badawczego Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies odpowiada zainteresowaniom badawczym i celom badań tych grup badawczych: Fabrykacja i charakterystyka nanostruktur, Inteligentne nanourządzenia, Optoelektroniczna charakterystyka nanostruktur, rentgenowski mikro CT i nano CT, Mikro i nanotribologia, rozwój metod analizy i pomiarów, eksperymentalna biofotonika, właściwości transportowe i magnetyczne, funkcjonalne właściwości nanostruktur, technologie plazmowe oraz synteza i analiza nanostruktur.

Zaawansowane materiały

O

Program Advanced Materials koncentruje się na zaawansowanych materiałach ceramicznych (polimoczniki, metale i kompozyty) o zaawansowanym i strukturalnym nachyleniu, nanostrukturalnych i inteligentnych. Podstawowe badania koncentrują się na zaawansowanych metodach syntezy (lub przygotowania) zaawansowanych materiałów i wielofunkcyjnych kompozytów z polimerycznymi, ceramicznymi, krzemianowymi lub metalicznymi matrycami, charakteryzowaniu ich struktur na różnych skalach wymiarowych i kwantyfikacji zależności struktura-właściwości-funkcja na różnych poziomach strukturalnych . Połączone badania w dziedzinie zaawansowanych materiałów ceramicznych, kompozytów polimerowych i kompozytów metalicznych koncentrują się na zastosowaniach w medycynie, elektrotechnice, energetyce, inżynierii, chemii i inżynierii budowlanej.

Temat pracy dyplomowej

Temat pracy dyplomowej zaproponowany w ramach programu badawczego Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies odpowiada zainteresowaniom badawczym i celom następujących grup badawczych: Fabrykacja i charakterystyka nanostruktur, Inteligentne nanourządzenia, Optoelektroniczna charakterystyka nanostruktur, rentgenowski mikro CT i Nano CT, Micro i Nanotribologia, opracowanie metod analizy i pomiarów, eksperymentalna biofotonika, właściwości transportowe i magnetyczne, właściwości funkcjonalne nanostruktur, technologie plazmowe oraz synteza i analiza nanostruktur.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 13 więcej kursów w Brno University of Technology »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,000 EUR
na rok akademicki
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa