Doktorancka Szkoła Egzekwowania Prawa

National University of Public Service

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorancka Szkoła Egzekwowania Prawa

National University of Public Service

Przegląd

Założona w 2015 r. Doktorancka Szkoła Egzekwowania Prawa jest obecnie jedyną szkołą doktorancką na Węgrzech, która wyraźnie koncentruje się na kwestiach badawczych związanych z egzekwowaniem prawa. Oprócz innych wydziałów, instytutów i organów organizacyjnych NUPS, doktorat zamierza zaangażować naukowców z zewnętrznych partnerów (partnerów międzynarodowych, uniwersytetów i instytutów badawczych) w celu wzmocnienia programów badawczych w zakresie egzekwowania prawa. Szkoła doktorancka oferuje kilka formatów edukacji, dlatego doktoranci mają możliwość wyboru studiów stacjonarnych (stypendialnych lub samofinansujących się), studiów niestacjonarnych (samofinansujących się) i indywidualnych szkoleń (samofinansujących się) lub indywidualnych przygotowań.

Tematy badawcze doktoratu:

  • teoria egzekwowania prawa, historia egzekwowania prawa, bezpieczeństwo narodowe i egzekwowanie prawa;
  • wyspecjalizowane dziedziny egzekwowania prawa, prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej oraz aspekty polityki w zakresie egzekwowania prawa;
  • prawne, kryminologiczne, sądowe i społeczne aspekty egzekwowania prawa.

Główne kontakty

Kierownik: prof. Dr Klára Kerezsi DSC

Tel .: (36-1) 392 3500 / 19-143

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja July 25, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
8 semestry
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
260,000 HUF
Na semestr.
Locations
Węgry - Budapest
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Węgry - Budapest
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą