Doktoranckie w języku angielskim

University of Ostrava

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktoranckie w języku angielskim

University of Ostrava

Cele programu:

  • trenować wysoko wykwalifikowanych lingwistów, którzy będą w stanie poradzić sobie niezależnie metodycznych i praktycznych zagadnień językoznawstwa synchronicznego i diachroniczne.
  • poprawić obecną strukturę zespołów badawczych / dydaktycznych na Uniwersytecie oraz zapewniła istniejącym nauczycielom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Rekrutacja procedury:

Warunki podane poniżej są określone przez Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie, zgodnie z sekcją 49 ust 1-5, ustawa nr. 111/1998 Sb. na uczelniach wyższych, wraz z późniejszymi zmianami.

Formularz wniosku (w formie elektronicznej, przy skróconej wersji mają być drukowane po wypełnieniu formularza, a termin składania wniosków jest na ogół w dniu 31 sierpnia każdego roku) należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Curriculum Vitae wnioskodawcy
  • dokument wskazujący obywatelstwo wnioskodawcy
  • uwierzytelniona kopia dokumentu wykazującego, że wnioskodawca jest posiadaczem wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim (Mgr. / mgr lub równorzędne)
  • przegląd prac badawczych skarżącego o datę (np publikacje, wizyty studyjne, kursy, konferencje, etc.)
  • plan określający zamierzony temat i struktura pracy magisterskiej wnioskodawcy (w języku angielskim)
  • odwołanie od członka tej społeczności badawczej nauczania /

Procedura rekrutacji obejmuje wywiad (w języku angielskim). Wnioskodawcy muszą wyjaśnić ich wybór tematu do ich planowanej pracy doktorskiej, wykazując dobrą znajomość odpowiedniej literatury językowej na ten temat mowa; Rozprawa może skupić się na tematy związane z językiem zawodowym i dyskursu zawodowego. Oczekuje się również, że wnioskodawca będzie w stanie wykazać, doskonały poziom wiedzy, odpowiadając na różne pytania dotyczące dyscyplin językowych, które tradycyjnie stanowią część programów filologicznych na Uniwersytecie działów językoznawstwa angielskiego.

Rozmowa prowadzona jest osobiście; to nie może być prowadzona drogą korespondencyjną lub komunikacji elektronicznej. Termin wywiadu (zwykle we wrześniu) zostało ogłoszone przez Dziekana Wydziału na polecenie przewodniczącego Komitetu Programowego doktorskiej.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Czechy - Ostrava, Moravian-Silesian Region
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Czechy - Ostrava, Moravian-Silesian Region
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą