Doktor zarządzania w zakresie technologii i innowacji

The Da Vinci Institute

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktor zarządzania w zakresie technologii i innowacji

The Da Vinci Institute

ŻĄDANIE

Kwalifikacja została opracowana specjalnie w celu umożliwienia członkom organizacji zrealizowania ich prawdziwego potencjału poprzez:

 • Zmotywowanie ich do zainicjowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy biznesu i transformacji społeczno-gospodarczej
 • Uzyskanie kompetencji do zaprojektowania systemu i opracowania działań związanych z technologią i innowacjami w celu realizacji celów transformacyjnych
 • Zapewnienie możliwości rozwoju osobistego, aby mogli znacząco przyczynić się do rozwoju dobrobytu w gospodarce RPA

CEL, POWÓD

Uczniowie, którzy uzyskają tę kwalifikację będą mogli:

 • Inicjowanie innowacji i zmian na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • Włącz zasady systemowe do alternatywnych projektów i rozwoju
 • Włączenie zarządzania technologią, zarządzaniem innowacjami i zarządzaniem ramami ludzkimi w nowe projekty i rozwój produktów / procesów
 • Wkład w inicjatywy rozwoju społeczności

OPIS POZIOMU

Na poziomie Programu Doktoranckiego Instytut zapewnia wysoce zindywidualizowane środowisko uczenia się, w ramach którego studenci faktycznie rozwiązują znaczący problem biznesowy związany z ich organizacją. W tym ukierunkowanym środowisku rozwijają zdolność do realizacji:

 • Zakres wiedzy, w odniesieniu do której uczeń jest w stanie wykazać się wiedzą fachową i krytyczną wiedzą w dziedzinie znajdującej się w czołówce dziedziny, dyscypliny lub praktyki; oraz umiejętność konceptualizacji nowych inicjatyw badawczych i tworzenia nowej wiedzy lub praktyki
 • Wiedza merytoryczna, w odniesieniu do której uczeń jest w stanie wykazać zdolność do udziału w naukowych debatach dotyczących teorii wiedzy i procesów wytwarzania wiedzy w dziedzinie nauki lub praktyki
 • Metoda i procedura, w odniesieniu do których uczeń jest w stanie wykazać zdolność do opracowania nowej teorii, metod, technik, procesów, systemów lub technologii w oryginalny, kreatywny i innowacyjny sposób odpowiedni do wyspecjalizowanych i złożonych kontekstów
 • Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których uczeń jest w stanie wykazać umiejętność zastosowania specjalistycznej wiedzy i teorii w krytycznie refleksywnych, twórczych i nowatorskich metodach rozwiązywania złożonych problemów praktycznych i teoretycznych
 • Etyka i praktyka zawodowa, w odniesieniu do których uczący się jest w stanie wykazać zdolność do identyfikowania, rozwiązywania i rozwiązywania pojawiających się problemów etycznych oraz do postępów w procesach podejmowania etycznych decyzji, w tym monitorowania i oceny konsekwencji tych decyzji, w stosownych przypadkach
 • Uzyskiwanie dostępu, przetwarzanie i zarządzanie informacjami, w odniesieniu do których uczący się jest w stanie wykazać się zdolnością do samodzielnego osądzania w zakresie zarządzania niepełnymi lub niespójnymi informacjami lub danymi w powtarzającym się procesie analizy i syntezy, w celu opracowania istotnych oryginalnych spostrzeżeń na nowy, złożone i abstrakcyjne pomysły, informacje lub problemy
 • Wytwarzanie i przekazywanie informacji, w odniesieniu do których uczący się jest w stanie wykazać zdolność do tworzenia znacznej, niezależnej, dogłębnej i możliwej do publikacji pracy, która spełnia międzynarodowe standardy, jest uważane przez innych za nowe lub innowacyjne i wnosi znaczny wkład w dyscyplina, pole lub praktyka; oraz umiejętność opracowania strategii komunikacji w celu rozpowszechniania i obrony inicjatyw badawczych, strategicznych i politycznych; i ich wdrażanie do specjalistycznych i niespecjalistycznych odbiorców korzystających z pełnych zasobów dyskursu akademickiego i zawodowego lub zawodowego
 • Kontekst i systemy, w odniesieniu do których uczący się jest w stanie wykazać zrozumienie teoretycznych podstaw zarządzania złożonymi systemami w celu osiągnięcia zmiany systemowej; oraz zdolność do samodzielnego projektowania, podtrzymywania i zarządzania zmianami w systemie lub systemach
 • Zarządzanie uczeniem się, w odniesieniu do którego uczeń jest w stanie wykazać zdolność do wykazania intelektualnej niezależności, kierować badaniami i kierować badaniami i rozwojem badań w dyscyplinie, dziedzinie lub praktyce
 • Odpowiedzialność, w odniesieniu do której uczeń jest w stanie wykazać zdolność do niezależnego działania i ponosić pełną odpowiedzialność za swoją pracę oraz, w stosownych przypadkach, przewodzić, nadzorować i być ostatecznie odpowiedzialnym za ogólne zarządzanie procesami i systemami

W ramach tego przewodniego i mentorskiego środowiska, podczas gdy Instytut oczekuje o wiele większej integracji systemów i niezależności; wymagane jest, aby uczniowie byli przekonani o swoich doświadczeniach w pracy w rozwiązywaniu problemu pracy o znaczeniu z solidnym, akademickim zrozumieniem odpowiedniego teoretycznego materiału przedmiotowego. Wykazanie się dobrymi wynikami badań akademickich i niezależną, rygorystyczną myślą zapewni im unikalny wkład w uniwersalną wiedzę, a także zaoferuje nową syntezę istniejących benchmarków, a tym samym pozwoli znaleźć nowe podejścia i rozwiązania problemów biznesowych.

KRYTERIA PRZYJĘCIA

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski


Ostatnia aktualizacja January 15, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Luty 2019
Duration
Czas trwania
6 lat
Price
Cena
160,000 ZAR
Locations
Republika Południowej Afryki - Edenvale, Gauteng
Data rozpoczęcia : Luty 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Luty 2019
Republika Południowej Afryki - Edenvale, Gauteng
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą